Borettslag og sameie

Vi tilbyr en komplett forsikringspakke for borettslag og boligsameier.​ Pakken inneholder alle nødvendige dekninger i en borettslag- og boligsameieforsikring.​ Styreansvar er også inkludert.​

Forsikringen for borettslag og sameie dekker:

 • Ansvar
 • Brann og eksplosjon
 • Bruddskade på glass og sanitærporselen
 • Ekstrautgifter på grunn av prisstigning
 • Husleietap eller tap av felleskostnader
 • Katastrofedekning hjem og innbo
 • Kollektiv ulykke
 • Lovbestemt yrkesskade
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Motorvogn
 • Naturskade
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Påkostninger og forandringer
 • Rettshjelp
 • Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester
 • Snø
 • Styreansvar
 • Tap av felleskostnader
 • Tyveri, ran og hærverk
 • Underlagsforsikring
 • Vann og annen væske

Enkelt å flytte — vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss på nett, legger du bare inn hvilket selskap du bruker i dag. Vi ordner oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Vi hjelper deg gjerne

Noen forsikringer er lovpålagte. Andre kan bidra til å gjøre bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. Trenger du råd om hvilke forsikringer bedriften må og bør ha? Fyll inn noen opplysninger, så kontakter vi deg.

Ta kontakt
Mentor Zeeshan Shah
Zeeshan Shah
Storebrand