Tidligere vinnere

«Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. På denne siden kan du lese om tidligere vinnere av Vi heier på-konkurransen. 

 • add Vinnere 2023

  Rett Fram Opplevelser - Grønner Kokker: Rett Fram Opplevelser er en frivillig organisasjon som jobber med utenforskap. Prosjektet Grønne kokker skal gjøre det enklere for vanskeligstilte familier å lage mat sammen. Prosjektet skal tilby en sosial møteplass og gi kunnskap om hvordan benytte sunne matvarer, redusere matsvinn og øke bevissthet om gode matvaner for familiene på en inkluderende måte. 

  Nordic International Support Foundation (NIS) - Endringslabben Hva nå?: Endringslaben er en læringsplattform for barn og unge med fokus på bærekraftig utvikling. Prosjektet består av en vandrende utstilling som skoleklasser besøker med tilhørende undervisningsopplegg. Prosjektet skal gi barn og unge en spennende mulighet til å lære mer om sosiale og miljømessige utfordringer verden står overfor i dag, og om hvordan de kan være en del av løsningen på disse. 

  Foreningen Åpen Dør - Papp-presse: Foreningen deler ut overskuddsmat til vanskeligstilte personer i Strand kommune og ønsker å skape en sosial møteplass. Siden i fjor er det dobbelt så mange personer som kommer for å få mat og opp mot 1 tonn overskuddsmat deles ut per uke. Prosjektet trenger en papp-presse for å gjenbruke og håndtere avfall som kommer fra matpakker fra maten som deles ut. 

  PlanBi AS - Nye leveområder for insekter: PlanBi ønsker å etablere flere leveområder med biologisk mangfold i lokalmiljøet vårt og sette søkelys på at areal kan endres til matfat for pollinatorer. PlanBi ønsker å fremheve viktighetene av beplanting gjennom å endre ubrukte arealer i det offentlige rom til frodige blomsterenger for insektene rundt oss. Prosjektet vil legge til rette for et økt biologisk mangfold på friarealer, i områder som over tid er blitt bygget ned. PlanBi har fått godkjenning til å omgjøre store arealer til pollinatorvennlig blomstereng.

  Sportsklubben Vard Haugesund - Vardmodellen: Integrering gjennom fotball: Sportsklubben Vard Haugesund har etablert Vardmodellen for å bidra til å inkludere flere gjennom fotball. Prosjektet skal gi flyktninger mulighet til å delta på et fritidstilbud som de ellers ikke ville ha mulighet til å delta på. Deltakelsen vil gjøre at barn og deres familier får et sosialt nettverk hvor de kan utvikle språk- og sosiale ferdigheter samtidig som de blir integrert i lokalsamfunnet.

  Bø og Sauherad Røde Kors - Oppgradering av skredberedskap: Bø og Sauherad Røde Kors trenger nytt utstyr for å opprettholde skredberedskapen i fylke. Prosjektet skal gjøre innkjøp for å oppgradere nødvendig utstyr som trengs både for søk og redning av skredtatte personer.  

  Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis - Trøstebamser til alle brannvesen: Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis har utviklet en maskot for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker. I tillegg gir de barn og voksne gode råd om brannvern. Prosjektet skal gå til innkjøp av brannbamser til alle brannvesen i Norge. 

  Nordic SOS Ukraine - Frakt av utstyr og klær: Nordic SOS Ukraine er frivillig organisasjon som jobber for å bistå befolkningen i Ukraina med donasjon av nødvendig utstyr. Organisasjonen samler inn utstyr fra bedrifter og frivillige. Viktig utstyr som samles inn er eksempelvis soveposer, strømaggregat, hygieneprodukter og vann. Prosjektet skal sikre frakt av utstyret med bistand fra lokale organisasjoner. 

