Storebrand Aksje Innland

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 7
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR -7.06 % 28.09.2020
ÅRLIG AVKASTNING 8.84 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Storebrand Aksje Innland er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet er rettet mot institusjonelle kunder, med minstetegning på 10 millioner kroner. Fondet er stilnøytralt, har en diversifisert sektorsammensetning og vil normalt inneholde 40-50 store, mellomstore og små selskaper. Relativ volatilitet vil normalt være i området 1-4 prosent. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Fondet er et nasjonalt fond, og referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Fakta om fondet

ISINNO0008000940
Etablert28.06.1996
Kurs53485.77 NOK (28.09.2020)
AUM1683028789.94  NOK (31.08.2020)
Aktiv andel : 13.06 % (31.07.2020)
Minimumsbeløp10000000 NOK
Forvaltningshonorar0.6 %
Løpende kostnader 20190.6 %
ReferanseindeksOslo Børs Hovedindeks  (.OSEBX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet. Vi investerer mer i selskaper som er godt posisjonert for globale utfordringer og som bidrar med løsninger knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

The house has a view – Short version

Sammen med noen av verdens mest innflytelsesrike meningsbærere, forteller Storebrand om hvorfor nettopp bærekraft er en naturlig del av selskapets DNA.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Alf Inge Gjerde

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.07.1996

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 25.09.2020

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • Equinor ASA: 11.94 %
 • DNB ASA: 10.45 %
 • Telenor ASA: 8.93 %
 • Mowi ASA: 5.71 %
 • Yara International ASA: 5.45 %
 • Orkla ASA: 4.5 %
 • Tomra Systems ASA: 3.53 %
 • Schibsted ASA B: 2.93 %
 • Norsk Hydro ASA: 2.91 %
 • Adevinta ASA Class B: 2.78 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.08.2020

Sektorfordeling

 •   ENERGY 20.18  %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 18.68  %
 •   FINANCIAL_SERVICES 17.59  %
 •   COMMUNICATION_SERVICES 17.5  %
 •   BASIC_MATERIALS 10.52  %
 •   INDUSTRIALS 9.41  %
 •   UTILITIES 3.22  %
 •   REAL_ESTATE 1.49  %
 •   TECHNOLOGY 1.42  %

Sist oppdatert: 31.08.2020

Landfordeling

 • NOR: 97.67 %
 • GBR: 1.83 %
 • SGP: 0.29 %
 • USA: 0.21 %

Sist oppdatert: 31.08.2020

Hovedfordeling

 • STOCK: 96.06 %
 • CASH: 3.94 %

Sist oppdatert: 31.08.2020

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?