Tove Selnes, Storebrand

Kvinner i finans

Storebrand er en av initiativtakerne bak "kvinner i finans", med mål om å øke kvinneandelen på ledernivå i finansbransjen.

Av  Trine Hoel Winther
ARTIKKEL · PUBLISERT 20.06.2023

– Det er lønnsomt med en ledelse som speiler kundene og organisasjonen, sier Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand.

Som foregangsland har Norge vist at kjønnskvoteringsloven gir resultater for økt balanse i ASA-styrene. Med "kvinner i finans”-initiativet setter finansnæringen i gang faktiske tiltak og konkrete mål for å øke kvinneandelen også i lederposisjoner, og viser at den tar sitt samfunnsansvar på alvor.

ODD ARILD GREFSTAD: Konsernsjef. Foto: Storebrand.

– Det er godt dokumentert at mangfold og kjønnsbalanse i selskaper og lederposisjoner har positiv effekt. I Storebrand har vi en sterk tro på at det å bygge et inkluderende og likestilt selskap er veien å gå. Dette er viktig for vårt arbeidsmiljø, vår lønnsomhet og produktivitet, men også for samfunnet i helhet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

«
Å jobbe systematisk med lederrekruttering og styresammensetning handler også om å unngå det enkleste – å velge den som er likest deg selv.

Tove Selnes
Konserndirektør People

I Storebrand jobber vi systematisk med å utvikle et mangfoldig og inkluderende selskap. Vi nominerer like mange menn og kvinner til lederutviklingsprogrammer, og jobber aktivt med å oppnå kjønnsbalanse gjennom rekrutteringsprosesser. Blant annet skal det være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet.

– Å jobbe systematisk med lederrekruttering og styresammensetning handler også om å unngå det enkleste – å velge den som er likest deg selv. Ikke for å være snill mot dem som er underrepresentert, men fordi det er lønnsomt på sikt med en ledelse og et styre som speiler kundene og organisasjonen, sier Tove Selnes.

Kvinner i finans-initiativet er satt i gang av Storebrand-eide SKAGEN Fondene og deres investeringsdirektør Alexandra Morris, sammen med Turid E. Solvang i FutureBoards. Inspirasjonen er hentet fra Storbritannia, hvor finansdepartementet i 2016 lanserte det såkalte "Women in Finance Charter". Målet var å gå fra prat til faktiske resultater, og i 2020 kunne om lag to tredjedeler av de over 400 finansinstitusjonene som signerte vise til fremgang.

– Vi er heldigvis forbi diskusjonen om at mangfold faktisk lønner seg, det har forskningen sørget for. Når vi har så mange med oss forventer vi håndfaste resultater, slik vi har sett i Storbritannia, sier Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN Fondene.

 

Foto: Elin Høyland


Vil du vite mer?Fant du det du lette etter?