Søk støtte i «Vi heier på»-konkurransen

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Vi investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

Marcus Bruns
Storebrand

Send inn søknad

Vi vil gjerne være en støttespiller for alle gode formål og prosjekter som vi mener gir en fremtid å glede seg til. Neste søknadsfrist er 1. april 2022, og du kan søke om inntil 30 000 kroner.

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?

  • «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.
  • Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.
  • Søknadene vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?

  • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
  • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).
  • Se øvrige konkurransevilkår

Vinnere høsten 2021:

Ingeniører Uten Grenser NTNU - Gridville: GridVille er et prosjekt som skal designe og bygge et microgrid drevet av fornybare energikilder. Målet er at griden skal forsyne en landsby som ikke har tilgang på strøm. Teknologien skal være enkel å anvende slik at mennesker som lever uten strøm i dag kan ta dette i bruk uten teknologisk bakgrunn. Prosjektet samarbeider også med studenter fra universitetet i Katmandu for å sikre lokal forankring og kunnskapsdeling.

Valdres Gatebil - Garasjin Mekkeverksted: Garasjin Mekkeverksted er et frivillig prosjekt og skaper et gratis fritidstilbud til ungdom i Valdresområde. Mekkeverkstedet er med på å lage en møteplass og læringsarena innen mekanikk.

Seas of Norway – Prototype testing: Seas of Norway er en startup som utvikler en automatisert flytende bio-filtreringsanlegg som skal bruke alger for å ta opp overflødig næring. Overflødig næring er et økende globalt problem i akvakulturindustrien. Prosjektet skal ferdigstille en prototype og gjøre en reell testing av filtreringsevne med vann fra Oslofjorden.

Akerselva Sportsfiskerforening - Miljøbåt for Akerselva og Indre Oslofjord: Prosjektet skal anskaffe en liten båt som kan benyttes til miljøfremmende aktiviteter i utløpet av Akerselva og indre Oslofjord. Formålet er å kartlegge miljøtrusler, trusler mot atlantisk villaks og sjøørret, rydde opp i slike trusler og rapportere disse til den rette myndighet. I tillegg bidrar prosjektet til å aktivisere ungdom og øke kunnskap for de som deltar i arbeidet.

Familiestøtten i Bergen - Matredderne: Prosjektet ønsker å redusere matsvinn og øke bevissthet om å bruke den maten vi har. Dette skal prosjektet få til gjennom å få avtaler med butikker om å hente mat som skulle vært kastes og ha matlagingskurs på hvordan få brukt maten uten å måtte kaste den. Matredderne ønsker også å dele ut brukbar mat til økonomisk vanskeligstilte familier.

Phamai - Resirkulering i junglene: Phamai er en ideell organisasjon med mål om å gi et bedre utdanningstilbud til lokalsamfunn i Laos og det er etablert et prosjekt for å bevare jungelen mot plastforsøpling. Prosjektet skal bygge et resirkuleringsanlegg som også skal være et forskningsprosjekt på hvordan man benytter resirkulert plast som byggematerialer. Anlegget skal i tillegg til å håndtere plastavfall, være et sted hvor organisasjonen kan fortsette utdanningstilbudet og huse frivillige.

Felleskap fotballklubb – Ungdom i aktivitet: Fellesskap fotballklubb har 43 spillere fra 16 forskjellige land med 20 ulike språk. Prosjektet skal tilrettelegge for mer aktivitet for kvinner og jenter med innvandrerbakgrunn gjennom å opprette et nytt jentelag. Målet er at unge flyktninger med begrensede midler til å melde seg på et organisert fotballag tilbys en møteplass. Dette kan bidra til at de føler seg sett, aktivisert og inkludert, og at de opplever å være likeverdige og selvstendige samfunnsdeltakere.

Sammen-senteret i Sandefjord - Hverdagskost for rusavhengige: Frivillige som i dag tilbyr et måltid til rusavhengige ønsker å kjøpe inn utstyr for å kunne tilby juice og smoothie. For de som opplever å ha lite matlyst kan fruktdrinker være et godt supplement, samtidig som senteret får utnyttet overskuddsfrukt og grønnsaker som de mottar fra lokale butikker.

NewUse - Learning by Doing, et felles verksted for ungdom: Prosjektet Learning by Doing ønsker å videreutvikle et tilbud der ungdom kan utfolde seg kreativt og lære om maskiner, verktøy og håndverk på et verksted i lokalsamfunnet. I tillegg til økt mestringsfølelsen, ønsker prosjektet å bidra til å redusere utenforskap gjennom aktivisering, økt tilhørighet og inkludering. Prosjektet skal også bidra til kunnskapsutvikling innen bærekraft, som at grønne valg kan være godt både for miljøet og privatøkonomien.

iPakk: iPakk ønsker å redusere mengden plastforbruk i næringslivet ved å tilby en innovativ gjenbrukbar transportemballasje som skal erstatte plastfilmen i pallesikring. iPakk skal produsere emballasjen av silikonmateriale, og det skal være gjenbrukbart og tidsbesparende for brukeren. Prosjektet skal videreutvikle produktet som skal erstatte plastfilmen.

Personvern

Når du sender en søknad til «Vi heier på», må du oppgi noen personopplysninger i skjemaet. Formålet med dette er at vi skal kunne identifisere, vurdere søknader og kontakte prosjekteierne. Opplysningene slettes tre måneder etter at vinner er kåret.

Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand Livsforsikring AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Storebrands personvernombud.


Fant du det du lette etter?