Storebrand Global Indeks A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE 6
RISIKO 5
AVKASTNING I ÅR 13.00 % 23.11.2020
ÅRLIG AVKASTNING - Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Storebrand Global Indeks er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks, MSCI World NR. Relativ volatilitet vil normalt være inntil 1,5 prosent. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Fondet har UCITS status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0010817844
Etablert22.12.2005
Kurs1334.11 NOK (23.11.2020)
AUM10612285757.06  NOK (31.10.2020)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.25 %
Løpende kostnader 20190.25 %
ReferanseindeksMSCI World  (NDDUWI Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

The house has a view – Short version

Sammen med noen av verdens mest innflytelsesrike meningsbærere, forteller Storebrand om hvorfor nettopp bærekraft er en naturlig del av selskapets DNA.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Lars Qvigstad Sørensen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.03.2017

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 20.11.2020

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • Apple Inc: 4.34 %
 • Microsoft Corp: 3.4 %
 • Amazon.com Inc: 2.96 %
 • Facebook Inc A: 1.46 %
 • Alphabet Inc Class C: 1.27 %
 • Alphabet Inc A: 0.98 %
 • Procter & Gamble Co: 0.86 %
 • Nestle SA: 0.81 %
 • Visa Inc Class A: 0.73 %
 • JPMorgan Chase & Co: 0.72 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.10.2020

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 19.66  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 14.15  %
 •   HEALTHCARE 13.39  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 11.38  %
 •   INDUSTRIALS 10.15  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 9.87  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 8.48  %
 •   BASIC_MATERIALS 4.22  %
 •   UTILITIES 3.3  %
 •   REAL_ESTATE 2.99  %
 •   ENERGY 2.41  %

Sist oppdatert: 31.10.2020

Landfordeling

 • USA: 65.84 %
 • JPN: 8.01 %
 • GBR: 4.32 %
 • CHE: 3.32 %
 • CAN: 3.29 %
 • FRA: 3.08 %
 • DEU: 2.63 %
 • AUS: 2.07 %
 • NLD: 1.44 %
 • SWE: 0.97 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.10.2020

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.76 %
 • CASH: 0.22 %
 • OTHER: 0.02 %

Sist oppdatert: 31.10.2020

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?