Kommentar
Olav Chen

Positiv første halvdel av 2017 for aksjemarkedet

Veldig god avkastning for deg som sparer i aksjemarkedet første halvdel av 2017. Verken Trump eller Brexit har lagt noen demper, men USA og Storbritannia er i ferd med å bevege seg bort fra eurosonen.

Ved utgangen av juni hadde globale aksjemarkeder steget hele ni prosent målt i lokal valuta, ledet an av fremvoksende markeder som steg nærmere 15 prosent. Dette er veldig gode tall for deg som sparer.

Også nordiske aksjer steg med et tosifret antall prosentpoeng målt ved verdensindeksen MSCI i lokal valuta, mens USA og Europa hadde lavere, men fortsatt veldig god vekst, med henholdsvis ni og åtte prosent.

Oslo Børs var blant de beskjedne børsene med en oppgang på drøye to prosent. Den norske krona svekket seg mot de fleste store valutaene, noe som har gitt høyere avkastning for investeringer som ikke er valutasikret.

Les også: Aksjesparekontoen blir en skattegave

Trump stimulerte markedene

Året startet med at investorene ventet på at Donald Trump skulle tiltre sitt embete i midten januar. Hans proteksjonistiske signaler uroet markedene. Likevel ble retorikken knyttet til skattelette og infrastrukturinvesteringer godt mottatt, fordi slike tiltak er vekstfremmende.

Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_creativecommons_800x.jpg
UROET MARKEDENE: I tiden før president Donald Trump tiltrådte sitt embete, skapte han uro i markedene med sine proteksjonistiske signaler. Likevel har aksjemarkedet isolert sett hatt en positiv respons første halvdel av 2017. Foto: Gage Skidmore // CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Selv om det første halvåret med Trump ved roret har vært dominert av store politiske kontroverser, har likevel aksjemarkedet isolert sett respondert positivt.

Utviklingen i første halvår av 2017 har også vært underbygget av positive veksttall, og andre makroøkonomiske nøkkeltall.

Les også: Hvordan går det med pensjonspengene dine, egentlig?

Optimisme etter valgene i Europa

I mars ble det klart at det høyreliberale partiet VVD, med sittende statsminister Mark Rutte, vant flest seter i det nederlandske parliamentet, foran PVV, ledet av den mer kontroversielle Gert Wilders.

I mai ble det etter hvert klart at sentrumskandidaten Emmanuel Macron vant den avgjørende runden i det franske presidentvalget, foran Marine Le Pen fra Nasjonal Front.

Med syv måneder på rad med oppgang for det globale aksjemarkedet, skal vi ikke bli overrasket om det kommer en korreksjon
- Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand

Sett under ett, ble finansmarkedene beroliget av disse utfallene. Likevel står EU overfor et Storbritannia og USA som tilsynelatende beveger seg lenger unna både politisk og økonomisk.

Også på det det pengepolitiske plan kan det virke som USA og eurosonen beveger seg fra hverandre. Mens USA hever renten og prater om å redusere sentralbankbalansen, er det fortsatt negativ rente, og økning i balansen i eurosonen – med stadig nye kjøp av statspapirer og andre obligasjoner.

Les også: Green is Good

Eurosonen ser sterkest ut

Selv om mye politisk støv har lagt seg iløpet av første halvår, vil politisk uro fortsatt spille en rolle i månedene som kommer. Likevel gir det underliggende vekstklimaet viktige føringer for aksjemarkedene fremover.

Med syv måneder på rad med oppgang for det globale aksjemarkedet (målt i lokal valuta), skal vi ikke bli overrasket om det kommer en korreksjon.

Du finner avkastningen i dine fond ved å logge deg inn på storebrand.no, for så å klikke på dine avtaler. 

Avkastning-halvårsrapport17-riktig.png
TALLENES TALE: Tabellen viser årlig gjennomsnittlig avkastning for globale aksjer (målt i norske kroner), norske aksjer og banksparing (målt ved 3 måneders statspapirer). Her ser man at aksjesparing har gitt langt bedre avkastning enn banksparing de siste årene, men aksjeavkastningen svinger fra år til år. Det er derfor smart å spre sparingen over flere aksjefond, og gjerne ha noe i rentefond og banken også. Å velge en spareprofil med både aksjefond og rentefond er også en mulighet.