Storebrand Global Kreditt IG A

RENTEFOND
BÆREKRAFTSCORE

6 av 10

RISIKO

4 av 7

AVKASTNING I ÅR 0.09 % 21.05.2024
SIDEN START (04.10.2018) 1.37 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Global Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskapsobligasjoner. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Laveste tilatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Rentebindingen skal ligge på nivå med referanseindeks +/- 4 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Fondets eiendeler er hovedsakelig valutasikret til norske kroner. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondets referanseindeks er Bloomberg Global Aggregate Index. Gjennomsnittlig løpetid for denne indeksen vil normalt være i intervallet 3-5 år. Fondet mottar rentebetalinger fra sine investeringer, og disse reinvesteres løpende og inngår dermed i andelsverdien. Ved årsslutt blir fondets skattemessige avkastning utdelt og reinvestert, slik at du mottar nye andeler for beløpet.

Fakta om fondet

ISINNO0010817935
Etablert04.10.2018
Kurs971.27  NOK  (21.05.2024)
AUM22879947151 NOK  (30.04.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.5 % 
ReferanseindeksBloomberg Global Agg Corp 1-10 OECD Senior 1bn 50% USD, 50% EUR, NOK Hdg  (H24131NO Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

2

Indeks

6

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Søren Stilling Christensen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 10.11.2010

Historisk avkastning

Periode Storebrand Global Kreditt IG A Referanseindeks
Hittil i år 0,09 % 0,26 %
Siste 12 mnd 5,10 % 5,02 %
Siste 3 år * -1,70 % -1,32 %
Siste 5 år * 0,73 % 0,68 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (04.10.2018) * 1,37 % 1,30 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning -0,37 % 8,79 % 5,76 % -0,80 % -11,56 % 7,25 % 0,09 %
Indeks 0,38 % 7,64 % 4,53 % -0,54 % -10,48 % 6,68 % 0,26 %

Sist oppdatert: 21.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 4,32 %
 • Bank of America Corp: 2,87 %
 • BNP Paribas SA: 2,83 %
 • UBS Group AG: 2,63 %
 • Banco Santander SA: 2,54 %
 • Morgan Stanley: 2,49 %
 • JPMorgan Chase & Co: 2,41 %
 • Credit Agricole SA: 2,37 %
 • BPCE SA: 2,29 %
 • Goldman Sachs Group Inc/The: 2,07 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Utlandet 95,92  %
 •   Cash 3,48  %
 •   Unclassified 0,33  %
 •   Banker 0,27  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • USA: 50,70 %
 • FRA: 11,23 %
 • GBR: 6,70 %
 • DEU: 4,64 %
 • JPN: 3,91 %
 • NLD: 3,62 %
 • Cash: 3,48 %
 • ESP: 3,16 %
 • CHE: 2,99 %
 • SWE: 1,83 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?