Kommentar
Jan Otto Risebrobakken, fung. kommunikasjonsdirektør i Storebrand

Nødvendig pensjons-vekker, ikke skremsel

30-40-åringer skremmes til pensjonssparing, skriver Jan Arild Snoen i en kommentar i Aftenposten 2. november. Feil, det er de som hører på Snoen som blir skremt, senere.

Snoen er kritisk til Storebrand og andre aktørers markedsføring av den nye ordningen for skattefavorisert individuell pensjonssparing – IPS. Snoens hovedpoeng er at pensjonsleverandørene gir for dystre prognoser, og ikke tar hensyn til at nordmenns pensjonsopptjening i folketrygden årlig justeres med reallønnsveksten, som har vært omkring 2 prosent årlig de siste tiårene. Dagens 30-40-åringer får dermed langt høyere pensjon enn dagens pensjonister, argumenterer han. Det er i og for seg riktig, men ikke noe godt grunnlag for pensjonsrådgivning.

Les også: Så lønnsomt er IPS

Pensjonister ønsker å videreføre levestandarden de hadde i sine siste yrkesaktive år, og det blir derfor meningsløst å sammenligne pensjonen med lønnen de hadde som 30-åringer. Det er sikkert flere gode grunner til at en 67-åring ønsker seg tilbake til livet som 30-åring, men inntektsnivået er neppe en av dem.

Den nye IPS-ordningen er en naturlig konsekvens av pensjonsreformen, og burde egentlig vært på plass da den ble innført i 2011.
- Jan Otto Risebrobakken, fung. kommunikasjonsdirektør i Storebrand

Pensjonsreformen sikrer en mer bærekraftig folketrygd gjennom strengere opptjeningsregler, levealdersjustering og lavere regulering av pensjoner under utbetaling. Det betyr at vi må ta større ansvar for egen pensjon. Den nye IPS-ordningen er en naturlig konsekvens av pensjonsreformen, og burde egentlig vært på plass da den ble innført i 2011. Nå kommer den, og det er en god nyhet som gjør det mulig for folk flest å spare til pensjon på en enkel og skattegunstig måte.

Les også: Nå hjelper staten deg å spare til pensjon

Snoens forutsetning om fortsatt høy reallønnsvekst er også svært usikker. AS Norge får mindre påfyll av oljepenger fremover. Kombinert med lavere produktivitetsvekst og lave renter, ligger det an til lavere reallønnsvekst. SSB forventer at reallønnsveksten i 2017 blir på fattige 0,3 prosent.

Pensjonsreformen sikrer en mer bærekraftig folketrygd gjennom strengere opptjeningsregler, levealdersjustering og lavere regulering av pensjoner under utbetaling. Det betyr at vi må ta større ansvar for egen pensjon. Den nye IPS-ordningen er en naturlig konsekvens av pensjonsreformen og burde egentlig vært på plass da den ble innført i 2011. Nå kommer den, og det er en god nyhet som gjør det mulig for folk flest å spare til pensjon på en enkel og skattegunstig måte.

Om noen skulle bli skremt av det de oppdager, er det i alle fall bra at de har fått en ny skattefavorisert spareordning for pensjon.
- Jan Otto Risebrobakken, fung. kommunikasjonsdirektør i Storebrand

Problemet er ikke pensjonsleverandørenes prognoser, men at alt for få tar seg bryet med å finne ut hva de kan forvente å få i pensjon – før de har blitt så gamle at det er for sent å gjøre noe med det. Og om noen skulle bli skremt av det de oppdager, er det i alle fall bra at de har fått en ny skattefavorisert spareordning for pensjon.

De som hører på Snoen, tenker at «det ordner» seg og ikke sjekker pensjonen sin, risikerer å bli virkelig skremt den dagen pensjons-realitetene går opp for dem.

Denne kommentaren sto på trykk i en forkortet versjon i Aftenposten 8. november.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017, og du kan starte å spare fra 1. november. Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 23 prosent i 2017), slik at du kan få inntil 9 200 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018). Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.