Konkurransevilkår for «Vi heier på»-konkurransen

Du som søker er kjent med, og aksepterer, følgende punkter:

  • Alle vinnere blir kontaktet og annonsert på storebrand.no innen åtte uker etter utløpt søknadsfrist.

  • Eventuell støtte må benyttes som beskrevet i den innsendte søknaden, og skal være anvendt i løpet av ett år fra den er mottatt.

  • Søkere som mottar økonomisk støtte fra Storebrand, forplikter seg til å sende en oppdatert statusrapport på 100-200 ord om prosjektet (med bilder) – innen ett år etter at pengene fra Storebrand er mottatt.

  • Storebrand kan kreve støtten tilbakebetalt dersom betingelsene ovenfor ikke oppfylles fra mottakerens side.

  • Storebrand har rett til å informere om innvilgede prosjekter i både intern og eksternt kommunikasjon.

  • Fordi vi får svært mange søknader, er det kun de som får søknaden innvilget, som blir annonsert og kontaktet.

  • Ønsker du å bruke Storebrands navn og logo i forbindelse med profilering av tiltak og prosjekter som har fått midler fra konkurransen? Ta kontakt med oss for materiell og godkjenning.

 


Fant du det du lette etter?