Konkurransevilkår for «Vi heier på»-konkurransen

Du som søker er kjent med, og aksepterer, følgende punkter:

  • Alle vinnere blir kontaktet og annonsert på storebrand.no innen åtte uker etter utløpt søknadsfrist.
  • Eventuell støtte må benyttes som beskrevet i den innsendte søknaden, og skal være anvendt i løpet av ett år fra den er mottatt.
  • Søkere som mottar økonomisk støtte fra Storebrand, forplikter seg til å sende en oppdatert statusrapport på 100-200 ord om prosjektet (med bilder) – innen ett år etter at pengene fra Storebrand er mottatt.
  • Storebrand kan kreve støtten tilbakebetalt dersom betingelsene ovenfor ikke oppfylles fra mottakerens side.
  • Storebrand har rett til å informere om innvilgede prosjekter i både intern og eksternt kommunikasjon.
  • Fordi vi får svært mange søknader, er det kun de som får søknaden innvilget, som blir annonsert og kontaktet.
  • Ønsker du å bruke Storebrands navn og logo i forbindelse med profilering av tiltak og prosjekter som har fått midler fra konkurransen? Ta kontakt med oss for materiell og godkjenning.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023