Bærekraftige innkjøp

Som stor innkjøper med et betydelig årlig innkjøpsvolum, ønsker Storebrand å jobbe sammen med våre leverandører om en kontinuerlig forbedring i verdikjeden.  Gjennom kartlegging, oppfølging og tydelige klimamål for våre leverandører, jobber vi aktivt for å sikre reduksjon av karbonutslipp i realøkonomien. 

Fra bærekraftig til klimanøytrale 

Storebrand har lenge jobbet med bærekraft innenfor innkjøp både gjennom vår minimum-standard for leverandører og samarbeidspartnere, og gjennom en vekting på minst 20% i innkjøpsprosessene. Med et nytt rammeverk for oppfølging og evaluering av leverandører har vi en målsetting om at alle leverandørene vårs skal være klimanøytrale innen 2025.

Marcus Bruns
Nordisk bærekraftssjef i Storebrand

Kartlegging av leverandører

For å få oversikt over hvor gode våre leverandører er på bærekraft, kartlegger vi nå alle med en årlig omsetning på over 1 MNOK, gjennom et spørreskjema inndelt i følgende hovedområder:

Vår tilnærming til innkjøp

Vi har valgt en tilnærming med fokus på samarbeid om en kontinuerlig forflytning når det kommer til bærekraft, definert gjennom spørsmålene vi stiller til leverandører og partnere.

 • I hvilken grad er bærekraft integrert i leverandørens strategi?
 • Hvilke resultater og mål har leverandøren for sitt klimaarbeid?
 • Hvilke resultater og mål har leverandøren for økt mangfold?
 • I hvilken grad bruker leverandøren miljø-, kvalitets- og styringssystemer?

Fra 2020 innfører vi årlig rapportering om fremdrift på disse punktene. 

Et utvidet sett av spørsmål blir også benyttet til evaluering av leverandører i innkjøpsprosesser. Under finner du spørsmålene vi stiller i innkjøpsprosesser, og hvordan vi har svart på disse spørsmålene.

Vi velger

Bærekraft vektes minst 20% i alle innkjøpsprosesser. Gjennom leverandørkartleggingen på bærekraft gir vi en fordel til de selskapene som er gode på bærekraft.

Vi påvirker 

Vi benytter vår posisjon som stor innkjøper til å påvirke leverandører og foretningspartnere til forbedring. Det gjør vi både når vi vurderer inngåelse av ny avtaler og evaluering av eksisterende.

Vi velger bort

Vi velger ikke leverandører, produkter eller tjenester som bryter med internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller interne retningslinjer. Dette er beskrevet i våre sourcingprinsipper.

Har du innspill?

Har du innspill til spørreskjema og hvordan vi kartlegger våre leverandører? 

Klimanøytrale innen 2025

Hva forventer vi?

Vi har definert fire steg som vi ønsker at våre leverandører skal følge for kontinuerlig forbedring av sitt klimaarbeid:

 • Måle utslippene av klimagasser fra virksomheten
 • Sette konkrete mål for å redusere klimagassutslippene sine
 • Reduser utslippene så mye som mulig gjennom egne handlinger
 • Kompensere for utslippene som ikke kan unngås på kort sikt

Våre klimamålsettinger

Vi har satt tre konkrete mål for våre leverandører og forretningspartnere:

 • Våre leverandørene skal ha satt mål for utslippskutt på kort og lang sikt innen 2025
 • Alle leverandørene skal være klimanøytrale innen 2025
 • Hele verdikjeden for våre leveranser skal være klimanøytrale 2030

Pressemelding

Storebrand satser på klimanøytrale innkjøp

Alle som leverer varer og tjenester til Storebrand skal rapportere på egne utslipp og ha mål om å være klimanøytrale innen fem år. Årlige innkjøp for 2,6 milliarder omfattes av satsingen.

Pressemelding

Fant du det du lette etter?