Kommentar
Knut Dyre Haug

Ditt selskap – din pensjon – ditt ansvar

Som selvstendig næringsdrivende har du ikke det samme sikkerhetsnettet som andre lønnsmottakere. Men ikke la det hindre deg fra å sikre deg en god pensjon! Her er våre beste råd.

Det er spennende å drive sin egen virksomhet. Viktig for samfunnet er det også – de fleste store arbeidsplasser har vært små en gang. Litt paradoksalt er det da at mye av den tryggheten som vi andre tar for gitt – som for eksempel sykelønn – er vanskeligere tilgjengelig for denne gruppen.

Heldigvis fins det ett unntak, og det gjelder mulighet for sparing til pensjon. I 2017 kom det nye regler for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende – og i forslaget til Statsbudsjett for 2019 er det foreslått ytterligere forbedringer.

For oss vanlige lønnsmottakere, kan bedriften vi jobber i spare hele syv prosent av lønnen vår til pensjon, og enda 18,1 prosent ekstra for de med høyest lønn (over 690 000 kroner). Dette er langt over de seks prosentene av lønnen du som selvstendig næringsdrivende kan spare innenfor skattereglene. Nå har regjeringen i Statsbudsjettet foreslått å øke satsen for selvstendig næringsdrivende til syv prosent. I lys av sparesatsene for bedrifter så er det veldig fornuftig: Det er ingen grunn til at man skal «straffes» for å drive sin egen virksomhet.

Den mest gunstige spareformen

Etter pensjonsreformen i 2011, har sparing i langt større grad blitt et individuelt ansvar for alle, ikke bare selvstendig næringsdrivende. Den gamle ordningen, som dagens pensjonister nyter godt av, er erstattet av en ny ordning som gjør det vanskeligere å oppnå en like god pensjon. Derfor er det viktig at myndighetene legger til rette for at alle som ønsker det, kan spare til pensjon.

Skattefavoriseringen og avkastningen gjør dette til den mest gunstige sparingen
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Gitt at du bestemmer deg for å benytte deg av spareordningen for selvstendig næringsdrivende - hva skjer så med pengene? Kort fortalt så plasseres disse i bærekraftige og rimelige fond. Pensjonssparingen (opp til maksgrensen, som i dag er på 6 prosent), trekkes fra i bedriftens regnskap. Du betaler ingen skatt før du begynner å bruke av pengene – etter at du er blitt pensjonist.

Kombinasjonen av skattefritak i spareperioden og avkastning underveis gjør dette til den mest gunstige spareformen du kan få tak i.

Pass på å ta ut nok lønn

Ordningen gjelder alle selvstendige næringsdrivende og frilansere. Men – og det er et men: Etabler denne spareordningen først når du ser at du har en stabilt god arbeidsinntekt – det vil si når du tror årsinntekten din vil være over 7,1 G fremover.

G er et indekstall som benyttes når vi snakker om trygd, og 7,1 G tilsvarer ca. 690 000 kroner. Grunnen til at du bør vente med pensjonssparing til inntekten din passerer dette nivået, er at staten allerede har en gunstig ordning for pensjonssparing for lønn opp til 7,1 G:

18,1 prosent av inntekten din spares til pensjon i folketrygden. Sparer du til pensjon gjennom foretaket ditt, trekkes dette beløpet fra næringsinntekten din. Dersom fradraget til pensjon i næringsinntekten medfører at din pensjonsgivende inntekt kommer under 7,1 G, blir det ganske enkelt dårlig butikk.

Et eksempel

Mikkel er selvstendig næringsdrivende og tjener i gjennomsnitt 720 000 kroner i året. Det betyr at han tjener over 7,1 G (687 870 kr), som er grensen for når det lønner seg å benytte seg av den nye ordningen.

Nå vurderer Mikkel starte pensjonssparing. I dette tilfellet vil vi ikke anbefale ham å utnytte hele det gjeldende taket på 6 prosent, noe som tilsvarer 43 200 kroner. Grunnen er han da får lavere næringsinntekt enn 687 870 kroner (7,1 G), og går glipp av verdifull opptjening i folketrygden. Dersom lønnsnivået til Mikkel øker i fremtiden, er det ikke noe i veien for å øke sparingen da, selvsagt.

Les også: 5 grunner til å spare i Storebrand

Jeg tjener ikke nok!

Har du lønn under 690 000 kroner, finnes det andre, og nesten like gode, alternativer. Høsten 2017 fikk vi en ny ordning for privat, individuell pensjonssparing (IPS). Spareformen fikk en knallstart og bare i løpet av de få månedene den var på markedet i fjor ble det etablert over 15 000 IPS-avtaler i Storebrand, med en sparing på rundt én milliard kroner. Her kan du spare med nesten de samme skattefordelene som i en bedriftsbetalt avtale, bare som privatperson.

Les også: Så lønnsomt er IPS

Kort fortalt kan du spare så mye du vil opp til et årlig tak på 40 000 kroner. Fordi pengene er bundet til årlig pensjon fra 62 år, gir myndighetene deg en skattefordel tilsvarende 22 prosent av sparebeløpet. Du skal heller ikke betale skatt av avkastningen underveis. Når pengene skal brukes en gang etter 62 år, beskattes de ikke som pensjonsinntekt, men bare som alminnelig inntekt.

Plasserer du pengene i gode, bærekraftige og rimelige fond i Storebrand, er dette den mest gunstige spareformen du kan benytte deg av som privatperson.