Lyst til å gå av med pensjon som 62-åring?

Mange kunne tenke seg å slutte å jobbe den dagen de fyller 62 år. Er du en av disse, er det viktig å starte planleggingen tidlig. Her er våre råd.

Den dagen du går av med pensjon får du kanskje veldig god tid. Da er det kjedelig å ha dårlig råd.

Pensjonsrådgiver i Storebrand, Liven Joramo Sandell, er klar i sin oppfordring:

–  Nærmer du deg pensjonsalder, men ennå ikke har tenkt så mye på når du vil gå av – og ikke minst når du har råd til å gå av – må du lage en plan.

Start med å få oversikt

Pensjonen din består av fire deler. I tillegg til pensjon fra folketrygden, får du pensjon fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere, samt egen sparing. I Storebrand kaller vi summen av alle disse pensjonspengene for «Ditt pensjonstall».

Er du klar for å finne ut hva du kan å få i pensjon, og om du må starte å spare for å få den lønnen du ønsker? Du finner pensjonstallet ditt på storebrand.no ved å logge deg inn med BankID fra hvilken som helst bank.

Ja, jeg vil finne pensjonstallet mitt

Vente, eller ta ut pensjon når du er 62 år?

Vårt hovedråd for å få en best mulig pensjon er: Stå i arbeid så lenge du kan. Unntakene er beskrevet i faktaboksen nederst på denne siden. 

– Opprettholder du lønnsinntekt, og fortsetter å tjene opp pensjon, blir den årlige pensjonsutbetalingen høyere jo lenger du venter med å ta den ut. Tommelfingerregelen er at pensjonen din fra folketrygden reduseres med cirka seks prosent hvert år du fremskynder pensjonsuttaket. Å ta ut pensjon og samtidig slutte å jobbe ved 62 istedenfor 67 år, gir om lag 30 prosent lavere årlig pensjon – hvert år, resten av livet, opplyser Sandell.

Nesten halvparten av alle kvinner som står foran valget om de vil ta ut alderspensjon fra 62 år har ikke noe reelt valg. De har nemlig for lav pensjonsopptjening i folketrygden. Det samme gjelder én av ti menn.

– De har rett og slett ikke tjent opp nok penger på pensjonskontoen sin. De som har vært i lavtlønnsyrker, jobbet deltid, – eller vært ute av arbeidslivet i noen år, kan dermed få beskjed fra NAV om at de må jobbe noen år lenger, sier Sandell.

offset_138826_w800px.jpg
PÅ TUR TIL FREMTIDEN: Er du klar for «de gyldne årene»? Mange oppdager for sent at de burde ha spart til pensjon for å leve det livet de ønsker. Illustrasjonsfoto

i

Viktige vurderinger

Hva taler for tidlig uttak av pensjon, det vil si før du fyller 67 år?

  • Sviktende helse: Har helsen begynt å svikte – uten at du er syk nok til å bli arbeidsufør? Da er det trolig smart å ta ut pensjon tidligst mulig, altså fra 62 år, slik at du er sikker på at du får glede av pengene. Har du derimot god helse, taler det for å vente.
  • Betaler ikke toppskatt: Hvis din samlede inntekt er under toppskattgrensen på cirka 550 000 kroner, kan en kombinasjon av arbeidsinntekt og pensjon gi en gunstig skattesituasjon. Dette er fordi du kan unngå toppskatt, samt at pensjonsinntekt fra folketrygden opp til et visst nivå gir et særskilt skattefradrag for pensjonister.
  • Mer til arvingene ved tidlig død: Vi hører ofte at et argument for tidlig uttak er at man ønsker å spare deler av pensjonen slik at arvingene får mer om man skulle dø tidlig. På den annen side får du da lavere årlig pensjon dersom du lever lenge. Dette er derfor et spørsmål om hva du verdsetter høyest: Muligheten til å gi arv, eller ditt eget forbruk.
  • Lavere egenandel på sykehjem: Egenandeler på sykehjem taler også for tidlig uttak av pensjon. Årsaken er at egenandelen blir lavere når den årlige pensjonen er lavere. Dette er likevel ikke et viktig argument, siden folk i gjennomsnitt kan regne med å tilbringe ganske kort tid på sykehjem, kun om lag ett år.

Les mer om uttak av pensjon på temasiden «Snart pensjonist»