Illustrasjonsfoto: mann på bryggen i storm.

Skadeforebyggende tiltak ved uvær

Kraftig uvær kan forårsake store ødeleggelser. Her får du tips for å forebygge skade, og for å begrense skadeomfanget på eiendelene dine når uværet rår.

Generelle tips ved uvær

Naturkreftene er like sterke som de er uforutsigbare, det er derfor vanskelig å helgardere seg mot skade når uværet plutselig kommer. Det finnes likevel en del forholdsregler du kan ta for å minske sjansen for skade, og begrense skadeomfanget.

 • Følg lokale myndigheters anbefalinger og hold deg oppdatert på lokale medier.
 • Aldri utsett deg selv eller andre for fare for å redde materielle verdier.

Meld skade

Kraftig nedbør

Før hendelsen

 • Sjekk at rister og sluk på egen tomt og i nærområdet er rene for løv og rusk.
 • Sjekk at taksteinen ligger riktig, og at den ikke har skader.
 • Sjekk takrenner – fjern løv og rusk slik at det ikke tetter avløpet.
 • Vurder å installere en tilbakeslagsventil i sluket i kjelleren for å unngå at vann kommer opp fra kloakken ved kraftige nedbør.
 • Ha lommelykter og batteridreven radio parat hvis dersom strømmen forsvinner.

Under hendelsen

 • Ved ekstremvær kan det både lyne og tordne. Trekk derfor ut støpsler og signalkabel til elektriske apparater, hvis du ikke har installert vern mot lynnedslag. Ikke trekk ut kontakten til kjøleskap og fryser.

Etter hendelsen

 • Sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår.
 • Skader på yttertak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.
 • Vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skader.
 • Oppstår det skade på byggets elektriske anlegg, må elektriker kontaktes for kontroll og utbedring.
 • Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Bilder eller film av skaden kan brukes til å vurdere omfang og erstatningssum.
 • Storebrand betaler de nødvendige utgiftene til midlertidige reparasjon. Du må spare på kvitteringer for utlegg til nødreparasjon.
 • Hvis det har vært strømsvikt må du sjekke fryseren din. Flytt eventuelt varer til venner og kjente, som har strøm og plass i fryseren.
 • Når nødreparasjon er igangsatt eller utført, skal du melde skaden til Storebrand så fort som mulig. Dere avtaler veien videre sammen.

Vårflom og mye smeltevann

Før hendelsen

 • Sjekk at rister og sluk på egen tomt og i nærområdet er rene for løv og rusk.
 • Fjern is og sikre god vei til kummer, avløp og andre dreneringsveier rundt.
 • Sjekk at taksteinen ligger riktig, og at den ikke har skader.
 • Sjekk takrenner – fjern løv og rusk slik at det ikke tetter avløpet. Fjern is i renner som blokkerer.
 • Man kan også hjelpe vannet ved å grave renner, for å lede smeltevannet vekk fra huset, eller ut av gårdsplassen.
 • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette.

Under hendelsen

 • Følg med og hjelp vannet ved å grav/pigge renner i isen slik at smeltevannet renner bort fra huset.

Etter hendelsen

 • Sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår.
 • Skader på yttertak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.
 • Vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skader.
 • Oppstår det skade på byggets elektriske anlegg, må elektriker kontaktes for kontroll og utbedring.
 • Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Bilder eller film av skaden kan brukes til å vurdere omfang og erstatningssum. Storebrand betaler de nødvendige utgiftene til midlertidige reparasjon. Du må spare på kvitteringer for utlegg til nødreparasjon.
 • Kontakt brannvesen eller forsikringsselskap for å sette i gang førstehjelp eller nødreparasjon.

Sterk vind

Før hendelsen

 • Har du hagemøbler, trampoline eller andre løse gjenstander ute, sett dem inn. Fjern eller sikre alle løse gjenstander som kan bli farlige.
 • Kjellernedganger – sørg for fri tilgang til avløp og at avløpene ikke er tette.
 • Tak – sjekk at taksteinen ligger riktig, og at den ikke har skader.
 • Sjekk takrenner – fjern løv og rusk slik at det ikke tetter avløpet.
 • Trær – sjekk om trær og greiner nær huset er solide nok til å stå imot sterk vind.
 • Ha lommelykter og batteridreven radio parat dersom strømmen forsvinner.

Under hendelsen

 • Hold deg inne mens stormen pågår.

Etter hendelsen

 • Sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår. Kontakt politiet og/ eller brannvesenet for å få hjelp til å sperre av og sikre området.
 • Skader på yttertak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygningen.
 • Vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skader.
 • Stormen kan ta seg opp igjen, rydd derfor eiendommen for løse gjenstander vinden har ført med seg. Legg dem på et sikkert sted slik at ytterligere skader ikke oppstår.
 • Oppstår det skade på byggets elektriske anlegg, må elektriker kontaktes for kontroll og utbedring.
 • Det kan være stor fare forbundet med å fjerne veltede trær. Tilkall brannvesenet eller annet fagpersonell for å få hjelp.
 • Ta vare på ting du ønsker erstatning for. Bilder eller film av skaden kan brukes til å vurdere omfang og erstatningssum.
 • Storebrand betaler de nødvendige utgiftene til midlertidige reparasjoner. Du må spare på kvitteringer for utlegg til nødreparasjon.
 • Hvis det har vært strømsvikt må du sjekke fryseren din. Flytt eventuelt varer til venner og kjente, som har strøm og plass i fryseren.
 • Når nødreparasjon er igangsatt eller utført, skal du melde skaden til Storebrand så fort som mulig. Dere avtaler veien videre sammen.

Store snøfall og snøskredfare

 • Sjekk kjøreforhold og veimeldinger for trafikkproblemer eller stengte veier før du kjører.
 • Pakk med varme klær i bilen, tilfelle du blir stående stille lenge, blir innesperret eller må vente ved kolonnekjøring.
 • Om kjøreforholdene er dårlige, vurder å la bilen stå og undersøk alternativ transport. Eventuelt utsett kjøreturen til forholdene er bedre.
 • Kjør forsiktig og tilpass kjøringen etter forholdene.
 • Husk at du må ha gode vinterdekk, som møter kravene til mønsterdybde på 3 mm. NAF anbefaler minimum 4 mm.
 • Skal du ut på reise, enten med buss, tog eller fly, undersøk om de er i rute.
 • Ved store snøfall på kort tid, kan belastningen bli stor på tak og verandaer. Vurder derfor om det er nødvendig å måke tak og verandaer på hus og hytte.
 • Dersom det er meldt om skredfare må du holde deg innenfor de markerte løypene i alpinanlegg.
 • Om du likevel ønsker å kjøre utenfor markerte løyper; undersøk lokale forhold, snakke med lokale kjentfolk, og unngå bratte terreng. Få skredvarsler og flere råd på www.varsom.no.
 • Dra aldri ut på tur alene, og sørg for at alle er utstyrt med skredsøker, spade og søkestikke.
 • Dersom du likevel har planer om å ferdes i bratt terreng, bør du selv ha skredkurs eller bruke en kvalifisert guide. Turistforeningen arrangerer stadig slike kurs.

Fant du det du lette etter?