Søk støtte i «Vi heier på»-konkurransen

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Vi investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

Marcus Bruns
Storebrand

Send inn søknad

Vi vil gjerne være en støttespiller for alle gode formål og prosjekter som vi mener gir en fremtid å glede seg til. Siste søknadsfrist for 2022 var 1. oktober, men det kommer ny muligheter i 2023!

start-up-one-person.svg

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Neste søknadsfrist er 1. april 2023.

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?

  • «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.
  • Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.
  • Søknadene vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?

  • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
  • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).
  • Se øvrige konkurransevilkår

Vinnere høsten 2022:

Gruten - Urban soppfarm for framtidens Norge: Gruten AS etablerte i 2018 Norges første urbane østerssopp-farm i Oslo. Siden har de gjort om flere tonn kaffegrut til smakfull østerssopp hvert år. De vant Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Oslo i 2021 og ble nominert til Matprisen 2022 som Årets produsent. Gjennom prosjektet skal de anskaffe containere og skalere opp kapasiteten på Fornebu for å dyrke mer sopp og gjenbruke opp mot 30 tonn kaffegrut.

MMO Trondheim - Mental helseopplysning for studenter og elever: Medisinernes Mentale Helseopplysning Trondheim (MMO Trondheim) jobber for å øke ungdommers kunnskap til mental helse og hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen. MMO Trondheim ønsker å gjøre det lettere for unge å snakke sammen og være støttende i forbindelse med psykiske utfordringer. Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å søke om hjelp når man trenger det, samt øke kunnskap om mental helse hos studenter som i fremtiden vil jobbe innenfor helsesektoren.

Stryn Næringshage – Gjenbruksstova: Stryn Næringshage ønsker å åpne gjenbruksstue i Stryn for reparasjon og redesign av klær. Prosjektets formål er både å gjøre det enklere for utsatte grupper som flyktninger å komme seg ut i arbeidslivet og å rette fokus mot et økt behov for gjenbruk og sirkulærøkonomi. I Stryn er det lokale konfeksjonsbedrifter som ønsker å være en del av prosjektet og med det få utnyttet sitt overskuddsmateriale til reparasjon og redesign av klær for de som trenger det.

Fokus Sandeid - Barnslig kildesortering: Det er i dag få muligheter for kildesortering på offentlige møteplasser som lekeplasser og andre samlingssteder. Dette ønsker Fokus Sandeid å gjøre noe med. De vil kjøpe inn kildesorteringssystem for utplassering på lekeplasser og andre offentlige samlingsområder der det i dag kun er søppeldunk for blandet avfall. Prosjektets formål er å gi barn kunnskap, gode vaner og erfaring med å kildesortere, samt å forbedre alternativene for kildesortering på offentlige steder.

Kirkens SOS Nord-Hålogaland - Kurs i Selvmordsforebygging: Det er et økende samfunnsproblem med mennesker som begår selvmord. Nord-Norge er en spesielt utsatt region og dette vil Kirkens SOS Nord-Hålogaland gjøre noe med gjennom å forbedre sitt selvmordsforebyggende arbeid. De skal gjennomgå kurs i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge for å øke kompetansen til sine frivillige som bemanner hjelpetelefonen. I tillegg vil de invitere med andre organisasjoner som enten er for små eller ikke har økonomi til å delta på slike kurs på egenhånd.

Rødtvet Skole – Forbedret fritidstilbud: Rødtvet skole har 1.-7.trinn i bydel Grorud, en av bydelene i Oslo med høyest tall for barnefattigdom. Skolen ønsker å forbedre sine fritidstilbud til barna etter skolen og i ferien. Formålet med prosjektet er øke tilbudet av aktiviteter for barn og unge, uavhengig av økonomiske forutsetninger til familiene de kommer fra.

Navaria – Varslingssystem mot grunnstøting: Ulykker på vann koster samfunnet både tap av menneskeliv og store økonomiske summer. Navaria skal anvende anerkjent og lokal teknologi til å bygge en ny løsning og gjøre det enklere for fritidsbåtførere å navigere til sjøs. Formålet med prosjektet er å bidra til færre grunnstøtinger og ulykker.

Hommelvik Idrettslag - Mestringsopplevelser med Hommelvik Guts 2023: Hommelvik Guts er et idrettslag med sterkt engasjement for sosial inkludering. Gruppen samarbeider med 5 barnevernsinstitusjoner og jobber for tilrettelagt fotball for alle og enhver rundt omkring i Trøndelag. Gruppens formål er å motarbeide utenforskap i samfunnet gjennom fokus på samhold og opplevelse av mestringsopplevelser i grupper.

Kløfta Idrettslag - Nettbrett til byttesentralen: Kløfta idrettslag driver en lokal byttesentral der man kan levere inn brukte klær, sportsutstyr, leker og bøker, hvor deler av disse klærne går til trengende i Romania.  Formålet er å bidra til økt gjenbruk, støtte med overskuddsklær til trengende og å øke sosialt engasjement for lokal ungdom. Laget er nå i en moderniseringsfase der man skal bort fra manuelle, papirbaserte løsninger over til mer digitaliserte løsninger.

Barnekreftforeningen Østfold - Juletur for kreftsyke barn og deres familier: Barnekreftforeningen i Østfold ønsker å arrangere en hyggelig juletur for kreftsyke barn og deres foreldre. Planen er å reise til Gøteborg og Liseberg der familiene kan få med seg et hyggelig, lokalt julemarked. Foreningen drives av frivillige som er berørte av kreft blant unge og formålet er å gi kreftsyke barn og deres familie en hyggelig juleopplevelse.

Bodø Røde Kors - Skarmoendagene: Bodø Røde Kors arrangerer vinterlige aktivitetsdager for barn og unge i alderen 12-19 år. Målet med arrangementet er å øke hverdagsaktiviteten, gi mestringsfølelse uten at økonomi og andre faktorer skal være hinder. Gruppen arbeider for å redusere utenforskap og fremmer inkludering av vanskeligstilte mennesker og utsatte grupper, for eksempel beboere på asylmottak, bosatte flyktninger og lavinntektsfamilier.

Algerian Community in Scandinavia - Algeriske jenter til Norway cup 2023: Algerian Community ønsker å bidra til at et kvinnelig fotball-lag fra Sør-Algerie skal kunne delta på Norway Cup i 2023. Målet er å gi laget en minneverdig opplevelse i Norge samt stimulere til økt interesse for kvinnefotball i Algerie.

 

 

00_illu_vi heier på.svg

 

Illustrasjonsfoto: Hobbypsykolog som sitter i salen med medstudentene sine

Kjære hobbypsykolog!

Storebrand utbetaler årlig om lag 2 milliarder kroner til mennesker som faller utenfor. Samfunnet mye mer. Verst er det for de som rammes. Listen over hvem som vil tjene på et mer inkluderende samfunn er lang. Vi trenger hverandre. Fordi vi alle taper når noen faller utenfor.

Vi er alle hobbypsykologer – snakk med noen i dag.

Personvern

Når du sender en søknad til «Vi heier på», må du oppgi noen personopplysninger i skjemaet. Formålet med dette er at vi skal kunne identifisere, vurdere søknader og kontakte prosjekteierne. Opplysningene slettes tre måneder etter at vinner er kåret.

Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand Livsforsikring AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Storebrands personvernombud.

Våre tidligere vinnere

«Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober, og informasjon om tidligere vinnere finner du her.


Fant du det du lette etter?