Borettslag og sameie

Vi tilbyr en komplett forsikringspakke for borettslag og boligsameier.​ Pakken inneholder alle nødvendige dekninger i en borettslag- og boligsameieforsikring.​ Styreansvar er også inkludert.​

Kjøp forsikring for borettslag og sameier

Send inn skjema så tar vi kontakt og finner en god løsning for dere.

Forsikringen dekker

 • Brann og eksplosjon

  Dere får erstattet brannskade på bygning og hageanlegg.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Dere får dekket skade på bygning og hageanlegg ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Elektrisk fenomen er et samlebegrep for kortslutning, lysbue, overslag og overspenning.

 • Vann og annen væske

  Dere får dekket vannskader på bygning hvis vann plutselig trenger inn i kjelleren fra terrenget.

 • Snø

  Dere får dekket skader som oppstår ved snøtyngde, snøpress, eller ras fra eller på tak.

 • Tyveri, ran og hærverk

  Dere får dekket skade på bolig som følge av innbrudd, tyveri og hærverk, som for eksempel ved innbrudd hvor vinduer har blitt knust.

 • Bruddskade på glass og sanitærporselen

  Dere får dekket bruddskade på bygningsglass mindre enn 10 kvadratmeter.

 • Naturskade

  Dere får dekket skade på bygning som følge av naturskader, som for eksempel storm, flom og skred.

 • Påkostninger og forandringer

  Dere får dekket bygningsmessige påkostninger og forandringer som er gjennomført i avtaleperioden. Erstatningen er inntil 15 prosent av bygningens forsikringssum.

 • Riving, rydding og fjerning av verdiløse rester

  Dere får dekket utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede bygningsdeler og gjenstander.

Enkelt å flytte – vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, legger du bare inn hvilket selskap du bruker i dag. Vi ordner oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Dame med hjerte

Allerede kunde?

Er du allerede kunde hos oss og ønsker å snakke med en rådgiver? Fyll ut litt informasjon om borettslaget eller sameiet, så tar vi kontakt med deg.

Ja takk, kontakt meg