Tre ting som vil påvirke pengene dine i 2019

Etter ti år med mer eller mindre sammenhengende børsoppgang, har markedene vært mer urolige i høst og vinter. Her er tre hendelser som får betydning for sparepengene dine fremover.

1. Sentralbankene stenger kranen

Siden finanskrisen i 2008 har verdens sentralbanker senket styringsrentene og økt pengemengden i markedet for å få verdensøkonomien på føttene igjen.

Sentralbankenes pengepolitikk har mye av æren for den økonomiske veksten de siste ti årene, men nå er bankene godt i gang med å reversere tiltakene.

– Etter mange år hvor sentralbankenes politikk har bidratt til fyre opp finansmarkedene, er en reversering av pengetrykkingen og en strammere balansepolitikk trolig noe som - alt annet likt - vil tynge markedene videre i 2019, sier senior porteføljeforvalter Olav Chen (bildet) i Storebrand.

– Samtidig er rentene fortsatt lave. En normalisering er naturlig for å unngå fremtidige ubalanser og ha tørt krutt ved neste konjunkturnedgang, legger han til.

Les også: Tre nyttige påminnelser når markedene svinger
 

2. Den internasjonale handelskrigen

Handelskrigen mellom USA og Kina har bidratt til økt uro i markedene de siste månedene. Kort fortalt så har USA lagt straffetoll på importvarer fra Kina, som har svart med økt toll på amerikanske varer. Bakgrunnen er blant annet at USA krever at Kina innfører strengere lover mot kopiering av teknologi og patenter.

På tampen av 2018 ble partene enige om en 90 dagers «våpenhvile», som innebærer at USA utsetter innføringen av toll på en rekke kinesiske varer. Denne avtalen utløper 2. mars. Blir ikke stormaktene enige om en varig løsning før dette, har USA varslet at de vil øke tollen på en rekke kinesiske importvarer fra 10 til 25 prosent. Det kan gi nye runder med uro i markedene.

– Signalene fra tollkrigen er positive. Trump ønsker trolig å unngå en videre opptrapping, noe som rammer den amerikanske økonomien og aksjemarkedene i en sårbar situasjon. Rivaliseringen mellom stormaktene og teknologikrigen vil derimot trolig fortsette. Kina har i tillegg satt i gang stimulative tiltak som infrastrukturinvesteringer for å motvirke de negative effektene, sier Chen.

Les mer om handelskrigen i Storebrands markedsrapport for februar.

3. Hva skjer med Storbritannia og EU?

Storbritannias utmelding av EU, «brexit», fortsetter å skape hodebry for britene. Parlamentet i Storbritannia stemte i midten av januar imot skilsmisseavtalen som statsminister Theresa May har fremforhandlet med EU, og per i dag er det er fortsatt høyst usikkert om britene får en ordnet vei ut av unionen.

Ender man uten en avtale, omtalt som en «no deal-brexit», så kan det skape problemer for vareflyten inn og ut av Storbritannia. Dette vil bidra til mer uro, både politisk og i finansmarkedene.

– Det politiske kaoset ser ut til å fortsette, men sannsynligheten for det verst tenkelige utfallet, uten noen avtale, ser ut til å ha avtatt i det siste. Dette skaper mye støy i nyhetsbildet, men rent makroøkonomisk ser det først og fremst ut til å påvirke Storbritannia. Fra et globalt ståsted påvirker utfallet av brexit vekstutsiktene marginalt, beroliger Chen.

Vårt råd: Sitt stille i båten

Har du penger plassert i aksjer eller fond, så er det lett å bli skjelven når markedene er urolige. Samtidig er det nyttig å minne seg selv på at markedene har en tendens til å overreagere. Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning, og de siste 150 års historikk viser at risikoen for å tape penger på aksjer hvis man har noen års sparehorisont er svært liten.

Les også: Hvordan gikk det med pensjonspengene dine i 2018?

Vår råd til deg som sparer langsiktig er derfor å styre unna fristelsen å prøve å treffe topper og bunner i markedet. «Pust med magen, sitt rolig i båten og hold deg til din opprinnelige spareplan,» er som regel den beste opppskriften - også når markedene svinger.