  Stiftelsen Nyenga - Barnas proteinfabrikk: Fra avfall til livsviktige næringstoff: Stiftelsen Nyenga jobber for å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn. Gjennom prosjektet Barnas Proteinfabrikk i Uganda skal organisk avfall omdannes til protein og andre livsviktige næringsstoff ved hjelp av larvene til sorte soldatfluer. Elevene skal ta med matavfall til skolen hvor det blir kompostert og deretter gitt som mat til soldat larver. I løpet av 3 uker vokser de seg store og fulle av proteiner. Larvene blir deretter samlet inn, bearbeidet og brukt som dyrefôr til griser eller høner. Formålet med prosjektet er å gi elevene innsikt i sirkulærøkonomi og forståelse av at avfall kan være en viktig ressurs og bidra til å redusere lokal forsøpling.

  NOTS Follo - Bærekraftig markaforvaltning: NOTS Follo ønsker å fremme friluftsliv, folkehelse og livskvalitet for alle brukergrupper gjennom å forvalte marka på en bærekraft måte. NOTS skal gjennom prosjektet vedlikeholde umerkede og blåmerkede stier og turområder i kommunen. Områder og stier som ellers faller utenfor typisk forvaltning fra større foreninger/organisasjoner.  

  Sisters in Business – REST-t: Sisters in Business skaper faste arbeidsplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon og klesreparasjon. Gjennom butikken REST-t på det nye Ombrukssenteret Omigjen på Slemmestad kan personer handle overskuddstekstiler, gardiner, duker, putetrekk og annet levert fra kommunens innbyggere, men også på rull, såkalt deadstock fra ledende klesprodusenter i Europa. Prosjektet skal bidra til videre gjenbruk av tekstiler som ellers ville blitt sendt til deponi eller brent, bidra til et bedre miljø og skape arbeidsplasser. 

 • add Vinnere våren 2022
  • Skye Sommercamp - Skye Sommercamp skal gi et aktivitetstilbud til barn med få muligheter om sommeren. Prosjektet skal i år rette seg mot ukrainske flyktningfamilier for å gi dem en pustepause i sommer. Målet er å tilby et program over en fire ukers periode med gode opplevelser for barna, med alt fra fotballcup, bading og vannski til matlaging, tegning og andre kreative aktiviteter.  
  • Fiske og friluftsliv for "sånne som oss" - Tur og fiskeutstyr til "sånne som oss": Fiske og friluftsliv for «sånne som oss» er en brukerstyrt organisasjon for målgruppen "rusfrie rusavhengige", med mål om å redusere sjansen for tilbakefall i form av jevnlige aktiviteter for medlemmer. Prosjektet skal bygge opp et rusfritt nettverk og tilby veiledning og introduksjonskurs innen ulike fisketeknikker slik at flest mulig får oppleve natur og mestringsfølelse. Målet er å styrke fysisk og psykisk helse, samt forebygge tilbakefall til rus.
  • MedHum – Aksjonsuka #DinSøppelMinHelse -Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) skal ha en innsamlingsaksjon og informasjonskampanje om plastforsøpling. Årets aksjonsuke skal skape sosiale arenaer for studenter og sette et søkelys på klima- og miljømessige utfordringer i verden. Prosjektet samarbeider med UNICEF og samler inn støtte for et sirkulært humanitært prosjekt i Elfenbenkysten, der oppryddet plast skal benyttes som byggeklosser til både skoler og sanitæranlegg.
  • HC Sealift - HC Sealift skal utvikle og produsere en mekanisk løftearm slik at rullestolbrukere enkelt kan komme seg selvstendig om bord i og ut av fritidsbåter. Målet er å inkludere rullestolbrukere i fritidsbåtmiljøet ved å gjøre selvstendig ombordstigning mulig. Prosjektets fokus er å redusere ulikheter og inkludere funksjonsnedsatte i båtmiljøet, og dermed gi økt tilgang til naturopplevelser og båtglede.
  • TrAMS, Åpen HLR Trening Trondheim Torg - Trondheim akuttmedisinske studentforening (TrAMS) skal holde førstehjelp- og hjerte-lunge-redning-kurs i Trondheim sentrum der deltakere kan få trening i hjerte-lunge-redning og få økt kunnskap om førstehjelp i hverdagen. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om akuttmedisin og førstehjelp, og samtidig skape en sosial arena som bidrar til faglig og samfunnsmessig gevinst.
  • Nedre Eiker Røde Kors - Gjøre en forskjell i hverdagen: Nedre Eiker Røde Kors er en liten og aktiv lokalforening med engasjerte frivillige medlemmer som stiller opp i lokalsamfunnet med beredskap og redningsoppdrag. Prosjektet skal bygge opp redningsfaglig kompetanse for mannskapet gjennom nytt førstehjelpsutstyr og utøve førstehjelpskurs og veiledninger i lokalsamfunnet.
  • Støtteforeningen for Kreftrammede Superselma, Kaptein Sabeltann - Støtteforeningen for kreftrammede Superselma inviterer i samarbeid med Kristiansand Dyrepark kreftrammede barnefamilier til en tur i Kristiansand Dyrepark. Prosjektet har mål om å gi et lysglimt til barn og pårørende som opplever utfordringer med kreftdiagnose, og videre bidra til at de tidligere kommer tilbake til sin normale hverdag.
  • Passion for Ocean - Passion for Ocean Festivalen 2022: Passion for Ocean skal arrangere Passion for Ocean Oslo Festivalen i 2022. Festivalen er gratis og skal sette søkelys på hvordan sette pris på havet, få kunnskap om havet og vite hvordan bedre ivareta havet gjennom f.eks. strandrydding. Prosjektet skal skape en døråpner til havet med kunnskapsformidling, sosiale tiltak og skape engasjement og handlekraft for å ivareta liv i havet.
  • Elvebyen Håndballklubb, Like Drakter - Elvebyen Håndballklubb jobber for å skape en inkluderende idrett og samler inn gjenbrukte sko og treningstøy slik at det ikke skal finnes et økonomisk hinder for deltakelse. Prosjektet skal ytterligere samle inn og anskaffe håndballdrakter som er like for alle, etter stor pågang. Målet er å legge til rette for sosial inkludering gjennom idretten og spesielt for innvandrerkvinner og ukrainske flyktninger.
  • Nittedal Teater, WonderLan - Nittedal Teater skal gjennom prosjektet WonderLan opprette et tilbud til unge som mangler et sosialt nettverk og som har gaming som fellesinteresse. Målet er å skape et lavterskeltilbud der sosial bakgrunn eller økonomi ikke skal stå i veien for deltakelse. Prosjektet samarbeider med NAV og oppfølgingstjenesten i Viken om arbeidsinkludering og mentorordninger.
  • Forening Åpen Dør, Næringsdrikker - Foreningen Åpen Dør jobber i samarbeid med matsentralen om å dele ut matposer og drikke til rusavhengige i Sandnes. Prosjektet skal anskaffe en blender for å tilby næringsdrikker. Målet er å redusere matsvinn og oppmuntre til sunne matvaner gjennom næringsdrikker til rusavhengige.
  • Drømmehagen Niehkugárdi - Drømmehagen/Niehkugárdi er en ideell organisasjon som jobber for å fremme livskvaliteten til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal bygge opp et uteområde med blomster, trær og busker som bidrar til økt biomangfold og samtidig gjøre det tilrettelagt for brukergruppen med tilpassede aktiviteter.
  • Gratangen Bibliotek, Bærekraftig og inkluderende forbruk - Gratangen Bibliotek ønsker å legge til rette for bærekraftig og inkluderende forbruk gjennom utlån av gjenbrukte spill, leker og kosedyr. Utlån vil være tilgjengelig for alle i kommunen og prosjektet ønsker å utforske tverr-kommunalt samarbeid via felles utlånssystemer. Målet er at barn og unge skal få inspirasjon og kunnskap om bærekraftig forbruk gjennom å låne det de trenger i stedet for å kjøpe nytt.
  • NaKuHel, Bienes Verden - En Kilde til aktivitet og læring: NaKuHel-senteret i Asker er en lokal møteplass som gjennom et mangfold av natur og kulturaktiviteter ønsker å bidra til økt helse og livskvalitet i befolkningen. Prosjektet skal gjennom aktiviteter i nærmiljøet spre kunnskap og bevisstgjøring rundt bienes egenart og betydning for natur, økosystem og mennesker. Formidlingsaktiviteter på bigården, i lokaler for birøkt og i undervisningsrom er åpent for alle.
 • add Vinnere høsten 2022

   

  • Gruten - Urban soppfarm for framtidens Norge: Gruten AS etablerte i 2018 Norges første urbane østerssopp-farm i Oslo. Siden har de gjort om flere tonn kaffegrut til smakfull østerssopp hvert år. De vant Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Oslo i 2021 og ble nominert til Matprisen 2022 som Årets produsent. Gjennom prosjektet skal de anskaffe containere og skalere opp kapasiteten på Fornebu for å dyrke mer sopp og gjenbruke opp mot 30 tonn kaffegrut.
  • MMO Trondheim - Mental helseopplysning for studenter og elever: Medisinernes Mentale Helseopplysning Trondheim (MMO Trondheim) jobber for å øke ungdommers kunnskap til mental helse og hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen. MMO Trondheim ønsker å gjøre det lettere for unge å snakke sammen og være støttende i forbindelse med psykiske utfordringer. Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å søke om hjelp når man trenger det, samt øke kunnskap om mental helse hos studenter som i fremtiden vil jobbe innenfor helsesektoren.
  • Stryn Næringshage – Gjenbruksstova: Stryn Næringshage ønsker å åpne gjenbruksstue i Stryn for reparasjon og redesign av klær. Prosjektets formål er både å gjøre det enklere for utsatte grupper som flyktninger å komme seg ut i arbeidslivet og å rette fokus mot et økt behov for gjenbruk og sirkulærøkonomi. I Stryn er det lokale konfeksjonsbedrifter som ønsker å være en del av prosjektet og med det få utnyttet sitt overskuddsmateriale til reparasjon og redesign av klær for de som trenger det.
  • Fokus Sandeid - Barnslig kildesortering: Det er i dag få muligheter for kildesortering på offentlige møteplasser som lekeplasser og andre samlingssteder. Dette ønsker Fokus Sandeid å gjøre noe med. De vil kjøpe inn kildesorteringssystem for utplassering på lekeplasser og andre offentlige samlingsområder der det i dag kun er søppeldunk for blandet avfall. Prosjektets formål er å gi barn kunnskap, gode vaner og erfaring med å kildesortere, samt å forbedre alternativene for kildesortering på offentlige steder.
  • Kirkens SOS Nord-Hålogaland - Kurs i Selvmordsforebygging: Det er et økende samfunnsproblem med mennesker som begår selvmord. Nord-Norge er en spesielt utsatt region og dette vil Kirkens SOS Nord-Hålogaland gjøre noe med gjennom å forbedre sitt selvmordsforebyggende arbeid. De skal gjennomgå kurs i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge for å øke kompetansen til sine frivillige som bemanner hjelpetelefonen. I tillegg vil de invitere med andre organisasjoner som enten er for små eller ikke har økonomi til å delta på slike kurs på egenhånd.
  • Rødtvet Skole – Forbedret fritidstilbud: Rødtvet skole har 1.-7.trinn i bydel Grorud, en av bydelene i Oslo med høyest tall for barnefattigdom. Skolen ønsker å forbedre sine fritidstilbud til barna etter skolen og i ferien. Formålet med prosjektet er øke tilbudet av aktiviteter for barn og unge, uavhengig av økonomiske forutsetninger til familiene de kommer fra.
  • Navaria – Varslingssystem mot grunnstøting: Ulykker på vann koster samfunnet både tap av menneskeliv og store økonomiske summer. Navaria skal anvende anerkjent og lokal teknologi til å bygge en ny løsning og gjøre det enklere for fritidsbåtførere å navigere til sjøs. Formålet med prosjektet er å bidra til færre grunnstøtinger og ulykker.
  • Hommelvik Idrettslag - Mestringsopplevelser med Hommelvik Guts 2023: Hommelvik Guts er et idrettslag med sterkt engasjement for sosial inkludering. Gruppen samarbeider med 5 barnevernsinstitusjoner og jobber for tilrettelagt fotball for alle og enhver rundt omkring i Trøndelag. Gruppens formål er å motarbeide utenforskap i samfunnet gjennom fokus på samhold og opplevelse av mestringsopplevelser i grupper.
  • Kløfta Idrettslag - Nettbrett til byttesentralen: Kløfta idrettslag driver en lokal byttesentral der man kan levere inn brukte klær, sportsutstyr, leker og bøker, hvor deler av disse klærne går til trengende i Romania.  Formålet er å bidra til økt gjenbruk, støtte med overskuddsklær til trengende og å øke sosialt engasjement for lokal ungdom. Laget er nå i en moderniseringsfase der man skal bort fra manuelle, papirbaserte løsninger over til mer digitaliserte løsninger.
  • Barnekreftforeningen Østfold - Juletur for kreftsyke barn og deres familier: Barnekreftforeningen i Østfold ønsker å arrangere en hyggelig juletur for kreftsyke barn og deres foreldre. Planen er å reise til Gøteborg og Liseberg der familiene kan få med seg et hyggelig, lokalt julemarked. Foreningen drives av frivillige som er berørte av kreft blant unge og formålet er å gi kreftsyke barn og deres familie en hyggelig juleopplevelse.
  • Bodø Røde Kors - Skarmoendagene: Bodø Røde Kors arrangerer vinterlige aktivitetsdager for barn og unge i alderen 12-19 år. Målet med arrangementet er å øke hverdagsaktiviteten, gi mestringsfølelse uten at økonomi og andre faktorer skal være hinder. Gruppen arbeider for å redusere utenforskap og fremmer inkludering av vanskeligstilte mennesker og utsatte grupper, for eksempel beboere på asylmottak, bosatte flyktninger og lavinntektsfamilier.
  • Algerian Community in Scandinavia - Algeriske jenter til Norway cup 2023: Algerian Community ønsker å bidra til at et kvinnelig fotball-lag fra Sør-Algerie skal kunne delta på Norway Cup i 2023. Målet er å gi laget en minneverdig opplevelse i Norge samt stimulere til økt interesse for kvinnefotball i Algerie.
 • add Vinnere våren 2021

