Tidliger vinnere av
"Vi heier på"-konkurransen

«Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. På denne siden kan du lese om tidligere vinnere av Vi heier på-konkurransen. 

 

Vinnere våren 2022

 • Skye Sommercamp - Skye Sommercamp skal gi et aktivitetstilbud til barn med få muligheter om sommeren. Prosjektet skal i år rette seg mot ukrainske flyktningfamilier for å gi dem en pustepause i sommer. Målet er å tilby et program over en fire ukers periode med gode opplevelser for barna, med alt fra fotballcup, bading og vannski til matlaging, tegning og andre kreative aktiviteter.  
 • Fiske og friluftsliv for "sånne som oss" - Tur og fiskeutstyr til "sånne som oss": Fiske og friluftsliv for «sånne som oss» er en brukerstyrt organisasjon for målgruppen "rusfrie rusavhengige", med mål om å redusere sjansen for tilbakefall i form av jevnlige aktiviteter for medlemmer. Prosjektet skal bygge opp et rusfritt nettverk og tilby veiledning og introduksjonskurs innen ulike fisketeknikker slik at flest mulig får oppleve natur og mestringsfølelse. Målet er å styrke fysisk og psykisk helse, samt forebygge tilbakefall til rus.
 • MedHum – Aksjonsuka #DinSøppelMinHelse -Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) skal ha en innsamlingsaksjon og informasjonskampanje om plastforsøpling. Årets aksjonsuke skal skape sosiale arenaer for studenter og sette et søkelys på klima- og miljømessige utfordringer i verden. Prosjektet samarbeider med UNICEF og samler inn støtte for et sirkulært humanitært prosjekt i Elfenbenkysten, der oppryddet plast skal benyttes som byggeklosser til både skoler og sanitæranlegg.
 • HC Sealift - HC Sealift skal utvikle og produsere en mekanisk løftearm slik at rullestolbrukere enkelt kan komme seg selvstendig om bord i og ut av fritidsbåter. Målet er å inkludere rullestolbrukere i fritidsbåtmiljøet ved å gjøre selvstendig ombordstigning mulig. Prosjektets fokus er å redusere ulikheter og inkludere funksjonsnedsatte i båtmiljøet, og dermed gi økt tilgang til naturopplevelser og båtglede.
 • TrAMS, Åpen HLR Trening Trondheim Torg - Trondheim akuttmedisinske studentforening (TrAMS) skal holde førstehjelp- og hjerte-lunge-redning-kurs i Trondheim sentrum der deltakere kan få trening i hjerte-lunge-redning og få økt kunnskap om førstehjelp i hverdagen. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om akuttmedisin og førstehjelp, og samtidig skape en sosial arena som bidrar til faglig og samfunnsmessig gevinst.
 • Nedre Eiker Røde Kors - Gjøre en forskjell i hverdagen: Nedre Eiker Røde Kors er en liten og aktiv lokalforening med engasjerte frivillige medlemmer som stiller opp i lokalsamfunnet med beredskap og redningsoppdrag. Prosjektet skal bygge opp redningsfaglig kompetanse for mannskapet gjennom nytt førstehjelpsutstyr og utøve førstehjelpskurs og veiledninger i lokalsamfunnet.
 • Støtteforeningen for Kreftrammede Superselma, Kaptein Sabeltann - Støtteforeningen for kreftrammede Superselma inviterer i samarbeid med Kristiansand Dyrepark kreftrammede barnefamilier til en tur i Kristiansand Dyrepark. Prosjektet har mål om å gi et lysglimt til barn og pårørende som opplever utfordringer med kreftdiagnose, og videre bidra til at de tidligere kommer tilbake til sin normale hverdag.
