Storebrand Garanti 90

BÆREKRAFTSCORE

6 av 10

RISIKO

3 av 7

AVKASTNING I ÅR 4.14 % 21.05.2024
SIDEN START (15.06.2020) 4.70 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Garanti 90 er en investeringsportefølje for deg som ønsker muligheten til å oppnå høyere verdistigning enn tradisjonell banksparing samtidig som du er garantert at 90 prosent av innskuddet står trygt. Midlene plasseres i et bredt utvalg av investeringer; aksjer, eiendom og rentebærende instrumenter.

Fakta om fondet

ISINXL8000165265
Etablert15.06.2020
Kurs1197.71  NOK  (21.05.2024)
AUM102943684 NOK  (16.05.2024)
Forvaltningshonorar0.95 % Referanseindeks9237_BLEND

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Espen Skrimstad

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 15.06.2020

Historisk avkastning

Periode Storebrand Garanti 90 Referanseindeks
Hittil i år 4,14 % 4,14 %
Siste 12 mnd 8,73 % 7,52 %
Siste 3 år * 2,60 % 3,11 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (15.06.2020) * 4,70 % -
Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (16.06.2020) ** - -

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 6,70 % 7,65 % -6,65 % 7,26 % 4,14 %
Indeks 4,31 % 5,65 % -4,30 % 6,43 % 4,05 %

Sist oppdatert: 21.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Storebrand Likviditet B: 16,31 %
 • Storebrand Global Kreditt IG B: 15,61 %
 • Storebrand Norsk Kreditt IG B: 15,60 %
 • Global ESG: 10,82 %
 • Storebrand Global Multifactor A: 6,31 %
 • Storebrand Kort Kreditt IG A: 5,47 %
 • Storebrand Emerging Markets Plus A NOK: 3,18 %
 • Storebrand Norge Institusjon C: 3,09 %
 • Storebrand Global ESG Plus A: 2,86 %
 • Storebrand Indeks - Norge A: 2,42 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.03.2024

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 19,36  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 15,37  %
 •   INDUSTRIALS 14,90  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 8,52  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 8,51  %
 •   ENERGY 8,39  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 8,23  %
 •   HEALTHCARE 6,72  %
 •   BASIC_MATERIALS 5,30  %
 •   REAL_ESTATE 2,36  %
 •   UTILITIES 2,34  %

Sist oppdatert: 31.03.2024

Landfordeling

 • USA: 35,19 %
 • NOR: 28,51 %
 • CHN: 4,58 %
 • JPN: 3,96 %
 • CAN: 3,14 %
 • IND: 3,08 %
 • TWN: 2,97 %
 • KOR: 2,20 %
 • GBR: 2,15 %
 • NLD: 1,38 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.03.2024

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?