Storebrand Fornybar Energi S

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE 9
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR -9.33 % 22.10.2021
ÅRLIG AVKASTNING - Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Storebrand Fornybar Energi er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer, og har sin primærvirksomhet innenfor solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere fornybar energi. Fondet vil også kunne være investert i selskaper som bidrar til redusert energiforbruk. Fondet investerer i selskaper med ulike typer teknologier, tjenester og løsninger, og bredt innenfor ulike deler av verdikjeder. Fondet vil kjennetegnes ved høy risiko for kursendringer, og fondet vil ha større risiko enn brede globale aksjefond. Fondets avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, som følge av at fondets investeringer i hovedsak er rettet mot en begrenset del av investeringsuniverset til referanseindeksen.

Fakta om fondet

ISINNO0010883465
Etablert26.06.2020
Kurs1872.31 NOK (22.10.2021)
AUM2494230213 NOK (30.09.2021)
Aktiv andel : 99.8 % (31.01.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.75 %
Løpende kostnader 20200.75 %
ReferanseindeksMSCI All Countries Net Return  (MSC)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Philip Ripman

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 26.06.2020

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 22.10.2021 (Indeks sist oppdatert: 20.10.2021)

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.1: 4.93 %
 • DAQO NEW ENERGY CORP-ADR: 4.82 %
 • VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK 0.2: 4.65 %
 • SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.0001: 4.63 %
 • SunPower Corp: 4.63 %
 • SUNRUN: 4.6 %
 • JinkoSolar Holding Co Ltd: 4.49 %
 • ENPHASE ENERGY INC COMMON STOCK USD 0.00001: 4.48 %
 • CANADIAN SOLAR INC: 4.41 %
 • R Ormat Tech (1912824): 3.74 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.09.2021

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 46.24  %
 •   INDUSTRIALS 28.62  %
 •   UTILITIES 23.96  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 1.18  %

Sist oppdatert: 30.09.2021

Landfordeling

 • USA: 41.44 %
 • CHN: 22.33 %
 • DEU: 6.91 %
 • DNK: 6.39 %
 • ESP: 5.15 %
 • CAN: 4.06 %
 • ITA: 3 %
 • JPN: 2.77 %
 • CHE: 2.66 %
 • SGP: 2.09 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.09.2021

Hovedfordeling

 • STOCK: 98.03 %
 • OTHER: 1.37 %
 • CASH: 0.6 %

Sist oppdatert: 30.09.2021

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?