 • Passion for Ocean - Passion for Ocean Festivalen 2022: Passion for Ocean skal arrangere Passion for Ocean Oslo Festivalen i 2022. Festivalen er gratis og skal sette søkelys på hvordan sette pris på havet, få kunnskap om havet og vite hvordan bedre ivareta havet gjennom f.eks. strandrydding. Prosjektet skal skape en døråpner til havet med kunnskapsformidling, sosiale tiltak og skape engasjement og handlekraft for å ivareta liv i havet.
 • Elvebyen Håndballklubb, Like Drakter - Elvebyen Håndballklubb jobber for å skape en inkluderende idrett og samler inn gjenbrukte sko og treningstøy slik at det ikke skal finnes et økonomisk hinder for deltakelse. Prosjektet skal ytterligere samle inn og anskaffe håndballdrakter som er like for alle, etter stor pågang. Målet er å legge til rette for sosial inkludering gjennom idretten og spesielt for innvandrerkvinner og ukrainske flyktninger.
 • Nittedal Teater, WonderLan - Nittedal Teater skal gjennom prosjektet WonderLan opprette et tilbud til unge som mangler et sosialt nettverk og som har gaming som fellesinteresse. Målet er å skape et lavterskeltilbud der sosial bakgrunn eller økonomi ikke skal stå i veien for deltakelse. Prosjektet samarbeider med NAV og oppfølgingstjenesten i Viken om arbeidsinkludering og mentorordninger.
 • Forening Åpen Dør, Næringsdrikker - Foreningen Åpen Dør jobber i samarbeid med matsentralen om å dele ut matposer og drikke til rusavhengige i Sandnes. Prosjektet skal anskaffe en blender for å tilby næringsdrikker. Målet er å redusere matsvinn og oppmuntre til sunne matvaner gjennom næringsdrikker til rusavhengige.
 • Drømmehagen Niehkugárdi - Drømmehagen/Niehkugárdi er en ideell organisasjon som jobber for å fremme livskvaliteten til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal bygge opp et uteområde med blomster, trær og busker som bidrar til økt biomangfold og samtidig gjøre det tilrettelagt for brukergruppen med tilpassede aktiviteter.
 • Gratangen Bibliotek, Bærekraftig og inkluderende forbruk - Gratangen Bibliotek ønsker å legge til rette for bærekraftig og inkluderende forbruk gjennom utlån av gjenbrukte spill, leker og kosedyr. Utlån vil være tilgjengelig for alle i kommunen og prosjektet ønsker å utforske tverr-kommunalt samarbeid via felles utlånssystemer. Målet er at barn og unge skal få inspirasjon og kunnskap om bærekraftig forbruk gjennom å låne det de trenger i stedet for å kjøpe nytt.
 • NaKuHel, Bienes Verden - En Kilde til aktivitet og læring: NaKuHel-senteret i Asker er en lokal møteplass som gjennom et mangfold av natur og kulturaktiviteter ønsker å bidra til økt helse og livskvalitet i befolkningen. Prosjektet skal gjennom aktiviteter i nærmiljøet spre kunnskap og bevisstgjøring rundt bienes egenart og betydning for natur, økosystem og mennesker. Formidlingsaktiviteter på bigården, i lokaler for birøkt og i undervisningsrom er åpent for alle.

