Hvor lønnsomt er IPS?

Ønsker du å spare til pensjon, og samtidig få skattefordeler? Se regnestykket som viser hvordan sparepengene dine kan vokse på en IPS-konto frem til den dagen du slutter å jobbe.

Pensjonsreformen fra 2011 har gjort at behovet for å spare til pensjon har økt, uten at det har eksistert gode ordninger for privat pensjonssparing. I 2017 kom nye IPS (Individuell pensjonssparing), og nå kan du endelig spare til pensjon, og få skattefordeler på kjøpet.

På en IPS-konto kan du spare inntil 40 000 kroner i året. Gjør du det, får du inntil 8 800 kroner igjen på skatten til neste år, altså 22 prosent. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).

Lønnsom skattefordel

Storebrand har regnet på lønnsomheten av skattefordelene i den nye IPS-ordningen. Enkelt sagt: Du får godt betalt for å spare i IPS frem til du blir pensjonist.

Foredragsholder Øyvind Bendz Strøm i blå dress som holder foredrag.
FÅ EN FETERE PENSJONSSPAREGRIS: Foredragsholder og pensjonsrådgiver, Øyvind Bendz Strøm, mener den nye IPS-ordningen er en gavepakke fra staten. Foto: Storebrand

– Si at du klarer å spare 20 000 kroner pr år i fondskonto eller aksjesparekonto. Dersom du sparer i IPS i stedet får du redusert skatten din med 22 prosent (pr 2020) mens du sparer. Dette utgjør 5 640 kroner pr år. Dersom du sparer dette skattefradraget i tillegg, betyr det mye for hva du sitter igjen med som pensjonist. Når du blir 67 år kan du da forvente å ha 190 000 kroner mer (etter skatt) dersom du sparer i IPS i stedet for annen tilsvarende fondssparing. Samlet kan du da forvente å ha en sparesaldo på 1 730 000 kroner*, forklarer pensjonsrådgiver og foredragsholder Øyvind Bendz Strøm.

Les også: Skeptisk til å binde pengene i IPS? Slik fungerer utbetalingen

Du får godt betalt for å spare i IPS frem til du blir pensjonist.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver og foredragsholder

Se videoen som forklarer hvordan IPS kan hjelpe deg å spare mer:

Men hvor mye er skattefordelene i IPS verdt, ut fra hvor gammel du er når du starter å spare? Under ser du et regneeksempler hvor vi sammenligner sparing i IPS med sparing i samme type fond i en fondskonto eller aksjesparekonto. 

Les også: Hva er IPS?

Eva (45) kan få 199 000 kroner mer

Eva (45) har begynt å tenke på pensjon. Hun har god råd og betaler formueskatt. Hun ønsker å utnytte skattefordelene i IPS maksimalt, og vil derfor spare 40 000 kroner i året. Etter 20 år kan Eva forvente å få rundt 22 prosent høyere sparesaldo med IPS enn tilsvarende sparing i en fondskonto eller aksjesparekonto.

Infografikk som viser at dersom Eva (45) sparer i IPS fremfor fondskonto, kan hun få 22 prosent mer.
FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2020. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 31,68 prosent (2020). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7%. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

Hvorfor så store forskjeller mellom IPS og fondskonto? Det er fordi Eva:

  • Får skattefordeler på pengene hun setter inn
  • Får lavere skatt på avkastningen, altså at skattesatsen på utbetalingen er lavere i IPS enn i en aksjesparekonto eller fondskonto
  • Slipper formueskatt på IPS-pengene 

Vi poengterer at hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020). 

Les også: Så lønnsomt er det å spare skattefordelen IPS gir deg

i

HVA ER IPS

  • Nye IPS ble lansert i 2017 som en tilbud for deg som vil spare øremerket til pensjon. Innskuddene du gjør på IPS-kontoen gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt.
  • Du kan spare så mye du vil i måneden, men maks 40 000 kroner i året. Klarer du å spare 40 000 kroner, får du en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2020).
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

NB: Fredag 27. desember er absolutt siste frist til å få skattefordeler på pensjonssparingen din i 2019.

Les også:

IPS for deg i 20-årene
IPS for deg i 30-årene
IPS for deg i 40-årene
IPS for deg i 50-årene
IPS for deg i 60-årene

– Bindingstiden kan være en fordel

Den største forskjellen mellom IPS og fondskonto/aksjesparekonto er ikke bare ulik sparesaldo til slutt, men tidspunktet for når du kan ta ut pengene dine. Pengene i en IPS er bundet frem til pensjonsalder, og du kan tidligst starte uttaket når du fyller 62 år. Pengene skal utbetales over minimum 10 år, minst til du er 80 år.

Du må selv vurdere om vurdere om bindingen er en ulempe eller en fordel for deg. Hvis du er en person som har god råd, men sløser likevel en del, kan IPS sikre at pengene vokser i fred og ro og ikke brukes på noe annet. På den andre side: Blir du skilt, eller vil kjøpe en hytte, får du ikke ut IPS-pengene. Kun dersom du blir ufør, kan du få ut pengene før du blir 62 år, påpeker Strøm.

Siden skattefordelene i IPS kan gi såpass mye høyere pensjonsutbetalinger, tror jeg mange synes bindingstiden er OK.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver og foredragsholder

– Siden skattefordelene i IPS kan gi såpass mye høyere pensjonsutbetalinger, tror jeg mange synes bindingstiden er OK. Du bør ikke binde alle sparepengene i IPS, kun en andel. Start gjerne med noen hundrelapper i måneden om det er det du klarer, så kan du øke etter hvert, råder Strøm.

– IPS-sparingen er øremerket pensjon, og er et naturlig tillegg til buffersparing i banken, nedbetaling av boliglån samt annen fondssparing, avslutter han.

Les også: Kristian (37) sparer både i IPS og Ekstrapensjon, hvorfor det?

*Forutsetninger for regneeksemplet i Øyvinds sitat: Resultatet vises i nominell verdi, altså kroner du har i sparing når du blir 67 år. Vi forutsetter en årlig forventet avkastning etter kostnader på 3,1 % - 4,5 %. Sparepengene blir spart i spareprofilen «Anbefalt pensjon», hvor aksjeandelen automatisk tilpasses alderen din, som igjen påvirker avkastningen du kan forvente. Antatt skattesats på IPS er 22 prosent, og mellom 22 og 32 prosent for annen tilsvarende fondssparing. Det er ikke antatt at personen betaler formuesskatt; dersom det hadde vært tilfellet ville forskjellen vært større enn i eksempelet over.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.