   

  • Marin Recovery – Ryddeaksjon for maritim plast: Gjennomføre ryddeaksjoner for personer med rusbakgrunn. Øke kunnskap og erfaringer om kystmiljøet, samt bygge nettverk i et rusfritt miljø. I tillegg støtter foreningen andre miljøtiltak som å utplassere søppelbøtter og fjerne større gjenstander langs kysten.
  • Stiftelsen Lingard Skuteminne - Båtvett for barn: Prosjektet ønsker å øke kunnskap om sjøen og sjøvett for barn. Barn lærer å ferdes i båt gjennom å ro, seile og bruke motor sammen med veiledere. Barna får også et trygghetskurs for å kunne mestre aktivitetene og være trygge på havet.
  • Vaksdal Frivillighetssentral – Ung i Vaksdal: Gratis utleie av friluftsutstyr som kan gi like muligheter til barn og ungdom for å være aktive og delta i mestringsaktiviteter. Prosjektet vil øke fokus på å integrere personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk syke i frivillighetssentralen. 
  • Norges Cycleforbund – Sykkelskolen: Prosjektet skal besøke skoler og gi opplæring i grunnleggende sykkelferdigheter, øvelser for å beherske sykkelen og korrekt manøvrering i trafikken. Dette vil øke trafikksikkerhet for barn, bidra til fysisk aktivitet og inkludering i samfunnet.
  • Falkeid Idrettslag - Senior Boccia: Prosjektet skal utvikle en boccia bane for å skape aktiviteter for seniorer og øke antall deltakere i lokalsamfunnet. Boccia banen bidrar til en fremtid å glede seg til og sosialt samvær gjennom et varig tiltak.
  • Natur og Ungdom - Aktivisme i Havgapet: Natur og Ungdom arrangerer regionale arrangementer for å lære om miljøspørsmål og bidra til å finne de riktige løsninger for klimautfordringer. Leirene vil ha et faglig program med fokus på opplæring av unge miljøvernere og lære om temaer rundt biologisk mangfold til havs og på land.
  • Open Hands For You - Bærekraftig produksjon og reparasjon: Prosjektet skal bidra til å for å fremme felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet blant innvandrere og øvrige befolkning.  Målet med prosjektet er at kvinnene skal lære seg å fikse klær, og kunne bruke dette som en nyttig erfaring og motivasjon til arbeidslivet. Prosjektet vil ha et formål om å motiverer kvinnene til å oppnå kunnskap om hvordan en kan bruke gjenbruk som en ressurs.
  • Tvedestrand Frivilligsentral - Aktiv hverdag, trygg framtid 2021: Frivillighetssentralen tilbyr gratis utlån av aktivitetsutstyr til alle i Agder og nabokommuner. Prosjektet ønsker å styrke utlånskapasiteten og gjøre den mer tilrettelagt for barn og unge.
  • Norske Kvinners Sanitetsforening  - Støtte til frivilliges innsats i koronadugnaden: Frivillige sanitetskvinner bidrar i massevaksineringen rundt om i hele landet med praktisk tilrettelegging i samarbeid med kommunene. Prosjektet skal fokusere på at så mange frivillige som mulig kan bistå med praktiske oppgaver slik at helsepersonell kan konsentrere seg om selve vaksineringen.
  • Fjord CleanUP – Ryddeaksjon for et renere hav: Initiativet samler frivillige for å øke bevissthet, rydde kyst og havbunn for maritim søppel og farlig avfall. Prosjektet har en målsetning om å bevare det maritime økosystemet og tilrettelegge for mer frivillig aktivitet.
  • Midtbygdens Idrettslag - Alle med: Prosjektet skal bygge en byttebu som vil tilrettelegge for et inkluderende idrettslag. Det vil bli et gratis tilbud for å hente ut idrettsklær. Det vil bidra til å redusere ulikheter og sette fokus på gjenbruk.
  • M.O.N.S - Fra ENsomhet til FLERsomhet - Prosjektet er drevet av frivillige som jobber mot økonomisk og sosial fattigdom. Målet er å lage et sosialt felleskap gjennom tilrettelagte aktiviteter for trengende og enslige. I tillegg skal de samarbeide med lokale aktører og Matsentralen i Larvik med matutdeling. 
  • Hjelpende Hender - Bursdager for vanskeligstilte: Et tiltak for å gjøre det mulig for de som normalt ikke har mulighet til å arrangere bursdag å få bistand til dette. Prosjektet skal også hjelpe med å planlegge og skaffe lokaler for å feire bursdager.
 • add Vinnere høsten 2021

   

