Søk støtte i «Vi heier på»-konkurransen

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Vi investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

Marcus Bruns
Storebrand

Send inn søknad

Vi vil gjerne være en støttespiller for alle gode formål og prosjekter som vi mener gir en fremtid å glede seg til. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2022, og du kan søke om inntil 30 000 kroner.

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?

  • «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.
  • Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.
  • Søknadene vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?

  • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
  • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).
  • Se øvrige konkurransevilkår

Vinnere våren 2022:

Skye Sommercamp: Skye Sommercamp skal gi et aktivitetstilbud til barn med få muligheter om sommeren. Prosjektet skal i år rette seg mot ukrainske flyktningfamilier for å gi dem en pustepause i sommer. Målet er å tilby et program over en fire ukers periode med gode opplevelser for barna, med alt fra fotballcup, bading og vannski til matlaging, tegning og andre kreative aktiviteter.   

Fiske og friluftsliv for "sånne som oss" - Tur og fiskeutstyr til "sånne som oss": Fiske og friluftsliv for «sånne som oss» er en brukerstyrt organisasjon for målgruppen "rusfrie rusavhengige", med mål om å redusere sjansen for tilbakefall i form av jevnlige aktiviteter for medlemmer. Prosjektet skal bygge opp et rusfritt nettverk og tilby veiledning og introduksjonskurs innen ulike fisketeknikker slik at flest mulig får oppleve natur og mestringsfølelse. Målet er å styrke fysisk og psykisk helse, samt forebygge tilbakefall til rus.

MedHum – Aksjonsuka #DinSøppelMinHelse:
Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) skal ha en innsamlingsaksjon og informasjonskampanje om plastforsøpling. Årets aksjonsuke skal skape sosiale arenaer for studenter og sette et søkelys på klima- og miljømessige utfordringer i verden. Prosjektet samarbeider med UNICEF og samler inn støtte for et sirkulært humanitært prosjekt i Elfenbenkysten, der oppryddet plast skal benyttes som byggeklosser til både skoler og sanitæranlegg.

HC Sealift: HC Sealift skal utvikle og produsere en mekanisk løftearm slik at rullestolbrukere enkelt kan komme seg selvstendig om bord i og ut av fritidsbåter. Målet er å inkludere rullestolbrukere i fritidsbåtmiljøet ved å gjøre selvstendig ombordstigning mulig. Prosjektets fokus er å redusere ulikheter og inkludere funksjonsnedsatte i båtmiljøet, og dermed gi økt tilgang til naturopplevelser og båtglede.

TrAMS - Åpen HLR Trening Trondheim Torg: Trondheim akuttmedisinske studentforening (TrAMS) skal holde førstehjelp- og hjerte-lunge-redning-kurs i Trondheim sentrum der deltakere kan få trening i hjerte-lunge-redning og få økt kunnskap om førstehjelp i hverdagen. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om akuttmedisin og førstehjelp, og samtidig skape en sosial arena som bidrar til faglig og samfunnsmessig gevinst.

Nedre Eiker Røde Kors - Gjøre en forskjell i hverdagen: Nedre Eiker Røde Kors er en liten og aktiv lokalforening med engasjerte frivillige medlemmer som stiller opp i lokalsamfunnet med beredskap og redningsoppdrag. Prosjektet skal bygge opp redningsfaglig kompetanse for mannskapet gjennom nytt førstehjelpsutstyr og utøve førstehjelpskurs og veiledninger i lokalsamfunnet.

Støtteforeningen for Kreftrammede Superselma - Kaptein Sabeltann: Støtteforeningen for kreftrammede Superselma inviterer i samarbeid med Kristiansand Dyrepark kreftrammede barnefamilier til en tur i Kristiansand Dyrepark. Prosjektet har mål om å gi et lysglimt til barn og pårørende som opplever utfordringer med kreftdiagnose, og videre bidra til at de tidligere kommer tilbake til sin normale hverdag.

Passion for Ocean - Passion for Ocean Festivalen 2022: Passion for Ocean skal arrangere Passion for Ocean Oslo Festivalen i 2022. Festivalen er gratis og skal sette søkelys på hvordan sette pris på havet, få kunnskap om havet og vite hvordan bedre ivareta havet gjennom f.eks. strandrydding. Prosjektet skal skape en døråpner til havet med kunnskapsformidling, sosiale tiltak og skape engasjement og handlekraft for å ivareta liv i havet.

Elvebyen Håndballklubb - Like Drakter: Elvebyen Håndballklubb jobber for å skape en inkluderende idrett og samler inn gjenbrukte sko og treningstøy slik at det ikke skal finnes et økonomisk hinder for deltakelse. Prosjektet skal ytterligere samle inn og anskaffe håndballdrakter som er like for alle, etter stor pågang. Målet er å legge til rette for sosial inkludering gjennom idretten og spesielt for innvandrerkvinner og ukrainske flyktninger.

Nittedal Teater - WonderLan: Nittedal Teater skal gjennom prosjektet WonderLan opprette et tilbud til unge som mangler et sosialt nettverk og som har gaming som fellesinteresse. Målet er å skape et lavterskeltilbud der sosial bakgrunn eller økonomi ikke skal stå i veien for deltakelse. Prosjektet samarbeider med NAV og oppfølgingstjenesten i Viken om arbeidsinkludering og mentorordninger.

Forening Åpen Dør – Næringsdrikker: Foreningen Åpen Dør jobber i samarbeid med matsentralen om å dele ut matposer og drikke til rusavhengige i Sandnes. Prosjektet skal anskaffe en blender for å tilby næringsdrikker. Målet er å redusere matsvinn og oppmuntre til sunne matvaner gjennom næringsdrikker til rusavhengige.

Drømmehagen Niehkugárdi: Drømmehagen/Niehkugárdi er en ideell organisasjon som jobber for å fremme livskvaliteten til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal bygge opp et uteområde med blomster, trær og busker som bidrar til økt biomangfold og samtidig gjøre det tilrettelagt for brukergruppen med tilpassede aktiviteter.

Gratangen Bibliotek - Bærekraftig og inkluderende forbruk: Gratangen Bibliotek ønsker å legge til rette for bærekraftig og inkluderende forbruk gjennom utlån av gjenbrukte spill, leker og kosedyr. Utlån vil være tilgjengelig for alle i kommunen og prosjektet ønsker å utforske tverr-kommunalt samarbeid via felles utlånssystemer. Målet er at barn og unge skal få inspirasjon og kunnskap om bærekraftig forbruk gjennom å låne det de trenger i stedet for å kjøpe nytt.

NaKuHel - Bienes Verden: En Kilde til aktivitet og læring: NaKuHel-senteret i Asker er en lokal møteplass som gjennom et mangfold av natur og kulturaktiviteter ønsker å bidra til økt helse og livskvalitet i befolkningen. Prosjektet skal gjennom aktiviteter i nærmiljøet spre kunnskap og bevisstgjøring rundt bienes egenart og betydning for natur, økosystem og mennesker. Formidlingsaktiviteter på bigården, i lokaler for birøkt og i undervisningsrom er åpent for alle.

Personvern

Når du sender en søknad til «Vi heier på», må du oppgi noen personopplysninger i skjemaet. Formålet med dette er at vi skal kunne identifisere, vurdere søknader og kontakte prosjekteierne. Opplysningene slettes tre måneder etter at vinner er kåret.

Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand Livsforsikring AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Storebrands personvernombud.


Fant du det du lette etter?