Thomas Rasmus Skaug

– Barneforsikring gjør oss tryggere

Unge uføre går glipp av millioner ved å stå utenfor arbeidslivet. – Vi må våge å se for oss «worst case»-scenarioer, mener småbarnsmor.

Av  Joakim Nysnø/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 30.01.2024

– Det gikk, svarer Marina Skonnord Fodstad muntert i andre enden av telefonlinjen.

For tiden er det ingen selvfølge at hun kan slå av en prat rundt lunsjtider. Behovene til sønnen Sander på tre måneder må nemlig komme først.

Sander er frisk og rask, og det er heller ingen sykdomshistorie i familien som foreldrene uroer seg over. Likevel var de ikke i tvil om sønnen skulle ha barneforsikring eller ikke.

– Det var aldri et spørsmål. Jeg kommer fra en familie som er opptatt av å sikre seg økonomisk gjennom gode forsikringer, og har selv vokst opp med barneforsikring, sier Marina.

Hun jobber selv i Storebrand og innrømmer at hun kanskje er litt farget av kollegaer som forteller om hvor ille det kan gå.

– For meg ville det uansett vært veldig rart å forsikre eiendelene våre, men ikke det mest dyrebare vi har her i livet.


Hvilken forsikring passer dere?


Halvparten har barneforsikring

Ikke alle gjør som Marina og samboeren. Kun halvparten av barna i Norge har barneforsikring, ifølge Finans Norge. Det kan bli kostbart – ikke bare for familiene, men også staten og samfunnet for øvrig.

Mamma Marina Skonnord Fodstad og sønnen Sander ser hverandre i øynene

INGEN TVIL: Marina Skonnord Fodstad har hatt uføreforsikring helt siden hun vokste ut av barneforsikringen. For Marina er det en selvfølge at sønnen Sander skal få det samme. Foto: Thomas Rasmus Skaug

Marina sier at hun er glad for at vi har et godt sikkerhetsnett i Norge, men hun er også opptatt av at sønnen skal få et så godt liv som mulig dersom noe skulle skje. Hun har hørt om flere familier som har havnet i en situasjon der støtten fra det offentlige ikke var tilstrekkelig.

– Jeg tror det er viktig å ikke undervurdere hvor stor omveltningen en alvorlig ulykke vil være for familien. Ingen foreldre ønsker å tenke på hvor ille det kan gå med barna, men jeg tror vi må våge å se for oss et «worst case»-scenario akkurat når det kommer til spørsmålet om barneforsikring, sier Marina.

Sykdom og skade kan bli dyrt

Familien valgte å kjøpe Barneforsikring ekstra hos Storebrand. Det er en omfattende og god barneforsikring som dekker både uførhet og pleie og omsorg.

Den har også høye forsikringssummer ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke – altså at barnet helt eller delvis mister normale kroppsfunksjoner. Det kan for eksempel være syn og hørsel eller et røket korsbånd.

Ifølge Finans Norge er dette den viktigste delen av barneforsikringen. Medisinsk invaliditet var årsaken til mer enn hver tredje meldte sak, og utgjorde nesten halvparten av erstatningsbeløp i 2022. Det er heldigvis «kun» snakk om 2670 forsikringssaker – men i snitt gir det erstatningsbeløp på hele 365.206 kroner.

Se for deg at barnet skader seg og må sitte i rullestol. Hvis boligen må bygges om, for eksempel med rampe eller heis, vil ikke tilskuddet man får gjennom folketrygden dekke alle kostnadene. I et slik scenario vil en barneforsikring, som den Marina har hos Storebrand, dekke inntil 250 000 kroner – i tillegg til det de får gjennom det offentlige.

– Skulle en slik uheldig skjebne skje oss, kan vi bruke mindre tid på å bekymre oss om det økonomiske. Det gir oss mer tid til å tilpasse oss en ny hverdag som familie, sier Marina.

Går glipp av millioner som trygdet

For barna kan det å bli ufør i ung alder ha store konsekvenser for resten av livet. En 18-åring som trer inn i voksenlivet som uføretrygdet, må ta til takke med en uførepensjon på 345 000 kroner (2,91G) i året – før skatt. Ved utgangen av november i fjor mottok 21 756 personer i alderen 18-29 år uføretrygd.

Ulf Andersen, statistikksjef i NAV, har gjort et regnestykke som viser forskjellen på et liv i arbeid mot et som uføretrygdet:

Portrett av Ulf Andersen

EKSPERT: Statistikksjef Ulf Andersen. Foto: NAV

En heltidsansatt 25-åring hadde i 2022 en gjennomsnittslønn på 553 000 kroner. Blir denne personen uføretrygdet, vil trygden bli 66 prosent av lønna, altså 365 000 kroner. Nettoforskjellen mellom lønn og trygd (ettersom skatteregningen reduseres noe for uføretrygdede) er på hele 124 000 kroner per år.

I løpet av et arbeidsliv – eller det som skulle vært et langt arbeidsliv – går denne 25-åringen glipp av 5,2 millioner kroner hvis hun eller han går av med pensjon som 67-åring.


Interessert i barneforsikring?


Et enkelt regnestykke

Barneforsikringen Marina og familien har hos Storebrand gjelder frem til sønnen fyller 26 år. Enkelte av dekningene kan da videreføres som uføreforsikring, uten at det er nødvendig å levere en ny helseerklæring.

Slik sørger foreldrene for at sønnen er dekket også inn i 20-årene. Skulle noe skje før Sander har kommet seg ut i arbeid og opparbeidet seg trygd- og pensjonsrettigheter, kommer forsikringen godt med i tillegg til det offentlige sikkerhetsnettet.

Dermed blir det et enkelt regnestykke for Marina Skonnord Fodstad:

– Jeg forstår at mange kan syns det er dyrt å betale for noe de kanskje aldri får bruk for, men jeg synes det er en lav pris for å forsikre oss som familie.

– Det beste som kan skje er at det er «bortkastede» penger, sier hun.


Fant du det du lette etter?