Ung dame med rød skjortejakke som prater med en annen.

– Den største årsaken til at flere blir uføre

Mest sannsynlig vil flere nordmenn bli uføre i årene som kommer. Men hva skjer egentlig med økonomien din om du plutselig skulle miste inntekten?

Av  Magnus Berg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 21.11.2023

De færreste av oss går rundt og bekymrer oss for å bli arbeidsuføre. Heldigvis. Samtidig er realiteten at én av ti nordmenn i dag mottar uføretrygd, og at prognosene til NAV tyder på at antallet vil vokse de neste årene.

– Særlig økningen i antall unge uføre bør være en øyeåpner for mange, sier Nan Evy Stende, forsikringsekspert i Storebrand.

Hun opplever at mange ikke tenker gjennom de økonomiske konsekvensene av det å bli ufør – før etter at skaden har skjedd.

Stadig flere unge uføre

La oss ta en titt på tallene: Ved utgangen av september mottok 366 000 nordmenn mellom 18 og 67 år uføretrygd, viser tall fra NAV. Det tilsvarer 10,4 prosent av befolkningen.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende man kan lese ut av statistikken, er imidlertid at mens andelen eldre uføre går ned har det over tid vært en økning blant unge uføretrygdede. De siste ti årene har nemlig antallet uføre mellom 18 og 29 år mer enn doblet seg.

Årsakene er sammensatte – men om du tror det kun er folk i fysisk krevende yrker som er utsatt, tar du feil.

– En stor del av økningen skyldes utfordringer med mental helse. Den største årsaken til uførhet blant både kvinner og menn er i dag psykiske lidelser, etterfulgt av sykdom i muskler og ledd, forklarer Stende.

NAN EVY STENDE: Forsikringsekspert i Storebrand. Foto: Schibsted

I tillegg blir rundt 40 prosent av alle kvinner og rundt 35 prosent av alle menn uføre en gang fra de er i 35-årsalderen og frem til de går av med pensjon.

Det kan med andre ord være risikabelt å tenke at uførhet ikke er noe som kommer til å ramme en selv, påpeker forsikringseksperten.


Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsufør


Hva skjer egentlig hvis du blir ufør?

Mange som blir erklært uføre, blir i første omgang langtidssykemeldt. Blir du sykmeldt og har en lønn på opptil 6G (711 720 kroner per 2023), vil du som regel få utbetalt 100 prosent av lønnen din det første året. Tjener du mer enn 6G, får du mindre utbetalt i sykepenger enn det du normalt har i lønn.

Etter ett års sykemelding må du søke om arbeidsavklaringspenger, og allerede da reduseres inntekten din til 66 prosent av det du har i lønn inntil 6 G. Dette er det samme beløpet du vil få i støtte fra NAV om du blir ufør, forklarer Stende.

– Med en så stor reduksjon av inntekten vil mange fort få utfordringer med å betale gjelden sin og opprettholde den samme levestandarden som tidligere.

Unge risikerer å tape millioner

Selv om et inntektskutt på 33 prosent vil ramme de aller fleste hardt, risikerer du som ung å gå glipp enda mer om du skulle bli rammet av uførhet.

– For en 25-åring vil resultatet av å gå fra full jobb med en inntekt på 553 000 frem til pensjonsalder, til kun 66 prosent av dette, utgjøre et tap på hele 5,2 millioner kroner.

På toppen av det vil de fleste som er relativt ferske i arbeidslivet i dag kunne forvente seg høyere lønnsøkninger enn resten av befolkningen i årene som kommer. Blir du ufør vil den fremtidige inntektsøkningen din imidlertid begrense seg til indeksreguleringer av trygden.


Klarer du deg på halve inntekten?


– Viktig å sikre inntekten

Ulykker og sykdommer er vanskelig å gardere seg helt mot, men heldigvis går det an å redusere risikoen for å havne i økonomiske problemer på grunn av uførhet. ​​Likevel står i dag en halv million yrkesaktive nordmenn uten noen form for uføreforsikring, verken privat eller gjennom arbeidsgiveren sin.

Stende mener den økonomiske situasjonen vi er inne i bare har understreket viktigheten av å sikre inntekten sin.

– Vi ser i disse dager at folks privatøkonomi settes under press gjennom høyere renter og dyrere matvarer og strøm. I tillegg til at mange har mindre å rutte med i hverdagen, fører dette også til økonomisk stress for mange.

Med uføreforsikring i Storebrand er du sikret månedlige utbetalinger som tetter store deler av gapet mellom lønnen du har i dag og NAV-utbetalingene du vil motta som ufør.


Fant du det du lette etter?