Meld skade på hus, hytte og innbo

Du melder raskt og enkelt inn alle typer skader på hus og innbo direkte på nett.

Det er viktig at du gjør nødvendige tiltak for å minimere skadeomfanget før du melder inn saken. Er du usikker på om skaden er dekket, kan vi vurdere dette etter at du har meldt inn saken.

Det er viktig at du melder skaden så raskt som mulig.

Hva gjør du når noe har skjedd?

 • Skade på innbo

  Innboet ditt er alle de løse gjenstandene du tar med deg hvis du skal flytte. Dette gjelder også sykkel.

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan vurdere skaden.

  Vi trenger kvitteringer for gjenstandene, og i noen tilfeller vil det være behov for vurdering fra en reparatør hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • Innbrudd eller tyveri av innbo

  Tyveri må umiddelbart meldes til politiet.

  Ta vare på kvitteringer eller annen dokumentasjon for de tapte gjenstandene, for eksempel takstpapirer, foto og lignende.

  Ved reparasjon av skader trenger vi dokumentasjon hvor reparasjonsutgifter eller lønnsomhet kommer frem.

 • Brannskade på hus eller hytte

  Kontakt brannvesenet dersom det brenner.

  Ved skade på bygning er det viktig at du kontakter oss snarest på telefon 22 31 25 00.

  Dersom brannskade kun gjelder innbo og ikke bygningen, melder du skaden gjennom innboforsikringen.

 • Vannskade i hus eller hytte

  Flyter vannet hos deg? – steng hovedkranen og kontakt rørlegger.

  Deretter melder du skaden til oss, så vi kan vurdere om det trengs nærmere befaring med takstmann eller sakkyndig.

 • Utvendig rørbrudd

  Ved brudd på utvendig vannledning, er det viktig at du kontakter rørlegger og ber om kamerainspeksjon for å se hvor bruddet er, samt identifisere type og alder på ledningen.

  Vi trenger også tilbudsoversikt eller faktura for utbedring.

  I tilfeller der flere husstander er koblet på samme ledning trenger vi din del av faktura for reparasjonen.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Ved skade på hus eller hytte grunnet lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak, reparasjonskostnader og prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand.

  Integrerte hvitevarer er også en del av bygningsforsikringen.

  Skade på øvrig elektronikk og lignende, melder du til innboforsikringen.

 • Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade både boligen din og innboet ditt. Når du har fått oversikt, melder du skaden til oss, så vi kan hjelpe deg å minimere skadene.

 • ID-tyveri

  Ved bekreftet ID-tyveri, ring 22 31 25 00

  Les mer om ID-tyveri

 • Er du ikke fornøyd med oppgjøret?

  Du har mulighet til å klage hvis du er uenig i avgjørelsen vår. Du får ny behandling av saken ved å sende oss en skriftlig klage på din forsikringssak.

  Du må logge inn på forsikringssaken din 'Følg saken din' og deretter trykke 'Jeg må sende inn mer informasjon'.

  Her kan du laste opp klagen din som et eget dokument til saken din. I klagen er det viktig at du får tydelig frem hva du er uenig i, og eventuelt nye opplysninger som kan ha betydning for saken.

  Når vi har mottatt klagen din, får du svar fra oss innen 21 virkedager.

Storebrand anbefaler boligalarm fra Homely

Du får 10 prosent på Storebrands startpakke hos Homely. Startpakken inneholder hjemmesentral, en optisk røykvarsler og en vannlekkasjesensor.

Hjemmesentralen gir deg umiddelbart varsel i Homely-appen hvis noe skjer. Med aktivt abonnement er hjemmesentralen også tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

Du får rabatt på hus- og innboforsikringen din, hvis du har installert innbruddsalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

Sjekk tilbud på boligalarm

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten. Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet


Fant du det du lette etter?