Meld skade på hus, hytte og innbo

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde skade på hus, hytte og innbo.

Det er viktig at du melder skaden så raskt som mulig.

Liv og helse er viktigst!

Ved brann-, vann- og naturskade må du først sikre personer og verdier.

Når dette er gjort, kan du ringe oss på telefon 915 08880.

Slik går du fram hvis bygningen er skadet som følge av brann, vann, eller andre årsaker.

Skred, storm, flom eller jordskjelv

Råd for å beskytte deg mot, samt oppdage ID-tyveri. Ved bekreftet ID-tyveri, ring 22 31 25 00

Les dette før du sender inn skademeldingen

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger på denne måten.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.

Les mer om Storebrands behandling av personopplysninger

Sikker e-post

Ønsker du å sende oss tilleggsinformajson i en sak, kan du gjøre det med sikker e-post

Ordinær brevpost

Du kan også sende skademeldingen som ordinær brevpost til:

Storebrand Forsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Meld tyveri eller skadeverk til politiet