Meld skade på liv og helse

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å bruke helse- eller barneforsikringen din. Du finner også skjema for å melde fra om arbeidsuførhet, sykdom eller dødsfall.

Helseforsikring

For å bruke helseforsikringen trenger du henvisning til behandling fra lege. Vi garanterer time innen 14 arbeidsdager.

Slik bruker du helseforsikringen

Den enkleste måten å bruke helseforsikringen, er med vår mobilapp «Bli Frisk».

Les mer og last ned «Bli Frisk»

Du kan også benytte elektronisk skadeskjema.

Send inn henvisning / bestill behandling

Kontaktinformasjon helseforsikring

Telefon 800 83 313

Sikker e-post

Åpen e-post

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post.

Barneforsikring

Hvis du skal melde om skade, sykdom, sykehusopphold eller uførhet, fyller du ut dette elektroniske skjemaet.

Barneforsikring «Topp»

«Topp» inkluderer behandlingsforsikring. Denne forsikringen er identisk med Storebrands vanlige helseforsikring.

Slik bruker du behandlingsforsikringen

Kontaktinformasjon barn ved skade

Telefon: 22 31 15 20

Sikker e-post

Åpen e-post

Kontaktinformasjon barn ved sykdom

Telefon: 22 48 99 20

Sikker e-post

Åpen e-post

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post.

Kritisk sykdom og kreft

Hvis du har behov for å benytte forsikringen for å melde kritisk sykdom eller kreft, fyller du ut det elektroniske skadeskjemaet

Kontaktinformasjon kritisk sykdom og kreft

Sikker e-post

Åpen e-post

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post.

Kontaktinformasjon ved arbeidsuførhet

Telefon: 22 48 99 20

Sikker e-post

Åpen e-post

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post.

Personskade ved ulykke

Hvis du skal melde om personskade, bruker du det elektroniske skadeskjemaet

Kontaktinformasjon personskade ved ulykke

Telefon: 22 31 15 20

Sikker e-post

Åpen e-post

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post

Kontaktinformasjon ved dødsfall

Telefon: 22 48 99 16

Sikker epost

Åpen e-post

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. 

Les dette før du sender inn skademeldingen

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger på denne måten.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.

Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Postadresse helseforsikring

Storebrand Helseforsikring AS, Postboks 464, 1327 Lysaker

Postadresse livsforsikring

Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker