Nå hjelper staten deg å spare til pensjon

Politikerne lokker nå med lavere skatt for alle som starter å spare til pensjon på privaten. Hvorfor gjør de det?

I valgkampen kan man fort få inntrykk av at politikerne krangler om det meste. Men én ting er partiene faktisk enige om: Nå får du skattefordeler hvis du starter å spare til pensjon i nye IPS (Individuell pensjonssparing). Like før stortingspolitikerne dro på sommerferie i 2017, la nemlig regjeringen fram forslaget om nye IPS. Samtlige partier ga tommel opp.

– Støtten fra opposisjonen, og særlig Ap, gjør vedtaket politisk robust, sier Jan Otto Risebrobakken, direktør for informasjon og næringspolitikk i Storebrand.

Dermed kan vi være trygge på at ordningen består, til tross for eventuelle fremtidige regjeringsskifter.

– Det gir forutsigbarhet, noe som er viktig når du skal spare til pensjon, sier Risebrobakken.

Forutsigbarhet er viktig når du skal spare til pensjon.
- Jan Otto Risebrobakken, direktør for informasjon og næringspolitikk i Storebrand

Samstemt Storting om IPS

IPS. Hvis du ikke er kjent med disse tre bokstavene ennå, bør du bli det først som sist. IPS står for «individuell pensjonssparing», og ordningen ble lansert i ny og gunstig drakt 1. november 2017.

Les også: Hva er IPS?

Kort fortalt kan du spare opptil 40 000 kroner i året, og få inntil 8 800 kroner igjen på skatten året etter, altså 22 prosent av sparebeløpet (2019). Når pengene skal utbetales en gang etter 62-årsdagen din, skattlegges utbetalingene som alminnelig inntekt med de samme 22 prosentene. Det er ingen formueskatt eller beskatning av avkastning underveis.

janotto_risebrobakken_800x
JOBBE LENGER, ELLER SPARE MER?: Hvis du ser for deg å ha samme forhold mellom pensjon og lønn som dagens pensjonister, så har du i praksis to muligheter: Enten å jobbe lenger, eller å spare selv, påpeker direktør for informasjon og næringspolitikk i Storebrand, Jan Otto Risebrobakken. Foto: Storebrand.

IPS er en gunstig ordning beregnet på folk flest, der du sparer det du kan.
- Jan Otto Risebrobakken, direktør for informasjon og næringspolitikk i Storebrand

I likhet med politikerne, har Risebrobakken mye fint å si om IPS.

– Det er en gunstig ordning beregnet på folk flest, der du sparer det du kan. Hvis du sparer, belønner staten deg med et fradrag i din alminnelige inntekt. Det er en god oppmuntring. Å komme i gang tidlig er viktig, fordi du da får hjelp av renters rente-effekten, forklarer han.

For enkelthets skyld kan vi kalle det avkastning på avkastningen. Den forventede sluttsummen på IPS-kontoen din kan altså bli vesentlig høyere enn beløpet du har satt inn i årenes løp. Begynner du tidlig nok, kan avkastningen utgjøre betydelig mer enn summen av innskuddene når du kan begynne å ta ut pengene.

Les også: Så lønnsomt er IPS

Halvparten av dagens lønn i pensjon

Målet med pensjonsreformen fra 2011 var å gjøre pensjonssystemet bærekraftig. En viktig endring, er at folketrygden ikke blir like generøs mot fremtidens pensjonister.

Mens nordmenn tidligere fikk pensjon basert på lønnen fra de mest innbringende årene, teller nå alle årene vi jobber. Etter hvert som den gjennomsnittlige levealderen øker, justeres de årlige pensjonene ned. Dette er fordi de oppsparte pensjonspengene må fordeles over flere år.

– Folk i 30-40-årene får dermed en betydelig lavere pensjon enn dagens pensjonister. Jeg, som er født i 1970, må jobbe til jeg er drøyt 70 år for å få den samme pensjonen som mine foreldre, sier Risebrobakken.

Les også: – 50-åringer kan få pensjonssjokk

– Hvorfor har folketrygden blitt dårligere for de unge?

– Fordi vi lever lenger. Da folketrygden ble innført i 1967, var pensjonsalderen i Norge 70 år, og få kunne regne med å leve så mye lenger. Nå er forventet levealder over 85 år, og du kan ta ut pensjon fra du er 62 år. Det står for få yrkesaktive bak hver pensjonist. Derfor har folketrygden blitt endret, og derfor må vi spare mer på egen hånd, sier Storebrand-direktøren.

Det står for få yrkesaktive bak hver pensjonist.
- Jan Otto Risebrobakken, direktør for informasjon og næringspolitikk i Storebrand

Tidligere har pensjonen gjerne tilsvart to tredeler av lønnen, forutsatt at arbeidsgiver sparte tjenestepensjon for sine ansatte i en tradisjonell, ytelsesbasert ordning.

– Mange har fortsatt en forventning om to tredeler av lønn i pensjon, men de som er unge i dag risikerer å få under halvparten. Høytlønnede kan ende opp med betydelig mindre enn det, sier Risebrobakken.

sivjensen_wikicommons800X
ENIGE OM IPS: – Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp) på regjeringens nettsider. Foto: Magnus Fröderberg // Wikimedia.org // CC-BY-2.5-DK

Hermetikk og havregryn, eller reiser og restaurantbesøk?

Nå som de fleste må belage seg på mindre pensjon fra folketrygden, er det desto viktigere hva slags tjenestepensjon du får fra arbeidsgiveren din. Noen arbeidsgivere sparer to prosent for sine ansatte, andre opp til syv prosent.

Dette har også mye å si for hva du får råd til på dine eldre dager. Hermetikk og havregryn, eller reiser og restaurantbesøk? Nå har du selv et større ansvar for å sørge for at lønnen du skal leve av den dagen du slutter å jobbe, blir som du ønsker og drømmer om.

– Det er ikke vanskelig å få oversikt over hvordan pensjonisttilværelsen din kan bli. For å få en kjapp prognose på din fremtidige pensjon, kan du bruke en av pensjonskalkulatorene på nett. Er du på jakt etter mer presise og personlige beregninger, må du logge deg inn – for eksempel på norskpensjon.no, nav.no eller storebrand.no. Der får du vite hvor mye du kan regne med å få utbetalt i pensjon, sier Risebrobakken.

– Hvis du vil ha mer, kan du bruke vår sparekalkulator for å sjekke hva du får igjen for å spare 1 000 kroner i måneden, for eksempel, legger han til.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2020).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Hvorfor velge IPS i Storebrand?

– Blant alle som tilbyr IPS, hvorfor skal folk velge Storebrand?

– Fordi vi kan pensjon. Mens konkurrentene våre stort sett er banker som også driver med pensjon, er pensjon vår kjernevirksomhet, og det vi brenner for. Vi har markedsledende løsninger for sparing, som blant annet automatisk tilpasser aksjeandelen i sparingen til din alder. 1 million nordmenn har allerede en arbeidsgiver som sparer for dem i Storebrand, og det er en fordel å kunne samle all pensjonssparingen sin ett sted. Sparepengene forvaltes dessuten på en bærekraftig måte.

1 million nordmenn har allerede en arbeidsgiver som sparer for dem i Storebrand, og det er en fordel å kunne samle all pensjonssparingen sin ett sted.
- Jan Otto Risebrobakken, direktør for informasjon og næringspolitikk i Storebrand

– Hva betyr det?

– Det vil si at vi plasserer pengene i selskaper som er posisjonert for de globale utfordringene som kommer. Gjennom analyser, finner vi de selskapene som er best rigget for fremtiden. Dette er ekstra viktig når vi forvalter pensjonspenger, fordi det er langsiktige penger. Da nytter det ikke å ta snarveier.

Les også: Fem gode grunner til å velge IPS i Storebrand

Nye IPS vs. gamle IPS

For ordens skyld: IPS er ikke et flunkende nytt begrep. Avtalens forgjenger, forvirrende nok også kalt IPS, hadde samme formål, men ikke like gunstige vilkår.

Med dagens IPS kan du bare spare inntil 15 000 kroner i året, og få inntil 3 600 kroner igjen på skatten. Utbetalingene skattlegges som pensjonsinntekt i stedet for alminnelig inntekt, slik at marginal skattesats er på 43,6 prosent. I nye IPS reduseres skattesatsen til 22 prosent (gjeldende satser for 2019).

Fordi ny og gammel ordning skattes ulikt, er det ikke mulig å overføre midlene fra dagens IPS-konto til den nye 1. november. Det er derfor mest lønnsomt å avslutte sparingen i den eksisterende ordningen, og opprette en ny med bedre skatteregler.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.