Meld skade på liv og helse

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å bruke helse- eller barneforsikringen din. Du finner også skjema for å melde fra om arbeidsuførhet, sykdom eller dødsfall.

Helseforsikring

For å bruke helseforsikringen, trenger du henvisning til behandling fra lege. Vi garanterer time innen 10 arbeidsdager.

Den enkleste måten å bruke helseforsikringen, er med vår mobilapp Bli frisk.

Kontaktinformasjon helseforsikring


Barneforsikring

Hvis du skal melde om skade, sykdom, sykehusopphold, hjelpestønad eller ombygging av bolig, fyller du ut dette elektroniske skjemaet. Sjekk forsikringsbeviset ditt for å se hvilke dekninger forsikringen din omfatter.

Er barnet (forsikrede) over 18 år (myndig), må forsikrede selv fylle ut og signere skjema med BankID.

Krav som ikke er meldt innen et år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner krav, kan medføre at erstatningen bortfaller.

Arbeidsuførhet

Send søknad om erstatning ved arbeidsuførhet fra Barneforsikring

Barneforsikring total

Barneforsikring total inkluderer behandlingsforsikring. Denne forsikringen er identisk med Storebrands vanlige helseforsikring. Dette gjelder også de eldre versjonene Barneforsikring super og Barneforsikring topp.

Slik bruker du behandlingsforsikringen

Kontaktinformasjon barn ved skade

Telefon: 22 31 15 20

Sikker e-post

Kontaktinformasjon barn ved sykdom

Telefon: 22 31 22 30

Sikker melding

Personskade ved ulykke

Hvis du skal melde om personskade, bruker du det elektroniske skadeskjemaet

Kontaktinformasjon personskade ved ulykke

Telefon: 22 31 15 20

Sikker e-post

Kritisk/Alvorlig sykdom, Trippelforsikring og Kreftforsikring

Hvis du har behov for å benytte forsikringen for å melde kritisk/alvorlig sykdom eller kreft, fyller du ut det elektroniske skadeskjemaet

Krav som ikke er meldt innen et år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner krav, kan medføre at erstatningen bortfaller.

Kontaktinformasjon ved kritisk eller alvorlig sykdom og kreft

Telefon: 22 31 22 30

Sikker melding

Sykeavbrudd

Har du sykeavbruddsforsikring og har vært sykemeldt utover avtalt karenstid, søker du om erstatning slik:

  1. Fyll ut egenerklæringsskjemaet (pdf)
  2. Legg ved skjermbilder av sykemelding som du finner på nav.no. Skjermbildene må vise hvem det gjelder, sykemeldingsperiode, -grad, og -diagnose. Tilsvarer sykemelding del B og D.
  3. Skal du ha ferie eller annet fravær i perioden? Har du jobbet mer i perioden?
  4. Send ovennevnte dokumentasjon som sikker melding
    Merk meldingen 'Melde sykeavbrudd'.

Ved videre sykmelding

Hvis du allerede har fått oppgjør og skal melde om videre sykemelding, er det tilstrekkelig å sende inn nye sykemeldinger som sikker melding. Husk samtidig å informere om du skal ha ferie eller annet fravær, og om du jobber mer enn avtalt i perioden.

Kontaktinformasjon ved sykeavbrudd

Telefon: 22 31 20 70

Sikker melding

Arbeidsuførhet – bedriftsavtale

Avtale gjennom nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver (fripoliser)

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved arbeidsuførhet

Melding om arbeidsuførhet

Har du pensjonsavtale i Storebrand gjennom din nåværende arbeidsgiver, må du først ta kontakt med arbeidsgiveren din slik at de kan melde hendelsen til oss. Du vil deretter få tilsendt et elektronisk søknadsskjema på e-post fra Storebrand.

Har du kun fripolise(r) i Storebrand, kan du fylle ut søknadsskjema ved å følge lenken under.

Send søknad om erstatning ved arbeidsuførhet fra avtale gjennom arbeidsgiver

Kontaktinformasjon ved arbeidsuførhet – bedriftsavtale

Telefon: 22 31 11 80

Sikker melding

Arbeidsuførhet – privat avtale

Uføreforsikring kjøpt privat

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved arbeidsuførhet

Melding om arbeidsuførhet

Send søknad om erstatning ved arbeidsuførhet fra privat avtale

Kontaktinformasjon ved arbeidsuførhet – privat avtale

Telefon: 22 31 20 70

Sikker melding

Kontaktinformasjon ved dødsfall

Telefon: 22 31 20 60

Sikker epost

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en chat, eller send oss et brev i posten.

Postadresse helseforsikring

Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464, 1327 Lysaker

Postadresse livsforsikring

Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?