Meld skade på hus, hytte og innbo

Her melder du raskt og enkelt inn alle typer skader på hus, hytte og innbo.

Er du usikker på om forsikringen dekker skaden? Meld inn saken din, så gjør vi en vurdering.

Døgnåpen vaktsentral

Har du behov for akutt hjelp, kan du kontakte vaktsentralen vår.

Nyttig informasjon

 • add Skade på innbo

  Innboet ditt er alle de løse gjenstandene du tar med deg hvis du skal flytte. Dette gjelder også sykkel.

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere skaden.

  Vi trenger kvitteringer for gjenstandene, og i noen tilfeller vil det være behov for vurdering fra en reparatør hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • add Innbrudd eller tyveri av innbo

  Tyveri må umiddelbart meldes til politiet.

  Ta vare på kvitteringer eller annen dokumentasjon for de tapte gjenstandene, for eksempel takstpapirer, foto og lignende.

  Ved reparasjon av skader trenger vi dokumentasjon hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • add Brannskade

  Kontakt brannvesenet på telefon 110 dersom det brenner.

  Dersom brannskade kun gjelder innbo og ikke bygningen, melder du skaden gjennom innboforsikringen.

  I forsikring er definisjonen på brann 'ild som har kommet løs'. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, er derfor ikke dekket.

 • add Vannskade

  Flyter vannet hos deg? – steng hovedkranen og kontakt rørlegger.

  Hovedkranen (også kalt stoppekran) er vanligvis plassert så nært som mulig det stedet i boligen hvor vannrøret kommer inn. Den kan være på kjøkkenet (for eksempel under vasken), i et vaskerom, i et teknisk rom eller i kjelleren. I noen boliger er den plassert i et fordelingsskap bak en luke. Slike luker kan være låsbare, så det er viktig å vite hvor nøkkelen er. Ofte er håndtaket på hovedkranen rødt, men blå håndtak er også vanlig.

  Når vannet er stoppet melder du skaden til oss, så vi kan vurdere om det trengs nærmere befaring med takstmann eller sakkyndig.

  Har du fått vannskade i forbindelse med flom eller storm? Meld skaden din til oss, så hjelper vi deg å minimere skadene.

 • add Utvendig rørbrudd

  Ved brudd på utvendig vannledning, er det viktig at du kontakter rørlegger og ber om kamerainspeksjon for å se hvor bruddet er, samt identifisere type og alder på ledningen.

  Vi trenger også tilbudsoversikt på hva det vil koste å reparere skaden, eller faktura for utbedring hvis du allerede har fått reparert skaden.

  I tilfeller der flere husstander er koblet på samme ledning trenger vi din del av faktura for reparasjonen.

  Du må melde saken til oss, selv om andre husstander kanskje allerede har meldt inn saken til Storebrand.

 • add Skadedyr

  Har du fått skadeinsekter, mus eller rotter i hus, melder du dette til oss via hus- eller hytteforsikringen din.

  Du kan melde saken til oss, selv om du ikke vet omfanget av eventuelle skader ennå, så hjelper vi deg å vurdere situasjonen.

 • add Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Ved skade på hus eller hytte grunnet lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak og reparasjonskostnader. Vi trenger også prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand.

  Integrerte hvitevarer er en del av bygningsforsikringen.

  Skade på øvrig elektronikk som TV, kaffetrakter eller lignende, melder du til innboforsikringen.

 • add Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade både boligen din og innboet ditt. Dekning for naturskade er inkludert når du har hus-, hytte- eller innboforsikring.

  Meld skaden til oss, så vi kan hjelpe deg å minimere skadene.

 • add ID-tyveri

  For at forsikringen skal dekke ID-tyveri må ID-tyveriet være bekreftet. Det betyr at du må kunne dokumentere at din identitet har blitt brukt til handlinger som ikke er utført eller godkjent av deg.

  Det kan for eksempel være at du har oppdaget – og fått bekreftet skriftlig av banken – at det er tatt opp lån i ditt navn uten at det er du som har tatt opp lånet. Eller at det er tatt ut eller overført penger fra din konto av andre personer enn deg selv.

  Bekreftet ID-tyveri melder du til oss via e-post

 • add Psykologisk krisehjelp

  I sammenheng med en alvorlig hendelse tilknyttet din forsikring, slik som kollisjon, personskade, brann, ran og lignende, refunderer vi opptil 10 timer til kriseterapi når terapitimene gjennomføres innen 12 måneder etter hendelsen.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Meld skade og tyveri til politiet

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Postadresse

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker


Fant du det du lette etter?