Storebrand Indeks - Alle Markeder A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

5 av 7

AVKASTNING I ÅR 9.59 % 01.02.2023
SIDEN START (20.06.2011) 13.57 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI All Countries NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0010611148
Etablert20.06.2011
Kurs4456.04  NOK  (02.02.2023)
AUM5556464081 NOK  (31.12.2022)
Aktiv andel : 15.55 % (31.01.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.3 %
Løpende kostnader 20210.3 %
ReferanseindeksMSCI All Countries  (M1WD Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

6

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

17

Indeks

21

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Geir Magne Bøe

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2022

Historisk avkastning

Periode Storebrand Indeks - Alle Markeder A Referanseindeks
Hittil i år 9,59 % 9,60 %
Siste 12 mnd 3,77 % 3,89 %
Siste 3 år * 10,45 % 10,02 %
Siste 5 år * 11,65 % 11,45 %
Siste 10 år * 14,88 % 15,04 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (20.06.2011) * 13,57 % 13,79 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Avkastning 4,65 % 17,26 % -3,98 % 27,99 % 14,29 % 22,62 % -9,05 % 11,20 %
Indeks 4,90 % 17,80 % -4,09 % 28,46 % 13,27 % 22,09 % -8,80 % 9,60 %

Sist oppdatert: 01.02.2023

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • APPLE INC: 3.74 %
 • MICROSOFT CORP: 3.07 %
 • AMAZON.COM INC: 1.37 %
 • UNITEDHEALTH GROUP INC: 0.95 %
 • ALPHABET INC-CL A: 0.94 %
 • ALPHABET INC-CL C: 0.89 %
 • BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B: 0.8 %
 • JPMORGAN CHASE & CO: 0.76 %
 • PROCTER & GAMBLE CO/THE: 0.76 %
 • VISA INC-CLASS A SHARES: 0.65 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.12.2022

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 18.98  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 16.64  %
 •   HEALTHCARE 13.57  %
 •   INDUSTRIALS 10.01  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 9.99  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 7.87  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 7.19  %
 •   ENERGY 5.46  %
 •   BASIC_MATERIALS 4.56  %
 •   UTILITIES 3.15  %
 •   REAL_ESTATE 2.57  %

Sist oppdatert: 31.12.2022

Landfordeling

 • USA: 59.99 %
 • JPN: 5.7 %
 • GBR: 4.15 %
 • CAN: 3.32 %
 • CHN: 3.22 %
 • CHE: 3.09 %
 • FRA: 2.94 %
 • AUS: 1.93 %
 • DEU: 1.86 %
 • IND: 1.77 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.12.2022

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.43 %
 • CASH: 0.49 %
 • OTHER: 0.04 %
 • PREFERRED: 0.03 %

Sist oppdatert: 31.12.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?