Nå kan du spare fossilfritt

Norgeslanseringen av verdens første indeksnære fossilfrie fond gjør det lett for deg å bidra til «det grønne skiftet» – gjennom sparepengene dine. Les hvorfor dette er gode nyheter for både miljøet og lommeboka di.

Er du en av de mange som er bekymret for jordklodens fremtid? Kanskje du har tenkt at du vil bidra, du vil «gjøre noe» for å redde verden. Vet du samtidig at det aller største CO2-utslippet ditt ikke er knyttet til syndige forbruksvaner, men at du også har et «finansutslipp»?

Det handler om pensjonspengene du har stående i ulike fond, som igjen er investert i en rekke selskaper over hele verden. Selskaper som i større eller mindre grad bidrar til «det grønne skiftet» – med mer penger, makt og kraft enn hva du som privatperson har. 

Vi har gode nyheter til deg.

– Nå kan du sette pengene dine i et fond som investerer i nettopp de selskapene som er med å drive frem «det grønne skiftet» – uten at pengene dine skal bli mindre verdt av den grunn, sier Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand.

Les også: Hva er «Gode penger»?

Storebrand lanserer nemlig i disse dager, som første selskap i verden, et fossilfritt indeksnært aksjefond i Norge; Storebrand Global Pluss. Vi kaller det et folkefond for dem som ønsker å investere klimasmart uten å ta mer risiko. Fondet er fossilfritt, da det ikke investerer i selskaper hvor mer enn fem prosent av omsetningen kommer fra produksjon og/eller distribusjon fra fossile brensel.

Nå kan du sette pengene dine i et fond som investerer i de selskapene som er med å drive frem «det grønne skiftet» – uten at pengene dine skal bli mindre verdt av den grunn.
- Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand

– Rene fossilfri fond er ikke noe nytt i seg selv. Men dette er første gang vi kan si at dette fondet skal gi deg akkurat samme avkastning som et såkalt indeksfond, men samtidig får du masse bærekraft på kjøpet, sier Bringedal.

Dagens Næringsliv (DN) omtaler nyheten, i tillegg til en rekke internasjonale medier og nyhetsbyråer som Reuters og CNBC.    

Les også: Den glemte klimafaktoren – pensjonspengene dine

BardBringedal.Portrett.FotoIreneSLunde_59
PENGENE DINE KAN GJØRE EN FORSKJELL: – Pensjonssparing står vel aller nederst på listen over det folk tror de kan gjøre noe med selv. Men sannheten er at halvparten av verdens aksjer, eller selskaper, eies av pensjonssparere. Det handler om å være bevisst på hvordan du sparer penger, og hva pengene dine investeres i, sier Bård Bringedal. Foto: Irene S. Lunde

Ut med olje og gass ...

Tidligere har det å investere i fossilfrie fond gjerne vært knyttet til større risiko. Mens selskaper innen olje og gass har vært stabile inntektskilder, har alternative og fremvoksende industrier vært forbundet med større usikkerhet.

Nå er alt dette i ferd med å bli snudd på hodet. Det nye globale aksjefondet utelukker hele olje- og gass-sektoren, i tillegg til en rekke selskaper i andre sektorer som slipper ut mye CO2. Disse pengene investerer vi i de mest bærekraftige selskapene.

– Storebrands nye fossilfrie fond har en beregnet avkastning tett opptil indeksen, altså at den følger utviklingen på børsene. Samtidig er risikoen så lav at Storebrand nå velger å flytte en andel av pensjonen til alle våre 700 000 pensjonskunder til dette fondet. Så stor tro har vi på fossilfritt, sier Bringedal.

I tillegg til selskaper som leter etter, tar opp, bearbeider eller frakter olje og gass, ekskluderes nå selskapene med høyest CO2-utslipp – deriblant sementindustrien.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

... og inn med fremtiden

Metoden er enkel og smart: Ut av fossil energi, og mer inn i fremtidsrettede selskaper i andre sektorer. Selskapene er nøye utvalgt av Storebrands bærekraftsteam, og må leve opp til konsernets strenge standard for bærekraftige investeringer. Ved hjelp av «Storebrand-standarden», finner vi bedriftene som er best posisjonert for globale utfordringer. Noe som igjen betyr lavere risiko, og forventet høyere avkastning.

