Storebrand Indeks - Norge A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR 7.74 % 15.05.2024
SIDEN START (13.03.2014) 9.70 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Indeks - Norge er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. Eierandelene i de underliggende aksjene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Som utgangspunkt for forvaltningen ligger Storebrands standard for bærekraftige investeringer, hvor vi blant annet avstår fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale lover og regler, menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasebomber og kjernevåpen), produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Fakta om fondet

ISINNO0010704265
Etablert13.03.2014
Kurs2579.7  NOK  (16.05.2024)
AUM13675463010 NOK  (30.04.2024)
Aktiv andel : 1.17 % (31.01.2021)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.2 % 
ReferanseindeksOslo Børs Hovedindeks  (.OSEBX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

7

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

19

Indeks

19

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Andreas Poole

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 13.03.2014

Historisk avkastning

Periode Storebrand Indeks - Norge A Referanseindeks
Hittil i år 7,74 % 7,84 %
Siste 12 mnd 15,53 % 15,81 %
Siste 3 år * 9,42 % 9,60 %
Siste 5 år * 10,08 % 10,20 %
Siste 10 år * 8,89 % 8,99 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (13.03.2014) * 9,70 % 9,81 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 19,08 % -1,76 % 16,41 % 4,70 % 23,15 % -1,18 % 9,68 % 7,74 %
Indeks 19,09 % -1,84 % 16,51 % 4,56 % 23,35 % -1,03 % 9,89 % 8,40 %

Sist oppdatert: 15.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Equinor ASA: 16,60 %
 • DNB Bank ASA: 9,50 %
 • Verdi ikke oppgitt: 6,45 %
 • Norsk Hydro ASA: 4,91 %
 • Aker BP ASA: 4,63 %
 • Mowi ASA: 4,58 %
 • Telenor ASA: 4,28 %
 • Kongsberg Gruppen ASA: 3,77 %
 • Orkla ASA: 2,98 %
 • Schibsted ASA: 2,92 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Energy 31,65  %
 •   Financials 15,64  %
 •   Industrials 13,37  %
 •   Consumer Staples 12,87  %
 •   Materials 9,04  %
 •   Communication Services 7,20  %
 •   Cash 4,29  %
 •   Information Technology 2,98  %
 •   Consumer Discretionary 0,99  %
 •   Utilities 0,74  %
 •   Unclassified 0,53  %
 •   Real Estate 0,35  %
 •   Health Care 0,33  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • NOR: 84,52 %
 • Cash: 4,29 %
 • BRA: 2,82 %
 • GBR: 2,23 %
 • SGP: 1,90 %
 • FRO: 1,86 %
 • MEX: 0,64 %
 • SWE: 0,53 %
 • ZAF: 0,52 %
 • DNK: 0,32 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?