Kommentar
Karin Gjerde-Meyer, bærekraftsanalytiker i Storebrand

Vann: Kjernen til bærekraftig utvikling

Hele åtte av FNs 17 bærekraftsmål er direkte eller indirekte knyttet til vann. Bærekraftsanalytiker Karin Gjerde-Meyer forklarer hvorfor selskapers vannforbruk er én av mange faktorer vi vurderer når vi investerer sparepengene til 1,2 millioner nordmenn.

Rent vann er noe vi i Norge tar for gitt. Vi vasker oss med det og drikker det hver dag, uten å tenke over tilgjengeligheten. Maten vi spiser, og elektrisiteten vi bruker, har blitt produsert ved å benytte store menger vann.

Vi er avhengig av vann for å leve, men svært mange mennesker i verden lever i dag med begrenset tilgang på rent vann. Og det globale vannbehovet øker hver dag, på grunn av befolkningsvekst og en økende etterspørsel etter mat og produkter som krever mye vann å produsere. 

Å møte verdens vannbehov er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Vann dekker 70 prosent av jordens overflate, men kun 2,5 prosent er ferskvann. Av dette er nesten 70 prosent lagret i snø, is og isbreer. Det er altså svært lite av jordens vann som er tilgjengelig ferskvann.

Les også: Kan vannet i springen din brått bli borte?

FN skriver at vann og sanitet er selve kjernen til bærekraftig utvikling, og kritisk for at mennesker og planeten skal overleve.
- Karin Gjerde-Meyer, bærekraftsanalytiker i Storebrand

Vann i 8 av 17 bærekraftmål

Mange hundre millioner mennesker lever i dag i områder hvor vann er lite tilgjengelig. I tillegg har forurensning av vann gjort mye vann utrygt å drikke. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Utfordringer knyttet til håndtering av vann er direkte eller indirekte reflektert i 8 av de 17 målene. Mål nummer 6 er «å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle». FN skriver at vann og sanitet er selve kjernen til bærekraftig utvikling, og kritisk for at mennesker og planeten skal overleve.

Jordbruk er verdens største forbruker av vann. Det kreves cirka 15 000 liter vann for å produsere én kilo biffkjøtt, cirka 6 000 liter vann for å produsere én kilo svinekjøtt og cirka 2 500 liter for å produsere én kilo ris. Så hva du velger å spise har en betydning for verdens vannforbruk.

Les også: Er saken biff?

Viktig å analysere vannrisiko

Hvor du velger å investere pengene dine har også en påvirkning på verdens vannforbruk. Investorer bør være spesielt oppmerksom på vannrisiko hos selskaper som konkurrerer i vannintensive industrier, og som har operasjoner i områder hvor det er mangel på vann. Det er viktig å se på hvordan selskapene håndterer avfallsvann, og hvordan de jobber for å sikre stabil tilgang på rent vann.

Les også: Exit-strategien for kull: Derfor skynder vi oss langsomt når vi investerer

I Storebrand er effektivt vannforbruk en av mange faktorer som inngår i vår bærekraftsanalyse.
- Karin Gjerde-Meyer, bærekraftsanalytiker i Storebrand

jong-marshes-458354-800pxtinyriktig
EFFEKTIVT VANNFORBRUK, ET KONKURRANSEFORTRINN: Det er viktig å se på hvordan selskapene håndterer avfallsvann, og hvordan de jobber for å sikre stabil tilgang på rent vann. I Storebrand er effektivt vannforbruk en av mange faktorer som inngår i vår bærekraftsanalyse. Illustrasjonsfoto

Vannforbruket bør planlegges med hensyn til natur og mennesker i områdene rundt produksjonsanleggene, for å forhindre forurensning av drikkevannsreservoarer eller overforbruk av vann. Dårlig håndtering av vannbehov kan også føre til produksjonsstopp som koster bedriftene dyrt. I Storebrand er effektivt vannforbruk en av mange faktorer som inngår i vår bærekraftsanalyse. Det er fordi vi mener at selskaper som tilpasser seg den globale utviklingen, er fremtidens finansielle vinnere. Vi investerer i disse selskapene fordi vi mener de er bra for både miljøet og lommeboka di. 

Les også: Hva er «Gode penger»?

Avsalting kan bidra positivt til fremtidens vannbehov

I aksjefondene Storebrand Global Pluss og SPP Global Plus er vi opptatt av å inkludere løsningsaksjer – selskaper som ser på det økende behovet for bærekraftige løsninger som en forretningsmulighet. Vi mener slike selskaper er godt posisjonert for fremtidig verdiskapning. Et eksempel på et slikt selskap som vi har inkludert i våre fond er spanske Acciona. Innen områdene miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (såkalt ESG performance), er Acciona industriledende.

De håndterer 70 avsaltingsanlegg og spesialiserer seg på omvendt osmose-teknologier. Det vil si at de fjerner salter fra sjøvann eller brakkvann for å fremstille ferskvann. Acconia har implementert avanserte miljøstyringssystemer som minimerer risikoer assosiert med avsalting.

I aksjefondene Storebrand Global Pluss og SPP Global Plus er vi opptatt av å inkludere selskaper som ser på det økende behovet for bærekraftige løsninger som en forretningsmulighet.
- Karin Gjerde-Meyer, bærekraftsanalytiker i Storebrand

Avsaltingsteknologi har vært gjennom en voldsom utvikling de siste årene, og kostnadene har rast. For 10 år siden kostet det 10 USD å produsere 1000 liter med avsaltet vann. Nå er kostnaden under 1 USD. Avsaltingsmarkedet er forventet å vokse rundt 10 prosent årlig frem mot 2020. Med andre ord: Det er gode penger i bærekraft. 

Gjerde-Meyer er blant bidragsyterne til rapporten «Maneuvering towards a water safe future», som Storebrand har laget sammen med Kirkens Nødhjelp. Rapporten ble presentert under Arendalsuka i august, og tegner et bilde av dagens situasjon, og hvordan tilgangen på vann påvirker mennesker, bedrifter og samfunn.

Les også: 8 tips til å redusere vannforbruket ditt

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»