Kommentar
Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom

Det mangler noen tall i skattemeldingen

Altfor mange vet ikke hva de kan forvente å få i pensjon. Et enkelt grep er å inkludere pensjonsopptjeningen din i skattemeldingen, mener pensjonsøkonom Knut Dyre Haug.

I disse dager studerer de fleste nordmenn selvangivelsen sin, som nå er omdøpt til skattemeldingen. Skattemeldingen gir deg et godt overblikk, og gir deg en strålende anledning til å få oversikt over økonomien din. 

Oversikten bringer gjerne opp spørsmål som; Sparer jeg nok, eller er forbruket i høyeste laget? Kan jeg øke nedbetalingen av gjelden, eller skal jeg starte langsiktig sparing? Hvor mye har jeg tjent, og ser jeg en positiv utvikling?  

Les også: Hvor mye bør jeg spare til pensjon?

Logisk og pedagogisk

Det er viktige spørsmål, men én vesentlig ting mangler altså: Det står ingenting om fremtidig inntekt. Kjære Skatteetaten: Hva med å opplyse om pensjonsopptjening og forventet pensjon i skattemeldingen? 

Dagens skattemelding viser hva du har tjente i fjor, samt formue din og gjelden din. Dette danner grunnlaget for skatten, og er kanskje ikke så veldig lystbetont. Men inntekten og skatten du betaler er også grunnlaget for den fremtidige pensjonen din.

Én vesentlig ting mangler altså: Det står ingenting om fremtidig inntekt.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Det er derfor både et logisk og pedagogisk poeng å vise pensjonen i skattemeldingen.

Det er ikke vanskelig for hver og én av oss å finne informasjon om vår egen pensjon. Det er bare å logge seg inn på nav.no/dinpensjon, eller på nettsidene til din bedrift sin pensjonsleverandør. Likevel er det urovekkende at så mange som 60 prosent av oss ikke vet hva vi kan forvente å få i pensjon.  

Pensjon er også lønn

For å bøte på dette, og bedre kunnskapen om pensjon er også lønn, bør vi finne informasjon om pensjonsopptjening, og en prognose på pensjonsutbetaling på skattemeldingen. Dette bør være enkelt å få til, fordi informasjonen allerede finnes i offentlige baser. Etter hvert bør informasjon om tjenestepensjon fra arbeidsgiver(e) også inkluderes.

Dette behovet blir stadig viktigere. Ansatte i offentlig sektor får en pensjon mer avhengig av hvor lenge de faktisk jobber, noe i likhet med det vi i privat sektor opplever.

Dette bør være enkelt å få til, siden informasjonen allerede finnes i offentlige baser.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Etter årets lønnsoppgjør i privat sektor, ser det ut til at enda flere kan forvente å motta AFP, men også dette blir avhengig av hvor lenge du har vært omfattet av ordningen. Klarere regler, men du må fortsatt følge med for å unngå å gå glipp av millionbeløp. På toppen av det hele startet 64 000 personer med IPS – pensjonssparing med skattefordeler– i 2017. 

Alt i alt sitter vi igjen med et pensjonssystem som krever at du følger med, og planlegger for fremtiden. Men du mangler kanskje de nødvendige hjelpemidlene og påminnelsene, og det er kanskje ikke så rart at 9 av 10 unge er forvirret, og kan fint lite om pensjon.

Det er selvsagt kritisk, siden vi vet at dagens 30-50-åringer kan vente seg pensjonssjokk om de ikke tar tak i egen pensjon.

Les også: Dette må du vite om AFP

Små grep, stor betydning

Det er ikke store grep som skal til, men det har stor betydning. Ved å bli mer bevisst på hvilken inntekt du kan forvente deg når du går over i pensjonistenes rekker, kan du lettere lage en god plan. Ønsker du å spe på inntekten ved sparing, eller redusere utgiftene ved å redusere gjeld, må du starte tidlig for å få det til på en god måte.

Ved å putte inn tallene som mangler i skattemeldingen, får plutselig alle en god hjelp og ny mulighet til langsiktig økonomisk planlegging.

Les også: Så mye må du spare hver dag for å bli pensjonsmillionær