Meld skade på hus, hytte og innbo

Når du har fått skade på boligen din ønsker vi at du ringer oss, slik at vi kan hjelpe deg å minimere skadene. Alle skader som blir dekket av innboforsikringen din, melder du direkte på nett.

MELD SKADE

Skade eller tyveri av innbo

For å kunne registrere en sak må du logg inn. Ha BankID tilgjenglig.

Meld skade


Skade eller tyveri av innbo

For å kunne registrere en sak må du logg inn. Ha BankID tilgjenglig.

Meld skade

MELD SKADE

Skade på hus eller hytte

Ring oss så snart du kan, så kan vi sammen minimere skadene og registrere saken.

Ring 22 31 25 00


Skade på hus eller hytte

Ring oss så snart du kan, så kan vi sammen minimere skadene og registrere saken.

Ring 22 31 25 00

Hva gjør du når noe har skjedd?

 • Skade på innbo

  Innboet ditt er alle de løse gjenstandene du tar med deg hvis du skal flytte. Dette gjelder også sykkel.

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere skaden.

  Vi trenger kvitteringer for gjenstandene, og i noen tilfeller vil det være behov for vurdering fra en reparatør hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • Innbrudd eller tyveri av innbo

  Tyveri må umiddelbart meldes til politiet.

  Ta vare på kvitteringer eller annen dokumentasjon for de tapte gjenstandene, for eksempel takstpapirer, foto og lignende.

  Ved reparasjon av skader trenger vi dokumentasjon hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • Brannskade på hus eller hytte

  Kontakt brannvesenet dersom det brenner.

  Ved skade på bygning er det viktig at du kontakter oss snarest på telefon 22 31 25 00.

  Dersom brannskade kun gjelder innbo og ikke bygningen, melder du skaden gjennom innboforsikringen.

 • Vannskade i hus eller hytte

  Flyter vannet hos deg? – Steng hovedkranen og kontakt rørlegger.

  Kontakt deretter oss på telefon 22 31 25 00, slik at vi kan vurdere om det trengs en nærmere befaring med en takstmann eller en sakkyndig.

 • Utvendig rørbrudd

  Ved brudd på utvendig vannledning, er det viktig at du kontakter rørlegger og ber om kamerainspeksjon for å se hvor bruddet er, samt identifisere type og alder på ledningen.

  Vi trenger også tilbudsoversikt eller faktura for utbedring.

  I tilfeller der flere husstander er koblet på samme ledning trenger vi din del av faktura for reparasjonen.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Ved skade på hus eller hytte grunnet lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak, reparasjonskostnader og prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand.

  Integrerte hvitevarer er også en del av bygningsforsikringen.

  Skade på øvrig elektronikk og lignende, melder du til innboforsikringen.

 • Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade både boligen din og innboet ditt.

  Kontakt oss snarest på telefon 22 31 25 00, slik at vi kan hjelpe deg med å minimere skadene på boligen din.

  Når du har fått oversikt, kan du melde skade på innboet ditt på nett.

 • Behov for rettshjelp

  Dersom du har havnet i en tvist knyttet til innboet ditt eller boligen din, kan du søke om støtte til rettshjelp.

  Du må sende oss en skademelding og dokumentasjon som viser at en tvist har oppstått.

  Søk om støtte til rettshjelp

 • Rettslig erstatningsansvar

  Har du pådratt deg et rettslig erstatningsansvar, eksempelvis at du som syklist har kjørt på en bil? Send oss en skademelding og krav fra motpart.

  Meld ansvarsforsikringssak

 • ID-tyveri

  Ved bekreftet ID-tyveri, ring 22 31 25 00

  Les mer om ID-tyveri

Les dette før du sender inn skademeldingen

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger på denne måten.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.

Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Sikker e-post

Ønsker du å sende oss tilleggsinformajson i en sak, kan du gjøre det med sikker e-post

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet