Informasjon for arbeidsuføre

Hvis du blir arbeidsufør (langtidssyk), kan du ha rettigheter fra din private forsikring, pensjonsordningen gjennom arbeidsgiver og/eller fripolise. Du ser hva du har rett på i forsikringsbeviset ditt.

Du kan søke om erstatning når du ikke lenger får sykepenger, men tidligst ett år etter at  arbeidsevnen din ble nedsatt.

Søk erstatning ved uførhet

Dersom du har vært helt eller delvis syk i mer enn 12 måneder, logger du inn og fyller ut elektronisk søknadsskjema for erstatning ved arbeidsuførhet.

Når vi har mottatt søknaden, innhenter vi nødvendige opplysninger fra NAV og eventuelt fastlegen din.

Når kan du søke om erstatning?

Du kan søke om erstatning når du ikke lenger får sykepenger, men tidligst ett år etter at arbeidsevnen din ble nedsatt (såkalt karenstid). Du må kunne dokumentere at du fortsatt har nedsatt arbeidsevne utover karenstiden.

I enkelte avtaler er karenstiden tre måneder. Informasjon om hvor lang karenstid du har, finner du i forsikringsbeviset ditt.

For avtaler du har via din arbeidsgiver, eller avtaler fra tidligere arbeidsforhold er laveste sykegrad som kan gi rett til erstatning 20 prosent. Det vil si at du minst må være 20 prosent syk for å kunne ha rett til erstatning. For private avtaler er laveste sykegrad som kan gi rett til erstatning, 40 prosent. For privat uføreforsikring kjøpt før februar 2019, er kravet minst 50 prosent arbeidsufør.

Det er ikke et krav å motta ytelser fra NAV for å søke om erstatning.

Hva har du rett på?

Du ser hva du har rett på i forsikringsbeviset ditt.

Her finner du forklaringer på begreper som ofte er omtalt i forsikringsbeviset.

Innskuddsfritak - Storebrand fortsetter innbetaling av sparing til din alderspensjon. Det betyr at selv om du er helt eller delvis syk, fortsetter sparingen til din alderspensjon som om du var frisk.

Betalingsfritak - Storebrand betaler for uføreforsikringen din mens du er sykemeldt.

Uførepensjon - Noen avtaler har tilknyttet en uførepensjon i tillegg til fortsatt sparing til alderspensjon. Det betyr at du kan få utbetalt en månedlig pensjon ved sykdom og uførhet.

Logg inn på dine personlige sider for å se forsikringsbeviset ditt

Følg saken din

Har du søkt om uførepensjon, kan du følge saken på dine personlige sider.

Illustasjon av kvinne foran pc

Ofte stilte spørsmål

 • Jeg får ingen ytelser fra NAV, kan Storebrand hjelpe meg?

  Ja, Storebrand vil i slike saker innhente opplysninger fra din lege og vurdere på selvstendig grunnlag i samarbeid med vår hovedlege.

 • Jeg har vært syk i mange år, får jeg etterbetalt?

  Ja, men det er bestemmelser om foreldelse på tre år. Det betyr at vi kan gi erstatning tre år tilbake fra det tidspunkt vi mottok din melding.

 • Hvorfor får jeg ikke utbetalt hele uførepensjonen min?

  I den perioden du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV og midlertidig uførepensjon fra Storebrand, sier loven at summen av arbeidsavklaringspengene og midlertidig uførepensjon ikke kan overstige 70 prosent av inntekt før uførhet. Dette gjelder ikke dersom du er innvilget uføretrygd fra NAV, og heller ikke fripoliser eller private uførepensjoner. All uførepensjon utbetales forholdsmessig etter graden av uførhet

 • Må jeg sende inn nye vedtak som jeg får fra NAV?

  Ja, dette må du sende Storebrand. Vi får ikke automatisk oppdatering fra NAV, og dersom vi ikke har nyeste vedtak, risikerer du at erstatningen stopper. Dersom du har erstatning fra en privat avtale (Livkonto), må du sende oss kopi av aktivitetsplan.

 • Trenger jeg melde fra når jeg får ny adresse?

  Nei, det er ikke nødvendig. Vi oppdaterer våre adresser mot folkeregisteret. Det eneste du må gjøre er å melde fra til dem.

  Det samme gjelder når du flytter ut av landet. Hvis du flytter fra en utenlandsk adresse til en annen utenlandsk adresse, må du sende oss en melding.

 • Hvordan registrerer jeg nytt kontonummer?

  Logg deg på dine personlige sider, og send oss en melding med et vedlegg med underskrift. 

Ord og uttrykk

 • Arbeidsufør

  Arbeidsufør betyr at din arbeidsevne er nedsatt med minst 20 prosent, at du har mottatt sykepenger og fortsatt er syk etter å ha mottatt dette i 12 måneder. Dersom du har en privat avtale må du være minst 50 prosent ufør utover 12 måneder for å bli definert som arbeidsufør. Noen avtaler gir også rett ved sykdom ut over 3 måneder.

 • Ventetid

  Ventetid, også kalt karenstid, er den perioden fra du blir sykemeldt til du har rett på erstatning.

 • Midlertidig uførepensjon

  Midlertidig uførepensjon betyr at utbetalingen av din pensjon ikke er varig og etterprøves ved jevne mellomrom. Som oftest betyr dette at du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV og etterprøvingsintervallet til Storebrand henger sammen med vedtaksdatoen i folketrygden

 • Varig uførepensjon

  Varig uførepensjon betyr at utbetalingen av din uførepensjon vil fortsette til du går av med alderspensjon. Dette henger sammen med at du mottar uføretrygd fra NAV. Dersom det skjer endringer i din situasjon, som for eksempel endret uføregrad eller endring i inntekt, skal du gi beskjed til Storebrand.

 • Erstatning

  Erstatning brukes som et felles ord på de forsikringsdekningene du kan ha rett til.


Fant du det du lette etter?