Slik sparer du smart til barna med skatte- og feriepengene

Skal du spare i barnas navn eller i ditt navn? I bank eller fond? Velger du feil kan barna tape både penger og studiestøtte.

Dersom du vil gi barna økonomisk sikkerhet og økt handlefrihet når voksenlivet nærmer seg, er det lurt å starte sparingen så tidlig som mulig. En god startkapital kan komme godt med når de unge skal finansiere livet under studietiden, kjøpe sin første bolig, eller ta førerkort.

For det er ikke alltid lett å etablere seg, og mange ønsker å gi barna et lite økonomisk forsprang inn i voksenlivet.

Nå som skatte- og feriepengene kommer, får de fleste av oss litt ekstra inn på konto. Du skal selvsagt unne deg en god ferie, men er dette også tiden for å starte langsiktig sparing for barna?

– Før du starter å spare til barna, er det lurt å bestemme hvilket mål dere har med sparingen. Kortsiktig sparing, altså all sparing som skal brukes innen to år, bør stå i banken, mens langsiktig sparing bør foregå i fond, sier pensjonsrådgiver og foredragsholder i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm (toppbildet).

Les også: Når skal jeg spare i banken, og når skal jeg spare i fond?

Skatte- og feriepengene til side: Hvis du for eksempel har mulighet til å spare barnetrygden på 970 kroner i en fondskonto, kan den månedlige sparingen på 970 kroner i 18 år bli til 371 329 kroner, gitt en årlig avkastning på 6 prosent. Mye takket være rentes rente-effekten. 

I videoen under forklarer Øyvind og onkelbarna hans hvor lurt det er å spare til barna i fond:

Den månedlige sparingen på 970 kroner i 18 år kan bli til 371 329 kroner!
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Fond banker bank

I banken taper den langsiktige sparingen garantert seg i verdi over tid, fordi de lave rentene ikke klarer å veie opp for inflasjonen og skatt. Hvis du skal spare på lang sikt, bør du gjøre det der pengene har best forutsetning for å vokse mest, altså i et aksjefond.

Visste du for eksempel at Oslo Børs har hatt en årlig snittavkastning på cirka 11 prosent de siste 30 årene? Ingen høyrente-konto kan matche det. Selv etter det kraftige børsfallet i 2008, gikk det ikke mer enn tre år før nivået var høyere enn hva det var før børskrakket.  

– Man skal ikke «gamble» med pengene som er øremerket barna, men de blir mindre verdt om du lar dem stå i banken i mer enn to år, sier han og fortsetter:

– Mange synes det er skummelt å starte sparing i fond, da de tror det handler om å satse «alt eller ingenting». Folk er redde for at de sparer masse penger til barna sine, for å så finne ut at pengene er borte den dagen de skal brukes. Det er en feiloppfattelse, for du kan selv velge hvilken risiko du skal ta, og hvor bred portefølje du skal ha. Det er klart at det kan svinge litt, men er det snakk om langsiktig sparing må du ha is i magen. 

Sparepengene blir mindre verdt om du lar dem stå i banken i mer enn to år.
- Øyvind Bendz Strøm, foredragsholder og pensjonsrådgiver i Storebrand

Han fortsetter: 

– Når dere setter pengene i ett av Storebrands aksjefond, fordeles pengene ut på nesten 1 000 selskaper, i ulike markeder og deler av verden. Selv om det går dårlig med ett selskap, kan det gå knallgodt med et annet, slik at risikoen blir spredd. Jevnt over er avkastningen god, påpeker pensjonsrådgiveren.

Les også: Slik gikk det med pensjonspengene til Storebrands kunder i 2017

Infografikk som viser at du kan gå glipp av 135 000 kroner dersom du sparer i bank i stedet for fond, over 20 år.
FORUTSETNINGER: For fond forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar. For bank forutsetter vi en rente på 2,0 prosent. Alle tall vises i nominell verdi, så resultatet er ikke inflasjonsjustert.

Store summer og skatteregler

Pensjonsrådgiveren mener også at fondssparing kan være lurt for å unngå at sparepengene blir brukt på noe som ikke var formålet.

– Det er nok litt høyere terskel for å skulle begynne å selge fondsandeler enn å overføre fra en sparekonto. Slik kan man til en viss grad sørge for at pengene blir brukt til formål som boligkjøp og førerkort, ikke en heidundrande russetid, sier han.

Det finnes også en gunstig skattegrunn til å spare til barna i fond.

– Dersom du sparer på bankkonto må du skatte av rentene hvert år, mens du kun betaler skatt på eventuell gevinst på fondsandeler når du selger andelene, sier Strøm.

Les også: 5 grunner til å spare i Storebrand

Spare i barnets navn?

Så det store spørsmålet: Skal du spare i ditt navn, eller barnets navn?

Dersom du skal spare i barnas navn, bør du være obs på at dersom du sparer mer enn to ganger G (folketrygdens grunnbeløp), kan overformynderiet overta kontrollen over pengene og bestemme hvordan de skal disponeres frem til barnet blir myndig. Litt forenklet er overformynderiet til for å unngå at foreldrene skal «ta» barnets penger. Dette unngår du dersom du sparer i eget navn.

Ved å spare i eget navn slipper du også å tenke på formuegrensen som gjelder når barna blir 18 år og skal studere. For mye i formue gjør nemlig at stipendet fra Lånekassen blir redusert. I 2018 ligger formuegrensen hos Lånekassen på 403 264 kroner.

– Mange kommer nok ikke til å ende opp med å spare så store summer til barna sine, men dersom tanter, onkler og besteforeldre begynner å bidra, er det verdt å følge med på saldoen for å sikre at den ikke overstiger formuegrensen, mener Strøm.

Ved å spare til barnet i eget navn følger imidlertid også noen risikoer og mulige ulemper. Én av dem er at pengene inngår i boet dersom foreldrene skilles, eller én av dere dør. Du bør også være klar over at ved sparing i fond i eget navn, beskattes gevinsten når sparesaldoen overføres til barnet.

Les også: Den perfekte gaven til dåpsbarnet,barnebarnet eller konfirmanten: Fondssparing!

Det er lurt å følge med på sparesaldoen for å sikre at den ikke overstiger formuegrensen.
- Øyvind Bendz Strøm, foredragsholder og pensjonsrådgiver i Storebrand

Sikre deg selv

Ønsker du å sikre deg selv økonomisk valgfrihet senere i livet, kan det være lurt å opprette fondssparing også til deg selv. I Min pensjon får du se dagens pensjonssaldo, og med pensjonskalkulatoren kan du enkelt beregne månedlig utbetaling som pensjonist.

Dersom pensjonen din er lavere enn det du ønsker å sitte igjen med den dagen du slutter å jobbe, kan det være lurt å opprette en spareavtale til deg selv også.

Så du denne? Din enkle «To do»-liste for en bedre pensjon