Kommentar
Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom

Tre grunner til at pensjonskonto er bra for deg

– Egen pensjonskonto er et godt og enkelt tiltak som gir deg mer pensjon. Ikke nok med det – det blir enklere å få oversikt over pensjonen din også, mener vår pensjonsøkonom, Knut Dyre Haug

Pensjonskonto, som mange har ventet på lenge, rykker stadig nærmere. Stortinget har vedtatt at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren, og dersom alt går som planlagt kan de nye reglene tre i kraft fra starten av 2020. Myndighetene har valgt en enkel løsning hvor pensjonsmidler fra tidligere arbeidsgivere flyttes automatisk inn i nåværende arbeidsgivers ordning.

Det er et kraftig virkemiddel, men jeg tror det er helt nødvendig for å få dette til. Flytterett og mulighet til å slå sammen tidligere oppsparte rettigheter har vi hatt i mange år, uten at særlig mange har benyttet seg av denne muligheten.

Det viktigste er at det blir lettere for deg som arbeidstaker å få oversikt over egen pensjonsopptjening. Mange synes pensjon er vanskelig. Å få bedre oversikt ved å samle rettighetene er et viktig tiltak for å gjøre pensjon lettere å forstå.

Les også: Her er din enkle to do-liste for en bedre pensjon

De fleste ansatte i privat sektor har innskuddspensjon. Her har man rett til å påvirke hvordan sparingen best skal foregå. Det er mye å hente på å gjøre gode valg her. Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen. Når du kan samle alt på én konto, blir det enklere å gjøre gode investeringsvalg for pensjonssparingen din.

Mange synes pensjon er vanskelig. Å få bedre oversikt ved å samle rettighetene er et viktig tiltak for å gjøre pensjon lettere å forstå.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Det er særlig tre årsaker til hvorfor vi i Storebrand støtter dette:

  1. Det blir lettere for den enkelte å få oversikt over egen pensjonsopptjening.
  2. Mange vil spare penger på å samle pensjonskapitalen på én konto.
  3. Det blir enklere å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil når de ulike pensjonsrettighetene er samlet på én konto.

Og det beste av alt? Du som ansatt trenger ikke å løfte en finger for å få alle disse fordelene - med innføringen av egen pensjonskonto samles pensjonsopptjeningen fra arbeidsgivere på én konto, med mindre du selv aktivt motsetter deg det.

En annen gladnyhet som følger av innføringen av egen pensjonskonto, er at du ikke lenger må ha vært ansatt i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen. Dette er en gladnyhet for unge og for arbeidstakere på korttidskontrakter. Vi håper at dette blir innført i offentlig sektor også, hvor man ikke får med seg pensjonsrettigheter før etter tre års ansettelse.

Du må ikke lenger ha vært ansatt i 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen. Dette er en gladnyhet for unge og for arbeidstakere på korttidskontrakter.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

God økonomi som pensjonist får du som en miks mellom gode spareordninger og godt planlagt privatøkonomi. Å sørge for å ha boligen i en slik stand at du faktisk kan bo i den som gammel, er et eksempel på planlegging. Et annet et er å ha en gjeld du kan betjene av en lavere inntekt. Pensjonsinntekten er som regel lavere enn den du er vant til som yrksaktiv – kanskje helt ned mot halvparten.

God planlegging og sparing er viktig for de fleste av oss. IPS er laget spesielt for pensjonssparing og er en veldig gunstig form for sparing. I og med at sparingen er bundet frem til pensjonsalder passer de ordningen ikke like godt for alle. Er du fortsatt i etableringsfasen, er nedbetaling av lån viktigere enn bundet sparing til pensjon.

Les også: Nå hjelper staten deg å spare til pensjon

Dato for når pensjonskonto kommer på plass er ikke endelig avklart, men myndighetene jobber nå sammen med bransjen for å innføre det fra starten av 2021. Det betyr ikke at du må vente med å samle pensjonskapitalen din for å få bedre oversikt. Du kan allerede nå samle pensjonskapitalbevis i én og samme avtale for å få bedre oversikt og lavere kostnader. På norskpensjon.no finner du alle dine avtaler, og disse kan du enkelt samle på våre nettsider.

Det er mye spennende som skjer rundt pensjon for tiden. Hold deg orientert, er mitt beste råd.