Storebrand Fornybar Energi S

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

9 av 10

RISIKO

7 av 7

AVKASTNING I ÅR -14.27 % 26.02.2024
SIDEN START (26.06.2020) 6.85 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Slike selskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer, og fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.

Fakta om fondet

ISINNO0010883465
Etablert26.06.2020
Kurs1291.64  NOK  (27.02.2024)
AUM1254633835 NOK  (31.01.2024)
Aktiv andel : 99.83 % (31.12.2021)
SFDR kategori: Artikkel 9
Minimumsbeløp10000000 NOK
Løpende kostnader0.75 % 
ReferanseindeksMSCI All Countries  (M1WD Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

23

Indeks

13

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Nader Hakimi Fard

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.04.2023

Historisk avkastning

Periode Storebrand Fornybar Energi S Referanseindeks
Hittil i år -14,27 % 8,30 %
Siste 12 mnd -33,31 % 24,20 %
Siste 3 år * -15,39 % 14,03 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (26.06.2020) * 6,85 % 15,25 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 106,50 % -15,83 % 2,70 % -16,65 % -14,27 %
Indeks 10,86 % 22,09 % -8,80 % 25,98 % 8,30 %

Sist oppdatert: 26.02.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Vestas Wind Systems A/S: 4,46 %
 • Sunrun Inc: 4,33 %
 • Enphase Energy Inc: 4,32 %
 • Prysmian SpA: 4,29 %
 • HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd: 4,13 %
 • Canadian Solar Inc: 4,11 %
 • Ormat Technologies Inc: 4,09 %
 • Bloom Energy Corp: 3,69 %
 • JinkoSolar Holding Co Ltd: 3,48 %
 • SolarEdge Technologies Inc: 3,46 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.01.2024

Sektorfordeling

 •   Information Technology 38,34  %
 •   Industrials 37,91  %
 •   Utilities 22,19  %
 •   Consumer Discretionary 1,10  %
 •   Cash 0,46  %

Sist oppdatert: 31.01.2024

Landfordeling

 • USA: 33,35 %
 • CHN: 13,83 %
 • KOR: 10,85 %
 • CAN: 7,48 %
 • ESP: 6,55 %
 • DNK: 6,24 %
 • DEU: 4,94 %
 • ITA: 4,29 %
 • JPN: 3,40 %
 • HKG: 2,21 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.01.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?