Slik får du pengene du allerede har tjent til å jobbe for deg

Mange av oss har fripoliser – oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Men visste du at de kan bli mye mer verdt med enkle grep? Se hva Kjersti Rynning Borander gjorde.

En fripolise er oppspart pensjon du har med deg fra en tidligere arbeidsgiver. Du kan ha flere av disse stående i ulike pensjonsselskap, og summen folk har spart opp varierer veldig. Felles for dem alle er at du i utgangspunktet har en garantert avkastning. Denne er i gjennomsnitt på like over tre prosent i året.

Partner i marketingbyrået «Markedssjefene», Kjersti Rynning Borander, har tatt et valg som mange ikke vet at de kan ta – hun tok et aktivt investeringsvalg på fripolisene sine. 

– Jeg hadde vært innom flere arbeidsgivere før jeg bestemte meg for å starte et eget byrå. Det var først da jeg for alvor innså viktigheten av en god pensjonsordning, og at jeg selv hadde en del fripoliser liggende. Jeg skjønte vel at jeg ikke ville få så mye utbetalt i pensjon fra disse, med mindre jeg gjorde noe aktivt selv, sier Borander.

Jeg liker følelsen av at jeg kan være med på å påvirke hvor mye jeg sitter igjen med i pensjon.
- Kjersti Rynning Borander, partner i Markedssjefene

Påvirker egen pensjon

– Dette med å tørre å ta litt mer risiko var utløsende for meg. I tillegg liker jeg følelsen av at jeg kan være med på å påvirke hvor mye jeg sitter igjen med i pensjon. Jeg vet at det ikke er noen garantier her, men jeg ser på totalen over tid. Min konklusjon er at jeg tror det vil lønne seg, legger hun til.  

Markedsansvarlig Jakob Vårdal i Storebrand støtter valget, og forklarer hvorfor rundt 18 000 kunder allerede har byttet til fripolise med investeringsvalg.

– Renten har jo gått kraftig ned de siste årene, så en garanti på både to og tre prosent kan kanskje virke ganske bra. Men når vi snakker om den reelle avkastningen sett i forhold til prisstigningen i samfunnet ellers, kan du risikere å sitte igjen med null – eller i verste fall en negativ avkastning, sier han.

– I bunn og grunn dreier dette seg om å sikre seg en bedre avkastning på pengene du allerede har spart opp. Du har mulighet til å få en bedre avkastning ved å la oss i Storebrand investere dem i aksjemarkedet, fortsetter Vårdal.

Les også: Klikket seg til bedre pensjon

Jakob_Vardal.jpg
SJEKK OM DET KAN LØNNE SEG FOR DEG: Jakob Vårdal oppfordrer alle med fripoliser i Storebrand til å finne fripolisene sine på nett, for så å undersøke om det kan lønne seg å bytte til fripolise med investeringsvalg. Foto: Storebrand

Kan få bedre avkastning

Om du velger fripolise med investeringsvalg, gir du samtidig fra deg tryggheten som ligger i garantien. De fleste velger her Storebrands anbefalte pakker, der du kan selv kan velge risikograd – en beslutning som i stor grad bør basere seg på alderen din. Jo yngre du er, dess mer risiko kan du tillate deg.

– Selv om du i perioder gjerne får en høyere avkastning, betyr bortfallet av garantien samtidig at du i perioder kan risikere lavere avkastning. Over mange år ser vi likevel at dette lønner seg, og at du dermed kan få mer å rutte med som pensjonist, forklarer Vårdal.

Ifølge markedssjefen for rådgivningskonseptet Storebrand Pluss, er det mange som ikke engang vet at de har en eller flere fripoliser. 

– Som Storebrand-kunde er det heldigvis enkelt å finne fripolisene dine. Straks du har denne oversikten, er det også lettere å se om du bør gå over til et aktivt investeringsvalg på fripolise – blant annet ved å sammenligne hva du får med og uten investeringsvalg. 

Les også: Etterlyst: Pensjon fra tidligere arbeidsforhold

kjersti_borander_fmi_800x.jpg
TOK TAK I EGEN PENSJON: Kjersti Rynning Borander liker tanken på at hun kan påvirke hvor mye hun sitter igjen med i pensjon. Hun valgte å investere fripolisene sine i aksjemarkedet, i stedet for å satse på den garanterte avkastningen. Foto: Mikael Lunde.

– Fornøyd med å ha tatt valget

Tilbake til partner Borander. Selv anslår hun at hun var 35-36 år da hun, etter gode råd fra en venninne, gikk for fripoliser med investeringsvalg.

– Det er fortsatt mange år til jeg skal gå av med pensjon, så dette er en fin måte å sikre at det blir litt mer å leve av. Er man midt i livet, etablerer familie og kanskje starter for seg selv, flyr pengene fort. Muligheten for å spare ved siden av kan da være veldig begrenset, og da er det veldig godt å vite at denne delen av pensjonen er tatt hånd om, sier Borander.

Hun innrømmer at hun ikke er så ofte innom for å se hvordan det går med fripolisene sine.

– Jeg er vel egentlig mest fornøyd med å ha tatt valget, og at pengene nå jobber for meg. Jeg har troa på den langsiktige tankegangen.

Hun setter pris på at det er blitt lettere å orientere seg i «pensjonsjungelen»:

– Det er veldig mye enklere og bedre forklart hvilke muligheter man har nå, enn det var for bare fem år siden. Storebrand er flinke til å se hvem som bør ta de forskjellige valgene, og trekke det hele ned til et riktig og pedagogisk nivå, mener Borander.

i

Fakta

  • Fripolise med investeringsvalg gir deg mulighet til selv å bestemme hvordan fripolisen din forvaltes.
  • Dette kan gi deg mulighet til en bedre pensjon ved at du får høyere avkastning på oppspart pensjon.
  • Velger du fripolise med investeringsvalg, har du ingen avkastningsgaranti.
  • Ved oppstart blir pengene dine plassert i «Anbefalt pensjon», en såkalt spareprofil der aksjeandelen automatisk tilpasses alderen din.
  • Du kan når som helst endre til den spareprofilen du måtte ønske, gratis og skattefritt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.