Vinnere høsten 2021

 • Ingeniører Uten Grenser NTNU - Gridville: GridVille er et prosjekt som skal designe og bygge et microgrid drevet av fornybare energikilder. Målet er at griden skal forsyne en landsby som ikke har tilgang på strøm. Teknologien skal være enkel å anvende slik at mennesker som lever uten strøm i dag kan ta dette i bruk uten teknologisk bakgrunn. Prosjektet samarbeider også med studenter fra universitetet i Katmandu for å sikre lokal forankring og kunnskapsdeling.
 • Valdres Gatebil - Garasjin Mekkeverksted: Garasjin Mekkeverksted er et frivillig prosjekt og skaper et gratis fritidstilbud til ungdom i Valdresområde. Mekkeverkstedet er med på å lage en møteplass og læringsarena innen mekanikk.
 • Seas of Norway – Prototype testing: Seas of Norway er en startup som utvikler en automatisert flytende bio-filtreringsanlegg som skal bruke alger for å ta opp overflødig næring. Overflødig næring er et økende globalt problem i akvakulturindustrien. Prosjektet skal ferdigstille en prototype og gjøre en reell testing av filtreringsevne med vann fra Oslofjorden.
 • Akerselva Sportsfiskerforening - Miljøbåt for Akerselva og Indre Oslofjord: Prosjektet skal anskaffe en liten båt som kan benyttes til miljøfremmende aktiviteter i utløpet av Akerselva og indre Oslofjord. Formålet er å kartlegge miljøtrusler, trusler mot atlantisk villaks og sjøørret, rydde opp i slike trusler og rapportere disse til den rette myndighet. I tillegg bidrar prosjektet til å aktivisere ungdom og øke kunnskap for de som deltar i arbeidet.  
 • Familiestøtten i Bergen - Matredderne: Prosjektet ønsker å redusere matsvinn og øke bevissthet om å bruke den maten vi har. Dette skal prosjektet få til gjennom å få avtaler med butikker om å hente mat som skulle vært kastes og ha matlagingskurs på hvordan få brukt maten uten å måtte kaste den. Matredderne ønsker også å dele ut brukbar mat til økonomisk vanskeligstilte familier.
 • Phamai - Resirkulering i junglene: Phamai er en ideell organisasjon med mål om å gi et bedre utdanningstilbud til lokalsamfunn i Laos og det er etablert et prosjekt for å bevare jungelen mot plastforsøpling. Prosjektet skal bygge et resirkuleringsanlegg som også skal være et forskningsprosjekt på hvordan man benytter resirkulert plast som byggematerialer. Anlegget skal i tillegg til å håndtere plastavfall, være et sted hvor organisasjonen kan fortsette utdanningstilbudet og huse frivillige.
 • Felleskap fotballklubb – Ungdom i aktivitet: Fellesskap fotballklubb har 43 spillere fra 16 forskjellige land med 20 ulike språk. Prosjektet skal tilrettelegge for mer aktivitet for kvinner og jenter med innvandrerbakgrunn gjennom å opprette et nytt jentelag. Målet er at unge flyktninger med begrensede midler til å melde seg på et organisert fotballag tilbys en møteplass. Dette kan bidra til at de føler seg sett, aktivisert og inkludert, og at de opplever å være likeverdige og selvstendige samfunnsdeltakere.
 • Sammen-senteret i Sandefjord - Hverdagskost for rusavhengige: Frivillige som i dag tilbyr et måltid til rusavhengige ønsker å kjøpe inn utstyr for å kunne tilby juice og smoothie. For de som opplever å ha lite matlyst kan fruktdrinker være et godt supplement, samtidig som senteret får utnyttet overskuddsfrukt og grønnsaker som de mottar fra lokale butikker.
 • NewUse - Learning by Doing, et felles verksted for ungdom: Prosjektet Learning by Doing ønsker å videreutvikle et tilbud der ungdom kan utfolde seg kreativt og lære om maskiner, verktøy og håndverk på et verksted i lokalsamfunnet. I tillegg til økt mestringsfølelsen, ønsker prosjektet å bidra til å redusere utenforskap gjennom aktivisering, økt tilhørighet og inkludering. Prosjektet skal også bidra til kunnskapsutvikling innen bærekraft, som at grønne valg kan være godt både for miljøet og privatøkonomien.
 • iPakk: iPakk ønsker å redusere mengden plastforbruk i næringslivet ved å tilby en innovativ gjenbrukbar transportemballasje som skal erstatte plastfilmen i pallesikring. iPakk skal produsere emballasjen av silikonmateriale, og det skal være gjenbrukbart og tidsbesparende for brukeren. Prosjektet skal videreutvikle produktet som skal erstatte plastfilmen.

