Storebrand Indeks - Alle Markeder A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

5 av 7

AVKASTNING I ÅR 15.61 % 22.05.2024
SIDEN START (20.06.2011) 14.67 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. Forventet relativ volatilitet skal være lavest mulig, og derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning.

Fakta om fondet

ISINNO0010611148
Etablert20.06.2011
Kurs5872.02  NOK  (22.05.2024)
AUM11571670097 NOK  (30.04.2024)
Aktiv andel : 15.55 % (31.01.2021)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.3 % 
ReferanseindeksMSCI All Countries  (M1WD Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

10

Indeks

13

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Geir Magne Bøe

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2022

Historisk avkastning

Periode Storebrand Indeks - Alle Markeder A Referanseindeks
Hittil i år 15,61 % 15,70 %
Siste 12 mnd 20,59 % 20,38 %
Siste 3 år * 15,08 % 14,86 %
Siste 5 år * 16,14 % 15,80 %
Siste 10 år * 15,13 % 15,17 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (20.06.2011) * 14,67 % 14,82 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 17,26 % -3,98 % 27,99 % 14,29 % 22,62 % -9,05 % 26,75 % 15,61 %
Indeks 17,80 % -4,09 % 28,46 % 13,27 % 22,09 % -8,80 % 25,98 % 15,70 %

Sist oppdatert: 22.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Microsoft Corp: 3,97 %
 • Apple Inc: 3,61 %
 • NVIDIA Corp: 3,05 %
 • Alphabet Inc: 2,62 %
 • Amazon.com Inc: 2,35 %
 • Meta Platforms Inc: 1,38 %
 • Eli Lilly & Co: 0,93 %
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd: 0,86 %
 • Berkshire Hathaway Inc: 0,86 %
 • Broadcom Inc: 0,85 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Information Technology 23,30  %
 •   Financials 16,03  %
 •   Health Care 11,05  %
 •   Consumer Discretionary 10,98  %
 •   Industrials 10,22  %
 •   Communication Services 7,86  %
 •   Consumer Staples 6,56  %
 •   Energy 4,64  %
 •   Materials 4,30  %
 •   Utilities 2,55  %
 •   Real Estate 2,03  %
 •   Cash 0,42  %
 •   Unclassified 0,06  %
 •   Utlandet 0,00  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • USA: 64,59 %
 • JPN: 5,52 %
 • CAN: 2,80 %
 • GBR: 2,71 %
 • CHN: 2,67 %
 • FRA: 2,31 %
 • IND: 1,99 %
 • TWN: 1,85 %
 • DEU: 1,82 %
 • AUS: 1,63 %