Storebrand Global ESG A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE 7
RISIKO 5
AVKASTNING I ÅR 26.45 % 24.11.2021
ÅRLIG AVKASTNING - Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Storebrand Global ESG er et globalt aksjefond som søker å skape langsiktig verdistigning gjennom en modellbasert portefølje av aksjer fra utviklede markeder. Fondet forvaltes systematisk og søker å gjenskape referanseindeksens avkastning og risiko, så nært som mulig, samtidig som et utvidet bærekraftsfokus anvendes. Et utvidet bærekraftsfokus oppnås ved å investere i selskaper med høy bærekraftsrating, og unngå de med lav rating.

Fakta om fondet

ISINNO0010798101
Etablert12.09.2017
Kurs1995.89  NOK  (24.11.2021)
AUM4540266106 NOK  (31.10.2021)
Aktiv andel : 95.95 % (31.01.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.4 %
Løpende kostnader 20200.4 %
ReferanseindeksMSCI World  (NDDUWI Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Henrik Wold Nilsen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 13.09.2017

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 24.11.2021

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625: 4.09 %
 • APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001: 3.98 %
 • AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01: 2.41 %
 • TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.54 %
 • ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.4 %
 • NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001: 1.36 %
 • ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.3 %
 • META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006: 1.16 %
 • VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001: 1.13 %
 • ACCENTURE PLC CLASS A: 0.86 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.10.2021

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 22.9  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 13.69  %
 •   INDUSTRIALS 12.97  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 12.2  %
 •   HEALTHCARE 11.28  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 8.52  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 5.2  %
 •   UTILITIES 4.12  %
 •   REAL_ESTATE 3.42  %
 •   BASIC_MATERIALS 2.93  %
 •   ENERGY 2.76  %

Sist oppdatert: 31.10.2021

Landfordeling

 • USA: 66.39 %
 • JPN: 6.3 %
 • GBR: 4.98 %
 • FRA: 4.27 %
 • CAN: 3.82 %
 • CHE: 2.35 %
 • DEU: 2.2 %
 • AUS: 1.37 %
 • NLD: 1.28 %
 • DNK: 1 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.10.2021

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.24 %
 • CASH: 0.63 %
 • OTHER: 0.13 %

Sist oppdatert: 31.10.2021

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?