Vinnere våren 2021

 • Marin Recovery – Ryddeaksjon for maritim plast: Gjennomføre ryddeaksjoner for personer med rusbakgrunn. Øke kunnskap og erfaringer om kystmiljøet, samt bygge nettverk i et rusfritt miljø. I tillegg støtter foreningen andre miljøtiltak som å utplassere søppelbøtter og fjerne større gjenstander langs kysten.
 • Stiftelsen Lingard Skuteminne - Båtvett for barn: Prosjektet ønsker å øke kunnskap om sjøen og sjøvett for barn. Barn lærer å ferdes i båt gjennom å ro, seile og bruke motor sammen med veiledere. Barna får også et trygghetskurs for å kunne mestre aktivitetene og være trygge på havet.
 • Vaksdal Frivillighetssentral – Ung i Vaksdal: Gratis utleie av friluftsutstyr som kan gi like muligheter til barn og ungdom for å være aktive og delta i mestringsaktiviteter. Prosjektet vil øke fokus på å integrere personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk syke i frivillighetssentralen. 
 • Norges Cycleforbund – Sykkelskolen: Prosjektet skal besøke skoler og gi opplæring i grunnleggende sykkelferdigheter, øvelser for å beherske sykkelen og korrekt manøvrering i trafikken. Dette vil øke trafikksikkerhet for barn, bidra til fysisk aktivitet og inkludering i samfunnet.
 • Falkeid Idrettslag - Senior Boccia: Prosjektet skal utvikle en boccia bane for å skape aktiviteter for seniorer og øke antall deltakere i lokalsamfunnet. Boccia banen bidrar til en fremtid å glede seg til og sosialt samvær gjennom et varig tiltak.
 • Natur og Ungdom - Aktivisme i Havgapet: Natur og Ungdom arrangerer regionale arrangementer for å lære om miljøspørsmål og bidra til å finne de riktige løsninger for klimautfordringer. Leirene vil ha et faglig program med fokus på opplæring av unge miljøvernere og lære om temaer rundt biologisk mangfold til havs og på land.
 • Open Hands For You - Bærekraftig produksjon og reparasjon: Prosjektet skal bidra til å for å fremme felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet blant innvandrere og øvrige befolkning.  Målet med prosjektet er at kvinnene skal lære seg å fikse klær, og kunne bruke dette som en nyttig erfaring og motivasjon til arbeidslivet. Prosjektet vil ha et formål om å motiverer kvinnene til å oppnå kunnskap om hvordan en kan bruke gjenbruk som en ressurs.
 • Tvedestrand Frivilligsentral - Aktiv hverdag, trygg framtid 2021: Frivillighetssentralen tilbyr gratis utlån av aktivitetsutstyr til alle i Agder og nabokommuner. Prosjektet ønsker å styrke utlånskapasiteten og gjøre den mer tilrettelagt for barn og unge.
 • Norske Kvinners Sanitetsforening  - Støtte til frivilliges innsats i koronadugnaden: Frivillige sanitetskvinner bidrar i massevaksineringen rundt om i hele landet med praktisk tilrettelegging i samarbeid med kommunene. Prosjektet skal fokusere på at så mange frivillige som mulig kan bistå med praktiske oppgaver slik at helsepersonell kan konsentrere seg om selve vaksineringen.
 • Fjord CleanUP – Ryddeaksjon for et renere hav: Initiativet samler frivillige for å øke bevissthet, rydde kyst og havbunn for maritim søppel og farlig avfall. Prosjektet har en målsetning om å bevare det maritime økosystemet og tilrettelegge for mer frivillig aktivitet.
 • Midtbygdens Idrettslag - Alle med: Prosjektet skal bygge en byttebu som vil tilrettelegge for et inkluderende idrettslag. Det vil bli et gratis tilbud for å hente ut idrettsklær. Det vil bidra til å redusere ulikheter og sette fokus på gjenbruk.
 • M.O.N.S - Fra ENsomhet til FLERsomhet - Prosjektet er drevet av frivillige som jobber mot økonomisk og sosial fattigdom. Målet er å lage et sosialt felleskap gjennom tilrettelagte aktiviteter for trengende og enslige. I tillegg skal de samarbeide med lokale aktører og Matsentralen i Larvik med matutdeling. 
 • Hjelpende Hender - Bursdager for vanskeligstilte: Et tiltak for å gjøre det mulig for de som normalt ikke har mulighet til å arrangere bursdag å få bistand til dette. Prosjektet skal også hjelpe med å planlegge og skaffe lokaler for å feire bursdager.

Fant du det du lette etter?