Søk støtte i «Vi heier på»-konkurransen

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Vi investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

Marcus Bruns
Storebrand

Send inn søknad

Vi vil gjerne være en støttespiller for alle gode formål og prosjekter som vi mener gir en fremtid å glede seg til. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2021, og du kan søke om inntil 30 000 kroner.

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?

  • «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.
  • Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.
  • Søknadene vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?

  • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
  • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).
  • Se øvrige konkurransevilkår

Vinnere våren 2021:

Marin Recovery - Ryddeaksjon for maritim plast: Gjennomføre ryddeaksjoner for personer med rusbakgrunn. Øke kunnskap og erfaringer om kystmiljøet, samt bygge nettverk i et rusfritt miljø. I tillegg støtter foreningen andre miljøtiltak som å utplassere søppelbøtter og fjerne større gjenstander langs kysten.

Stiftelsen Lingard Skuteminne - Båtvett for barn: Prosjektet ønsker å øke kunnskap om sjøen og sjøvett for barn. Barn lærer å ferdes i båt gjennom å ro, seile og bruke motor sammen med veiledere. Barna får også et trygghetskurs for å kunne mestre aktivitetene og være trygge på havet.

Vaksdal Frivillighetssentral – Ung i Vaksdal: Gratis utleie av friluftsutstyr som kan gi like muligheter til barn og ungdom for å være aktive og delta i mestringsaktiviteter. Prosjektet vil øke fokus på å integrere personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk syke i frivillighetssentralen.

Norges Cycleforbund – Sykkelskolen: Prosjektet skal besøke skoler og gi opplæring i grunnleggende sykkelferdigheter, øvelser for å beherske sykkelen og korrekt manøvrering i trafikken. Dette vil øke trafikksikkerhet for barn, bidra til fysisk aktivitet og inkludering i samfunnet.

Natur og Ungdom - Aktivisme i Havgapet: Natur og Ungdom arrangerer regionale arrangementer for å lære om miljøspørsmål og bidra til å finne de riktige løsninger for klimautfordringer. Leirene vil ha et faglig program med fokus på opplæring av unge miljøvernere og lære om temaer rundt biologisk mangfold til havs og på land.

Open Hands For You - Bærekraftig produksjon og reparasjon: Prosjektet skal bidra til å for å fremme felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet blant innvandrere og øvrige befolkning. Målet med prosjektet er at kvinnene skal lære seg å fikse klær, og kunne bruke dette som en nyttig erfaring og motivasjon til arbeidslivet. Prosjektet vil ha et formål om å motiverer kvinnene til å oppnå kunnskap om hvordan en kan bruke gjenbruk som en ressurs.

Falkeid Idrettslag - Senior Boccia: Prosjektet skal utvikle en boccia bane for å skape aktiviteter for seniorer og øke antall deltakere i lokalsamfunnet. Boccia banen bidrar til en fremtid å glede seg til og sosialt samvær gjennom et varig tiltak.

Tvedestrand Frivilligsentral - Aktiv hverdag, trygg framtid 2021: Frivillighetssentralen tilbyr gratis utlån av aktivitetsutstyr til alle i Agder og nabokommuner. Prosjektet ønsker å styrke utlånskapasiteten og gjøre den mer tilrettelagt for barn og unge.

Norske Kvinners Sanitetsforening - Støtte til frivilliges innsats i koronadugnaden: Frivillige sanitetskvinner bidrar i massevaksineringen rundt om i hele landet med praktisk tilrettelegging i samarbeid med kommunene. Prosjektet skal fokusere på at så mange frivillige som mulig kan bistå med praktiske oppgaver slik at helsepersonell kan konsentrere seg om selve vaksineringen.

Fjord CleanUP – Ryddeaksjon for et renere hav: Initiativet samler frivillige for å øke bevissthet, rydde kyst og havbunn for maritim søppel og farlig avfall. Prosjektet har en målsetning om å bevare det maritime økosystemet og tilrettelegge for mer frivillig aktivitet.

Midtbygdens Idrettslag - Alle med: Prosjektet skal bygge en byttebu som vil tilrettelegge for et inkluderende idrettslag. Det vil bli et gratis tilbud for å hente ut idrettsklær. Det vil bidra til å redusere ulikheter og sette fokus på gjenbruk.

M.O.N.S - Fra ENsomhet til FLERsomhet: Prosjektet er drevet av frivillige som jobber mot økonomisk og sosial fattigdom. Målet er å lage et sosialt felleskap gjennom tilrettelagte aktiviteter for trengende og enslige. I tillegg skal de samarbeide med lokale aktører og Matsentralen i Larvik med matutdeling.

Hjelpende Hender - Bursdager for vanskeligstilte: Et tiltak for å gjøre det mulig for de som normalt ikke har mulighet til å arrangere bursdag å få bistand til dette. Prosjektet skal også hjelpe med å planlegge og skaffe lokaler for å feire bursdager.

Personvern

Når du sender en søknad til «Vi heier på», må du oppgi noen personopplysninger i skjemaet. Formålet med dette er at vi skal kunne identifisere, vurdere søknader og kontakte prosjekteierne. Opplysningene slettes tre måneder etter at vinner er kåret.

Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand Livsforsikring AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Storebrands personvernombud.


Fant du det du lette etter?