Snart pensjonist? Her er våre økonomiråd

For at du skal få en best mulig pensjonstilværelse, er det viktig at du har et aktivt forhold til valgmulighetene dine, og dine egne oppsparte midler. Vi ønsker at du skal ha en fremtid å glede deg til.

1. Tenk over hvor lenge du vil jobbe

Fra du er 62 år kan du starte uttak av pensjon – helt eller delvis. Du kan altså kombinere arbeid og pensjon. Vårt råd for å få en best mulig pensjon er: Stå i arbeid så lenge du kan.

Les også: Lyst til å gå av med pensjon når du er 62 år?

Det viktigste er likevel at du får oversikt over hva du vil få i pensjon. Finn ut hvor mye du vil få utbetalt fra folketrygden og pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere ved å logge deg inn på storebrand.no

2. Spar til pensjon, hvis du kan

Har du innskuddspensjon, reduseres ofte pensjonsutbetalingen fra du fyller 77 år. For mange vil det da være gunstig å kunne spe på pensjonsutbetalingene med oppsparte midler. Det er aldri for sent å starte en spareavtale for å opparbeide litt ekstra pensjon. Vi anbefaler å velge fondet «Storebrand Forsiktig pensjon» siden du har kort sparehorisont, men du kan også vurdere IPS, da denne spareordningen gir deg årlige skattefordeler. 

Les også: Smart sparing for deg på 60+

3. Sjekk aksjeandelen på sparingen din

Det kan være lurt å ha en overvekt av bankinnskudd og rentepapirer fremfor aksjesparing når du nærmer deg pensjonsalder, siden du ikke har så lang sparehorisont. Spar gjerne fortsatt i aksjefond, men mindre enn før. Stopp helt når du blir rundt 70-75 år, og selg deg gradvis ut.

Les også: Når skal jeg spare i banken, og når skal jeg spare i fond?

4. Få oversikt, og samle, pensjonsutbetalingen

For deg som vil få pensjonsutbetalingen din fra Storebrand, anbefaler vi at du oppretter Smartkonto- vår beste konto for deg over 60 år. Dette er en brukskonto med høy rente, eget Visa-kort og ubegrenset antall uttak.

5. Sjekk om du har rett til AFP – avtalefestet pensjon

AFP er en pensjonsordning knyttet til arbeidsplassen din. Hvis du er usikker på om du har AFP, bør du snakke med arbeidsgiveren din. For å ha krav på AFP må du ha vært i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene før du fyller 62 år. Du kan fortsette å jobbe samtidig som du tar ut AFP. Ved å starte uttaket senere vil det gi deg en økt pensjon, såfremt du jobber i privat sektor. I offentlig sektor er det andre regler.

Les mer om AFP på storebrand.no