GRISEBRA TIPS: Pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm vet hvordan du kan gi pensjonssparegrisen den kjærligheten den trenger for å vokse. Foto: Kristian S. Moen, Storebrand

Slik gjør du pensjonssparegrisen din stor og tjukk

Visste du at ved hjelp av enkle grep kan du påvirke størrelsen på pensjonssparegrisen din? Slik skaffer du deg pensjonssparegliset.

– Nei, så tjukk du har blitt! Det er vel den første reaksjonen mange ønsker å få når de sjekker hvor mye penger som ligger i sparegrisen, sier pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm og nynner litt på den gamle Ole Ivars-slageren med nettopp denne tittelen.

To av tre personer vet ikke hvor mye penger de har på pensjonssparegrisen sin, noe som betyr at mange kan få seg en overraskelse når de sjekker hvor mye jobben har spart opp for dem.

Det er nemlig lønnen din og hva slags pensjonsavtale du har gjennom jobben som bestemmer hvor mye som ligger i grisen. Den avtalen varierer veldig fra bransje til bransje, og også mellom de ulike arbeidsgiverne.

– Men den gode nyheten er at du selv kan bidra til å gjøre pensjonsgrisen større, og i tillegg få skattefordeler på grunn av denne sparingen, påpeker Strøm.

Se videoen hvor pensjonsrådgiver Strøm gir deg regnestykkene som viser hvorfor IPS lønner seg. 

For at du skal ha nok penger å leve av når du blir pensjonist, har staten laget en ordning som skal motivere deg til å spare til pensjon på egenhånd, nemlig individuell pensjonssparing (IPS). IPS-ordningen ble lansert i 2017, og er kort fortalt bundet pensjonssparing med skattefordel – som kan være mer lønnsom enn hvis du sparer til pensjon i vanlig fond.

Les også: Dette er vanlig å spare til pensjon i din bransje

Derfor kan IPS lønne seg

La meg gi deg et eksempel. La oss si at jeg er 34 år gammel og ønsker å spare 25 000 kroner i året, altså drøyt 2 000 kroner i måneden, starter Strøm.

Når du sparer i IPS, får du en skattefordel på 22 prosent av sparebeløpet. I dette tilfellet får Øyvind en skattefordel på rundt 5 500 i året. Disse 5 500 kronene putter han tilbake i IPS-sparingen. Dette gjør at sparebeløpet og avkastningen øker hvert år. 

Det er viktig at pengene man får fra skattefordelen puttes tilbake i IPS-sparingen hvert år, hvis ikke drar man ikke nytte av denne fordelen
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver

Når han har spart i 30 år, kan han forvente å sitte igjen med drøyt 1 550 000 kroner i IPS-sparegrisen etter skatt. Da har vi regnet med en årlig avkastning på 5,5 prosent av sparepengene, og 22 prosent skatt på utbetalingen. 

Les også: Tore (56) sparer i IPS: – Jeg ønsker å være mest mulig økonomisk uavhengig 

Hadde han spart det samme beløpet i fondsspareproduktet «Ekstrapensjon» over samme tidsperiode, ville sparesaldoen vært nesten 1 275 000 kroner, hvis forutsetningene var de samme.

– Det betyr at jeg kan sitte igjen med cirka 275 000 kroner mer hvis jeg sparer i IPS i stedet, altså hele 22 prosent mer, sier Strøm.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

Alternativ til IPS

Forskjellen skyldes avkastning på skattefordelen i 30 år, og at han må skatte mindre av avkastningen når han tar ut pengene.

– Det er viktig at pengene man får fra skattefordelen puttes tilbake i IPS-sparingen hvert år, hvis ikke drar man ikke nytte av denne fordelen, påpeker pensjonsrådgiveren.

Les også: Så lønnsomt er det å spare skattefordelen IPS gir deg

Øyvind Bendz Strøm med sparegrisene
PENSJONSSPAREGLIS: Øyvind Bendz Strøm gir deg rådene som skal sørge for at du får et smil om munnen når du ser hvor mye som ligger i pensjonssparegrisen din. Foto: Kristian S. Moen, Storebrand

Det mange vegrer seg litt mot når de skal spare i IPS, er at pengene er at du må vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingsperioden må skje over minimum 10 år, og kan ikke avsluttes før fylte 80 år.

– Hvis du ikke ønsker å binde pengene i så lang tid, kan det hende IPS ikke er tingen for deg, og at du bør spare på andre måter, råder Strøm.