– I fondet har vi også tatt inn 40 spesielt utvalgte selskaper som på hvert sitt vis helt konkret bidrar til «det grønne skiftet», sier Holm – og trekker fram blant andre Tesla, Tomra og en rekke selskaper knyttet til fornybar energi, vannrensing, grønn industri og mer.

Du kan til enhver tid se hvilke selskaper våre fond består av på storebrand.no

Les også: Veien til null kull

oljetonner_800x.jpg
DET GRØNNE SKIFTET KREVER ENDRING: I følge International Energy Agency, må to tredjedeler av verdens påviste fossile energireserver forbli ubrukt dersom vi skal nå FNs togradersmål for global oppvarming. Verden må, enkelt sagt, bli mindre avhengig av fossilt brensel. Dette innebærer store utfordringer, men også store muligheter. Illustrasjonsfoto

Stor interesse for fossilfritt

Storebrand har solgt dette fondet med stor suksess i Sverige i ett års tid, via datterselskapet SPP.

Både her hjemme, og ute i verden, ser vi en økt etterspørsel etter muligheten for å investere bærekraftig.
- Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand

– Stockholm by var en av de første kundene som flyttet pensjonssparingen sin til det fossilfrie alternativet. Siden har det flokket til med både små og store kunder som har satt pris på tilbudet, sier Bringedal.

Når fondet også blir etablert her i Norge, er allerede flere store aktører interessert. Blant dem er både kommuner og universiteter.

– Både her hjemme, og ute i verden, ser vi en økt etterspørsel etter muligheten for å investere bærekraftig, som også lønner seg uten for stor risiko. Oslo kommune har vedtatt at de ønsker å forplikte seg til fossilfrie investeringer. Irland er det første landet i verden som faktisk har lovbestemt en slik utfasing av fossile investeringer.

Når Storebrand nå flytter pensjonspengene til 700 000 kunder over til et fossilfritt alternativ, er de altså ikke bare i trygge hender, men også i godt selskap.

Og om du selv ønsker å spare aktivt i det nye fossilfrie fondet, er dette selvsagt fullt mulig. Slik går du frem:

  1. Gå inn på våre fondskontosider på storebrand.no
  2. Trykk på den grønne knappen «Start sparing i Fondskonto»
  3. Tast inn ditt fødselsnummer
  4. Velg fanen «Alle fond»
  5. Velg Storebrand Global Pluss, og fullfør kjøpsprosessen

Forvaltningshonoraret er 0,4 prosent per år. Minsteinnskuddet er 100 kroner.

Les mer om våre fossilfrie fond på storebrand.no

Vi må tenke langsiktig

Det kan også være greit å vite at alle Storebrand-fond følger standarden for bærekraftige investeringer. Dette innebærer blant annet at vi avstår fra å investere i selskaper som bryter mot internasjonale lover og regler, samt bryter mot menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klase- og kjernevåpen), tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

STB-bygget_800px.jpg
BÆREKRAFT I BLODET: Som en stor kapitaleier og kapitalforvalter, har Storebrand ansvar for at våre finansielle ressurser forvaltes slik at miljøet bevares på en god måte. Når vi nå lanserer vårt fossilfrie fond, viser vi at vi tar fossilspørsmålet på alvor. Foto: Olav Hegge

Derfor er det også naturlig for Storebrand, verdens mest bærekraftige finansselskap, å være først ute med et indeksnært og fossilfritt fond.

Les også: På topp blant verdens mest bærekraftige selskaper

– Pensjons- og sparepengene til folk er ikke noe vi kan gamble med – dette er penger kundene våre skal leve av den dagen de slutter å jobbe. Det at man nå kan investere i så mange spennende selskaper uten å gamble med pengene, er noe helt nytt i verdenssammenheng. Ved å investere i slike selskaper kan vi, og du, bidra til den enorme teknologiske og bærekraftige utviklingen som nå vokser fram med svært høy fart rundt hele jorda, avslutter Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.