Kommentar
Knut Dyre Haug

Høy lønn – lav pensjon!

Nei, dette er ikke feil. De med lave lønninger får relativt sett mye høyere pensjon fra folketrygden enn de med høy inntekt. Dette er en del av den sosiale utjevningen vi har i Norge.

Dette motvirkes i noen grad av bedriftsbetalt pensjon. Jobber du, får du pensjonssparing fra arbeidsgiver i tillegg til det du får fra folketrygden. Bedrifter kan også spare litt ekstra for en del av lønnen, men bare opp til et visst nivå, ca 1,2 millioner kroner.

Uansett hvordan du ser på det, vil mange oppleve stor nedgang i disponibel inntekt når de blir pensjonister – og det gjelder særlig de med høy lønn. Vil du unngå dette, kommer du ikke unna pensjonsplanlegging og sparing.

Start i det små, men start nå

Planlegging av din økonomi som pensjonist er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Du finner gode verktøy på storebrand.no. Logg inn med bankID, og få tilgang til hele din pensjonshistorikk, altså både det du får fra folketrygden, og det tidligere og nåværende arbeidsgivere har spart til deg. Denne prognosen viser hva du skal leve av som pensjonist.

Mange blir forundret over hvor mye mer de får i pensjon hvis de venter noen år med å ta ut pensjonen. Prøv selv. Det er faktisk ganske artig.

Få oversikt over pensjonen din

Mange vil også oppleve at nærmest uansett hvor lenge en venter med å ta ut pensjonen, så vil det være for lite. Da kommer man ikke unna sparing. Det kan virke vanskelig å velge riktig spareordning til akkurat dette formålet, men nå kan løsningen være nærmere enn det du kanskje frykter.

IPS ble lansert 1. november

1. november kom IPS – Individuell Pensjonssparing. Dette er kort fortalt en spareordning spesielt laget til pensjonssparing. Man kan spare i en stor mengde fond og av pengene som settes inn får du en skattefordel på 24 prosent. Pengene er bundet til pensjonsalder, men i sparetiden er sparepengene fritatt for skatt. Sparer du 40 000 kroner i året, som er maksgrensen, får du en skattefordel på hele 9 600 kroner.

Les også: Slik investerer du overskuddet smart

Det har vært slike skattefavoriserte pensjonsordninger på markedet en rekke år, men de har ikke vært gode nok, etter vår mening. Nå derimot, har Stortinget vedtatt en ordning som er så god at vi velger å anbefale den. Skattefordelene er tydelige og gode nok til at binding av pengene er en grei «motytelse». At dette også er siste element i pensjonsreformen som endelig falt på plass, er også riktig å nevne.

Høy lønn og lav pensjon behøver ikke lenger være en sannhet. Ta IPS i bruk, og spar når du kan. Tar du i tillegg tiden i bruk vil IPS gi deg solid avkastning over tid. Lykke til!

i

DETTE ER STOREBRAND PLUSS

  • Pensjonsrådgivning: Du får en personlig rådgiver som på en enkel måte gir deg oversikt over pensjonen din. Sammen setter vi opp en skreddersydd pensjonsplan som sikrer at du når dine pensjonsmål.
  • Tett oppfølging: Endringer i livssituasjonen kan påvirke din økonomiske situasjon. Dersom det skjer endringer er vi der for deg. Du kan når som helst ta kontakt med din rådgiver.
  • Nyttig informasjon: Vi forstår at pensjonsreglene kan virke komplekse – og vi holder deg derfor oppdatert på viktige tema som kan påvirke deg og bedriften din.