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

Et annet alternativ er å spare i Storebrands løsning kalt i «Ekstrapensjon». Her kan du fortsatt fylle på sparegrisen din over tid slik at den vokser seg større. Du får da ikke skattefordelen IPS gir, men du har full frihet til å ta ut pengene når du vil, i tilfelle noe skulle skje før du går av med pensjon.

i

FAKTA OM EKSTRAPENSJON

  • Gir deg full fleksibilitet i pensjonssparingen. Du kan ta ut pengene når du vil.
  • Du betaler ingen skatt på avkastningen mens du sparer. Ved utbetaling må du betale skatt på avkastningen av sparingen. For tiden er skattesatsen på 22 prosent.
  • Spareverdien inngår i grunnlaget for beregning av formueskatt.

Les også: Ekstrapensjon eller IPS? Se hva Kristian (37) valgte

4 andre grep for bedre pensjon

Om du ikke er klar for å sette av en ekstra sum penger til privat pensjonssparing helt ennå, er det likevel noen små enkle grep du kan gjøre for å skaffe deg en bedre pensjon. Her en enkel to do-liste med grep du kan ta allerede i dag:

1. Få oversikt over pensjonen din

Pengene du skal leve av når du slutter å jobbe kommer fra fire steder: Folketrygden (utbetalt av NAV), nåværende arbeidsgiver, tidligere arbeidsgivere og egen sparing.

I Min pensjon får du se dagens pensjonssaldo, og med pensjonskalkulatoren kan du enkelt beregne månedlig utbetaling som pensjonist.

2. Samle oppspart pensjon fra tidligere jobber

Har du hatt flere arbeidsgivere? Da har du antagelig pensjonskapitalbevis – oppsparte pensjonspenger – liggende hos ulike selskaper som Nordea, DNB og veldig ofte – Storebrand. Dette er dine oppsparte penger, og det lønner seg å samle alle avtalene på ett sted for å unngå å betale både dobbelt og trippelt i årlige gebyrer.

Vi har ikke lov til å vise pensjonskapitalbevis fra andre selskaper enn Storebrand i vår nettløsning, men dette kan du enkelt sjekke ved å logge inn med BankID på norskpensjon.no. Du noterer bare leverandør og avtalenummer for disse, før du flytter avtalen til den leverandøren du ønsker skal «passe på» pengene for deg frem til du pensjonerer deg.

Hvis du samler pensjonskapitalbevisene hos Storebrand, investerer vi pengene i spareprofilen «Anbefalt Pensjon». I denne profilen blir aksjeandelen automatisk tilpasset alderen din, slik at du skal få best mulig avkastning på pengene du allerede har spart opp. 

3. Sjekk om du har riktig spareprofil

Pengene din arbeidsgiver sparer i Storebrand for deg, plasserer vi i aksjer og rentepapirer slik at pensjonssparegrisen din er størst mulig når du pensjonerer deg. Jo høyere andel aksjer vi investerer pensjonen din i, jo høyere avkastning kan du forvente å få. En høy aksjeandel innebærer imidlertid også en høyere risiko, og verdien på pengene kan svinge mye mer underveis. Men i og med at pengene spares over flere tiår har dette mindre betydning for deg. 

Hvis du har pensjonen din i Storebrand kan du enkelt logge deg inn på Storebrand.no og sjekke hva slags spareprofil arbeidsgiver har valgt for deg. Logg deg inn på «Min pensjon», klikk deretter på «Endre spareprofil». Der ser du hvor mye du kan få i pensjon ved å endre spareprofil til Anbefalt pensjon, hvor aksjeandelen blir tilpasset alderen din og hvor lang tid du har igjen å jobbe. 

4. Sjekk hva arbeidsgiver sparer for deg

Arbeidsgiver er lovpålagt å spare pensjon for deg, og betaler årlig en prosentandel av lønnen din til din pensjonskonto. 4 av 5 nordmenn sjekker ikke pensjonsavtalen når de bytter jobb – hva med deg? Du kan tape millioner på sikt om du ikke stiller de riktige spørsmålene om bedriftens pensjonsordning. Pensjon er også lønn, og pensjonspengene du har spart opp gjennom yrkeskarrieren din utgjør en viktig del av pensjonen din.

Les også: Så mye er vanlig å spare til pensjon i din bransje

Har du pensjon i Storebrand, kan du enkelt få oversikt over hvor mye arbeidsgiveren din sparer til deg i måneden, samt hvor mye du har spart opp til nå. Logg inn og få oversikt.

NB: Jobber du i offentlig sektor, anbefaler vi at du tar en prat med den som er ansvarlig for pensjon i din bedrift, slik at du kan finne ut av hvilken pensjonsordning du har. Du kan også logge deg inn på nav.no for å se pensjonssaldoen din.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.