Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE 6
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 29.30 % 22.10.2021
ÅRLIG AVKASTNING - Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifaktor som er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og inneholder normalt 300-400 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World NR valutasikret til norske kroner. Fondet blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0010776354
Etablert28.03.2017
Kurs1467.65 NOK (22.10.2021)
AUM819579551 NOK (30.09.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.8 %
Løpende kostnader 20200.8 %
ReferanseindeksMSCI World valutasikret  (MSCI World valutasikret)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Andreas Poole

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 29.03.2017

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 20.10.2021

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • DANAHER CORP COMMON STOCK USD 0.01: 1.1 %
 • SWISSCOM AG COMMON STOCK CHF 1: 1.04 %
 • REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD 0.01: 1.03 %
 • WASTE MGMT INC D: 1.03 %
 • BROADRIDGE FINANCIAL: 1 %
 • NN GROUP NV COMMON STOCK EUR: 0.97 %
 • AEGON NV COMMON STOCK EUR 0.12: 0.96 %
 • R BCE (2614125): 0.95 %
 • WAST CONNECTIONS INC: 0.95 %
 • EPAM SYSTEMS INC: 0.88 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.09.2021

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 20.84  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 13.37  %
 •   HEALTHCARE 11.95  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 11.61  %
 •   INDUSTRIALS 11.52  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 8.96  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 7.66  %
 •   BASIC_MATERIALS 4.38  %
 •   REAL_ESTATE 3.88  %
 •   ENERGY 2.96  %
 •   UTILITIES 2.87  %

Sist oppdatert: 30.09.2021

Landfordeling

 • USA: 59.41 %
 • CAN: 9.44 %
 • JPN: 7.78 %
 • NLD: 4.16 %
 • CHE: 3.4 %
 • SWE: 2.05 %
 • SGP: 1.91 %
 • DEU: 1.78 %
 • FRA: 1.74 %
 • GBR: 1.36 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.09.2021

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.55 %
 • CASH: 0.45 %

Sist oppdatert: 30.09.2021

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?