  • Ingeniører Uten Grenser NTNU - Gridville: GridVille er et prosjekt som skal designe og bygge et microgrid drevet av fornybare energikilder. Målet er at griden skal forsyne en landsby som ikke har tilgang på strøm. Teknologien skal være enkel å anvende slik at mennesker som lever uten strøm i dag kan ta dette i bruk uten teknologisk bakgrunn. Prosjektet samarbeider også med studenter fra universitetet i Katmandu for å sikre lokal forankring og kunnskapsdeling.
  • Valdres Gatebil - Garasjin Mekkeverksted: Garasjin Mekkeverksted er et frivillig prosjekt og skaper et gratis fritidstilbud til ungdom i Valdresområdet. Mekkeverkstedet er med på å lage en møteplass og læringsarena innen mekanikk.
  • Seas of Norway – Prototype testing: Seas of Norway er en startup som utvikler en automatisert flytende bio-filtreringsanlegg som skal bruke alger for å ta opp overflødig næring. Overflødig næring er et økende globalt problem i akvakulturindustrien. Prosjektet skal ferdigstille en prototype og gjøre en reell testing av filtreringsevne med vann fra Oslofjorden.
  • Akerselva Sportsfiskerforening - Miljøbåt for Akerselva og Indre Oslofjord: Prosjektet skal anskaffe en liten båt som kan benyttes til miljøfremmende aktiviteter i utløpet av Akerselva og indre Oslofjord. Formålet er å kartlegge miljøtrusler, trusler mot atlantisk villaks og sjøørret, rydde opp i slike trusler og rapportere disse til den rette myndighet. I tillegg bidrar prosjektet til å aktivisere ungdom og øke kunnskap for de som deltar i arbeidet.  
  • Familiestøtten i Bergen - Matredderne: Prosjektet ønsker å redusere matsvinn og øke bevissthet om å bruke den maten vi har. Dette skal prosjektet få til gjennom å få avtaler med butikker om å hente mat som skulle vært kastes og ha matlagingskurs på hvordan få brukt maten uten å måtte kaste den. Matredderne ønsker også å dele ut brukbar mat til økonomisk vanskeligstilte familier.
  • Phamai - Resirkulering i junglene: Phamai er en ideell organisasjon med mål om å gi et bedre utdanningstilbud til lokalsamfunn i Laos og det er etablert et prosjekt for å bevare jungelen mot plastforsøpling. Prosjektet skal bygge et resirkuleringsanlegg som også skal være et forskningsprosjekt på hvordan man benytter resirkulert plast som byggematerialer. Anlegget skal i tillegg til å håndtere plastavfall, være et sted hvor organisasjonen kan fortsette utdanningstilbudet og huse frivillige.
  • Felleskap fotballklubb – Ungdom i aktivitet: Fellesskap fotballklubb har 43 spillere fra 16 forskjellige land med 20 ulike språk. Prosjektet skal tilrettelegge for mer aktivitet for kvinner og jenter med innvandrerbakgrunn gjennom å opprette et nytt jentelag. Målet er at unge flyktninger med begrensede midler til å melde seg på et organisert fotballag tilbys en møteplass. Dette kan bidra til at de føler seg sett, aktivisert og inkludert, og at de opplever å være likeverdige og selvstendige samfunnsdeltakere.
  • Sammen-senteret i Sandefjord - Hverdagskost for rusavhengige: Frivillige som i dag tilbyr et måltid til rusavhengige ønsker å kjøpe inn utstyr for å kunne tilby juice og smoothie. For de som opplever å ha lite matlyst kan fruktdrinker være et godt supplement, samtidig som senteret får utnyttet overskuddsfrukt og grønnsaker som de mottar fra lokale butikker.
  • NewUse - Learning by Doing, et felles verksted for ungdom: Prosjektet Learning by Doing ønsker å videreutvikle et tilbud der ungdom kan utfolde seg kreativt og lære om maskiner, verktøy og håndverk på et verksted i lokalsamfunnet. I tillegg til økt mestringsfølelsen, ønsker prosjektet å bidra til å redusere utenforskap gjennom aktivisering, økt tilhørighet og inkludering. Prosjektet skal også bidra til kunnskapsutvikling innen bærekraft, som at grønne valg kan være godt både for miljøet og privatøkonomien.
  • iPakk: iPakk ønsker å redusere mengden plastforbruk i næringslivet ved å tilby en innovativ gjenbrukbar transportemballasje som skal erstatte plastfilmen i pallesikring. iPakk skal produsere emballasjen av silikonmateriale, og det skal være gjenbrukbart og tidsbesparende for brukeren. Prosjektet skal videreutvikle produktet som skal erstatte plastfilmen.

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Neste konkurranse vil ha søknadsfrist 1. oktober 2024.


Fant du det du lette etter?