Storebrand Indeks - Alle Markeder A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE 6
RISIKO 5
AVKASTNING I ÅR 13.58 % 22.10.2021
ÅRLIG AVKASTNING 14.77 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI All Countries NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0010611148
Etablert20.06.2011
Kurs4080.79 NOK (22.10.2021)
AUM4308160304 NOK (30.09.2021)
Aktiv andel : 15.55 % (31.01.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar0.3 %
Løpende kostnader 20200.3 %
ReferanseindeksMSCI All Countries  (M1WD Index)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

6

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Andreas Poole

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 20.06.2011

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 22.10.2021 (Indeks sist oppdatert: 20.10.2021)

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001: 3.65 %
 • MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625: 3.14 %
 • AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01: 2.16 %
 • ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.28 %
 • FACEBOOK INC COMMON STOCK USD 0.000006: 1.28 %
 • ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001: 1.19 %
 • TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001: 0.91 %
 • JP MORGAN CHASE: 0.79 %
 • NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001: 0.79 %
 • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: 0.77 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.09.2021

Sektorfordeling

 •   TECHNOLOGY 20.98  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 16.24  %
 •   HEALTHCARE 11.75  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 11.68  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 9.94  %
 •   INDUSTRIALS 9.33  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 6.93  %
 •   BASIC_MATERIALS 4.18  %
 •   ENERGY 3.62  %
 •   REAL_ESTATE 2.68  %
 •   UTILITIES 2.67  %

Sist oppdatert: 30.09.2021

Landfordeling

 • USA: 59.78 %
 • JPN: 6.25 %
 • GBR: 3.98 %
 • CHN: 3.78 %
 • CAN: 3.01 %
 • FRA: 2.85 %
 • CHE: 2.69 %
 • DEU: 2.13 %
 • TWN: 1.76 %
 • AUS: 1.7 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 30.09.2021

Land som vises med 0 % utgjør mindre enn 0,05 % av fondet.

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.44 %
 • CASH: 0.53 %
 • OTHER: 0.03 %

Sist oppdatert: 30.09.2021

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?