Kvinner får 26 prosent mindre i pensjon

I tillegg sparer kvinner mindre til pensjon enn menn. Men det finnes lys i tunnelen – se hva du kan gjøre for å få en bedre pensjon.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at forskjellen på pensjonsinntekten til menn og kvinner ved pensjonsalder i dag ligger på 26 prosent. Det vil si at kvinner i gjennomsnitt går av med tilsvarende mindre i pensjon.

For mens mannlige pensjonister i gjennomsnitt i dag får 338 000 kroner utbetalt i året fra folketrygden og tjenestepensjon til sammen, får kvinnelige pensjonister kun 249 000 kroner.

Les også: Her er din enkle to do-liste for en bedre pensjon

Blant Storebrands kunder, sparer kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn i året – altså 84 kroner for hver hundrelapp menn sparer.

– Paradokset her er jo at kvinner lever lenger enn menn, og trenger dermed mer i inntekt som pensjonister. Helt fra den dagen du går av med pensjon, til den dagen du forsvinner fra jorden, har du mye mindre å rutte med. Det er veldig rart at ikke kvinner tar noen flere grep, sier foredragsholder og pensjonsrådgiver, Øyvind Bendz Strøm.

Les også: Se hvor stor forskjell litt ekstra sparing gir

Store forskjeller

Strøm tror det er stor forskjell blant unge og eldre kvinner i dag.

– Jeg tror unge oppmuntres til å være selvstendige i mye større grad enn de som er noen tiår eldre. Foreldregenerasjonen hadde ikke engang egen konto før. Jeg ser fortsatt ekstremt mange kvinner som synes det er behagelig at mannen tar hånd om økonomien, og så ordner de det barna trenger. Det er viktig at vi selv tar grep og setter oss inn i egen økonomi, mener han.

– Samtidig forstår jeg selvsagt at det er vanskeligere å legge penger til side hvis man har lav inntekt, og lite å rutte med i utgangspunktet, legger han til.

Les også: Alenemor (32) om pensjon: – Med egen sparing vil du aldri være avhengig av noen andre

Jeg ser fortsatt ekstremt mange kvinner som synes det er behagelig at mannen tar hånd om økonomien.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

Øyvind Bendz strøm holder liten sparegris og står foran stor sparegris i lobbyen på Storebrand-bygget på Lysaker.
FET OPP PENSJONSSPAREGRISEN: Jo tidligere du begynner å spare, jo mindre må du spare for at pengene skal vokse, påpeker pensjonsrådgiver og foredragsholder Øyvind Bendz Strøm.

Forskjellene i pensjonsinntekt mellom kjønnene i dag preges av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet, med vesentlig lavere yrkesdeltakelse for kvinner og mer deltidsarbeid.

Heldigvis er det tegn til bedring for dagens kvinner, som har en langt høyere yrkesdeltakelse enn for noen tiår siden. Det gir seg utslag i høyere pensjoner. En analyse av Storebrands kundebase på flere hundre tusen pensjonskunder gir en indikasjon på hvordan pensjonsinntektene ser ut i fremtiden.

Om to tiår, når gjennomsnittet av Storebrands kunder i 40-årene går av med pensjon, ligger det an til å være kun ni prosent forskjell på årlig utbetalt pensjon til menn og kvinner. 

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

Kvinner må ta grep

Strøm mener imidlertid at kvinner må ta grep for å ikke ende opp som dagens kvinnelige pensjonister.

For til tross for at forskjellen mellom menn og kvinners gjennomsnittlig månedslønn har minsket fra i fjor, er det fortsatt slik at kvinner kun tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, ifølge CORE.

Kvinner i lavtlønnede jobber har seks prosent mindre i timelønn enn menn, mens de i toppjobbene har 12 prosent lavere timelønn enn menn.

– Vil du få realisert drømmene dine, må du begynne å spare. Og så gjelder det å spare riktig – velg fond fremfor banken, oppsummerer pensjonsrådgiveren.

Min pensjon har samlet all informasjon for deg i en felles oversikt – både det du får fra folketrygden, fra stedene du har jobbet og det du eventuelt sparer til pensjon på egenhånd. Der får du også tips til hvilke grep du kan ta for å få en bedre pensjon.