Søk støtte i «Vi heier på»-konkurransen

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Vi investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

Marcus Bruns
Storebrand

Send inn søknad

Vi vil gjerne være en støttespiller for alle gode formål og prosjekter som vi mener gir en fremtid å glede seg til. Neste søknadsfrist er 1. april 2021, og du kan søke om inntil 30 000 kroner.

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?

  • «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.
  • Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.
  • Søknadene vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?

  • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
  • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).
  • Se øvrige konkurransevilkår

Personvern

Når du sender en søknad til «Vi heier på», må du oppgi noen personopplysninger i skjemaet. Formålet med dette er at vi skal kunne identifisere, vurdere søknader og kontakte prosjekteierne. Opplysningene slettes tre måneder etter at vinner er kåret.

Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand Livsforsikring AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Storebrands personvernombud.

Vinnere 2020

Dråpen i Havet: Utvikling av digitalt tilrettelagt engelskundervisning for beboere i Greske flyktningeleirer, for å håndtere Covid-19 restriksjoner og nå ut til flere elever.

SAR-REG: Videreutvikling av en tjeneste som benyttes av frivillige og andre involverte i søk, leteaksjoner og redning. Systemet holder kontroll på hvem som deltar i lete- og/eller redningsaksjoner og effektiviserer disse betraktelig.

Selvmordspodden: En podkast med hensikt å forebygge selvmord gjennom å skape mer åpenhet. Podkasten intervjuer mennesker som er berørt av temaet og diskuterer myter, kjennetegn, gir tips og råd samt henviser alltid til hvor man kan oppsøke hjelp.

Kirkens Bymisjon Drammen - Frokost før skolen: Prosjektet går ut på å dele ut gratis frokostpakker til barn og unge for å redusere ulikheter, motvirke sult, sikre god utdanning og god helse. Samtidig skal det skape en arena der unge vil lære om medmenneskelighet og det å gi noe tilbake til samfunnet.

Alver Kommune - Bursdagshjelp: Gjør det mulig for de som normalt ikke har mulighet til å arrangere bursdag å få til dette gjennom enten en bursdagskasse med mat, pynt og kaker, støtte til leie av egnede lokaler, eller en gavekasse med presenter til bursdagsbarnet. 

Hverdagspsyken podkast: En podkast som ønsker å redusere tabu og stigma rundt psykiske vansker gjennom intervjuer med kjente og ukjente gjester. Podkasten når ut til mange og har et spesielt fokus på unge mennesker.

Karantenekonsertene: Interaktiv løsning som lager konserter skreddersydd for en eldre målgruppe. Målet er å gi eldre og deres familier et kulturelt arrangement å samles rundt, samt å stimulere en gruppe som ofte opplever mye ensomhet.

Akerselva padleklubb: Senter for vannsportaktiviteter rettet mot levekårsutsatte unge i Bydel Gamle Oslo. Bidrar til integrering og mindre ulikheter i samfunnet, samtidig som det gir opplæring i sikkerhet, svømmetrening og bærekraft gjennom rydding av havet.

Insektshoteller: Produserer og setter opp dekorative insektshoteller gjennom dugnader i boområder og nærturterreng for å sikre biologisk mangfold.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021