Meld skade på liv og helse

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å bruke helse- eller barneforsikringen din. Du finner også skjema for å melde fra om arbeidsuførhet, sykdom eller dødsfall.

Helseforsikring

For å bruke helseforsikringen, trenger du henvisning til behandling fra lege. Vi garanterer time innen 10 arbeidsdager.

Slik bruker du helseforsikringen

Den enkleste måten å bruke helseforsikringen, er med vår mobilapp Bli frisk.

Les mer og last ned Bli frisk

Du kan også benytte elektronisk skadeskjema.

Send inn henvisning / bestill behandling

Kontaktinformasjon helseforsikring

Telefon 800 83 313

Sikker e-post

Barneforsikring

Hvis du skal melde om skade, sykdom, sykehusopphold eller uførhet, fyller du ut dette elektroniske skjemaet.

Er barnet (forsikrede) over 18 år (myndig), må forsikrede selv fylle ut og signere skjema med BankID.

Krav som ikke er meldt innen et år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner krav, kan medføre at erstatningen bortfaller.

Arbeidsuførhet
Logg inn og send oss melding om arbeidsuførhet

Barneforsikring total

Barneforsikring total inkluderer behandlingsforsikring. Denne forsikringen er identisk med Storebrands vanlige helseforsikring.

Slik bruker du behandlingsforsikringen

Kontaktinformasjon barn ved skade

Telefon: 22 31 15 20

Sikker e-post

Kontaktinformasjon barn ved sykdom

Telefon: 22 48 99 20

Sikker melding

Personskade ved ulykke

Hvis du skal melde om personskade, bruker du det elektroniske skadeskjemaet

Kontaktinformasjon personskade ved ulykke

Telefon: 22 31 15 20

Sikker e-post

Kritisk sykdom og kreft

Hvis du har behov for å benytte forsikringen for å melde kritisk sykdom eller kreft, fyller du ut det elektroniske skadeskjemaet

Kontaktinformasjon kritisk sykdom og kreft

Telefon: 22 48 99 20

Sikker e-post

Sykeavbrudd

Har du sykeavbruddsforsikring og har vært sykemeldt utover avtalt karenstid, søker du om erstatning slik:

  1. Fyll ut egenerklæringsskjemaet (pdf)
  2. Legg ved utfylt sykemelding som viser personalia, sykemeldingsperiode, -grad og -diagnose.
  3. Skal du ha ferie eller annet fravær i perioden? Har du jobbet mer enn du skal i perioden?
  4. Send ovennevnte dokumentasjon via sikker e-post.

Ved videre sykmelding
Hvis du allerede har fått oppgjør og skal melde om videre sykemelding, er det tilstrekkelig å sende inn nye sykemeldinger via sikker e-post. Husk samtidig å informere om du skal ha ferie eller annet fravær, og om du jobber mer enn avtalt i perioden.

Kontaktinformasjon ved sykeavbrudd

Telefon: 22 48 99 20

Sikker e-post

Arbeidsuførhet – bedriftsavtale

Avtale gjennom nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver (fripoliser)

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved arbeidsuførhet

Melding om arbeidsuførhet

Logg inn og send oss melding om arbeidsuførhet

Kontaktinformasjon ved arbeidsuførhet – bedriftsavtale

Telefon: 22 31 11 80

Sikker e-post

Arbeidsuførhet – privat avtale

Privat tegnet avtale (uføreforsikring)

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved arbeidsuførhet

Melding om arbeidsuførhet

Logg inn og send oss melding om arbeidsuførhet

Kontaktinformasjon ved arbeidsuførhet – privat avtale

Telefon: 22 48 99 20

Sikker e-post

Kontaktinformasjon ved dødsfall

Telefon: 22 48 99 16

Sikker epost

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.

Postadresse helseforsikring

Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464, 1327 Lysaker

Postadresse livsforsikring

Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?