Delphi Norge A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

8 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR -10.31 % 01.07.2022
SIDEN START (03.06.1994) 12.65 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Delphi Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0010039688
Etablert03.06.1994
Kurs28201.32  NOK  (30.06.2022)
AUM1175598741 NOK  (31.05.2022)
Aktiv andel : 35.93 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Løpende kostnader 20211.5 %
ReferanseindeksOslo Børs Fondsindeks  (.OSEFX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

7

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

29

Indeks

34

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Halvor Strand Nygård

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.07.2021

Historisk avkastning

Periode Delphi Norge A Referanseindeks
Hittil i år -10,31 % -8,12 %
Siste 12 mnd -12,91 % -3,78 %
Siste 3 år * 13,01 % 8,66 %
Siste 5 år * 9,75 % 9,84 %
Siste 10 år * 12,57 % 10,95 %
Siden start (03.06.1994) * 12,65 % 9,56 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avkastning 1,64 % 24,90 % 13,96 % -14,99 % 36,71 % 22,83 % 10,56 % -10,22 %
Indeks 6,70 % 11,50 % 17,05 % -2,20 % 19,20 % 7,33 % 21,14 % -8,16 %

Sist oppdatert: 01.07.2022

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Innhold

Investeringer

 • Equinor ASA: 9.29 %
 • Mowi ASA: 8.99 %
 • Yara International ASA: 7.4 %
 • Aker BP ASA: 6.16 %
 • SalMar ASA: 5.46 %
 • DNB Bank ASA: 4.65 %
 • Norsk Hydro ASA: 4.09 %
 • Kongsberg Gruppen Asa: 3.98 %
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA: 3.83 %
 • Schibsted ASA CL B: 3.57 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.05.2022

Sektorfordeling

 •   CONSUMER_DEFENSIVE 22.53  %
 •   ENERGY 20.82  %
 •   INDUSTRIALS 14.08  %
 •   BASIC_MATERIALS 12.18  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 10.91  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 7.19  %
 •   TECHNOLOGY 6.47  %
 •   UTILITIES 4.16  %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 1.67  %

Sist oppdatert: 31.05.2022

Landfordeling

 • NOR: 97.01 %
 • USA: 2.51 %
 • CAN: 0.48 %

Sist oppdatert: 31.05.2022

Hovedfordeling

 • STOCK: 98.27 %
 • CASH: 1.73 %

Sist oppdatert: 31.05.2022

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?