Bil som kjører gjennom flommen.

Syv tips for å sikre huset ditt hvis vårflommen kommer

Nå smelter snøen, og faren for flom øker. Slik bør du forberede deg.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 27.04.2021

– Etter lange vintermåneder er det ofte en del snø i fjellet som skal smelte utover våren. Smeltevannet skal finne veien ned til havet gjennom folkerike områder, og for deg som eier hus eller hytte, er det lurt å tenke over om vannet kommer forbi, forteller Mats Sæterkvist, leder for Oppgjør Eiendom i Storebrand.

Som regel er det ikke noe problem at snøen smelter, da det gjerne skjer gradvis over tid. Problemene oppstår dersom denne snøen smelter i løpet av kort tid. Dette gjelder spesielt om det kommer en lengre periode med varmt vær og nedbør.

– Vi oppfordrer derfor alle privatpersoner til å jobbe med skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skade på egen eiendom, sier Sæterkvist.

MATS SÆTERKVIST: Leder for Oppgjør Eiendom i Storebrand. Foto: Storebrand

Her er våre syv beste flområd

 1. Begynn med å ta deg en tur rundt på tomten din, og se om det er noen steder som er utsatt. Kanskje det er en bekk eller liknende som kan føre til problemer. Om så er, ta kontakt med kommunen, og hør om de har noen beredskapsplaner.
 2. Det er viktig å sikre god vei til kummer, avløp og andre dreneringsveier rundt huset. Det har stor betydning i en situasjon med mye snøsmelting.
 3. Tele i bakken gjør også at vannet ikke synker ned, dermed prøver det å finne andre veier. Om boligen din er i veien, er det lett at vannet finner veien ned i kjelleren. Du kan hjelpe vannet ved å grave renner, for å lede smeltevannet vekk fra huset, eller ut av gårdsplassen.
 4. Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette. Ved fare for vanninntrenging bør du plassere innbo i kjeller opp fra gulvet, og sørge for at alle dører og vinder er lukket.
 5. Rens takrenner og nedløpsrør, så ikke disse er tette av løv og jord fra høsten og en lang vinter. Fjern også is i takrenner.
 6. Flomvarselet kan til enhver tid sees inne på flomsidene på Varsom.no, og NVE oppfordrer de som mener at de er utsatt å holde seg oppdatert ved å sjekke siden ofte.
 7. Har skaden allerede skjedd? Sjekk våre råd under «Etter hendelsen» på storebrand.no.


Hva kan du gjøre før, under og etter uvær?


Innlandet mest utsatt for flom

Fordi Norge består av både kystlinje, fjell, innsjøer og elver, gjør det at klimaet og naturhendelser treffer ulikt i de forskjellige delene av landet.Ifølge Finans Norge treffes Vestlandet og Nord-Norge av vinder og havøkning, mens Østlandet treffes av flom etter nedbør og snøsmelting. Oppland og Hedmark, i dag kalt Innlandet, er spesielt flomutsatt på grunn av sin tilknytning til Glomma og Mjøsa. 

Det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom er snømengdene. Basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958, har NVE beregnet snømengder for hele landet.

På landsbasis ble 2020 det mest snørike året siden 1958, og ifølge varsom.no et år med rekordantall flom- og jordskredvarsel, som følge av en mild vinter, en sen og langvarig vårflomperiode og en svært våt høst.

Frem til nå (mars 2021) har vinteren 2020/2021 også vært veldig snørik, og NVE anbefaler at man følger nøye med på flomvarslene.

erstatning-vannskader-full-storrelse
STORE SUMMER HVERT ÅR: Hvert år forårsaker flom skader på hus og eiendom for millioner av kroner. Her er en oversikt som viser erstatning etter vannskader de siste ti årene. Infografikk: Finans Norge


Har skaden allerede skjedd?


Smeltevann og regn kan føre til lokale oversvømmelser

Fordi flom oppstår i forbindelse med snøsmelting eller langvarig eller særdeles kraftig regn – og ofte begge deler – er det ikke bare de som bor nær store vassdrag som er utsatt for flomsituasjoner. Kombinasjonen av smeltevann og regn kan også føre til lokale oversvømmelser.

– Etter en lang kuldeperiode kan bygge seg opp tykk is. Det er derfor lurt å undersøke om det ligger is som hindrer kummer og andre dreneringsveier på eiendommen din, sier Sæterkvist.

Fordi vannet trenger plass for å renne vekk, kan det lage oversvømmelser eller begynne å grave hvis det møter hindringer.

– Dersom snøen smelter raskt, kan det føre til problemer. Spesielt om du ikke har gjort tiltak i forkant, eller følger med når det står på.

På storebrand.no får du flere enkle tips på hva du kan gjøre før, under og etter ulike typer ekstremvær.

Erstatning etter naturskader

 • Norske forsikringsselskaper utbetalte mellom 2008-2018 en samlet erstatning på rundt 30 millioner kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo som kan skyldes naturhendelser eller vær.
 • Vanninntrenging utenfra og stopp i avløp forårsaker de største erstatningene.
 • Erstatning etter naturskader som følge av flom, storm, skred eller stormflo utgjør omtrent to tredjedeler sammenlignet med værrelaterte vannskadeerstatninger.
 • Det er også en betydelig mengde erstatning som skyldes brann etter lynnedslag.

Kilde: Finans Norge


Fant du det du lette etter?