Jeg er i 50-årene, kan IPS lønne seg for meg?

Nye IPS – individuell pensjonssparing med skattefordeler – kom 1. november. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Du har kanskje lest om den nye ordningen for individuell pensjonssparing (IPS)? I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder.

Les også: Hva er IPS?

Er du i 50-årene bør du absolutt se nærmere på hvilke fordeler sparing i IPS har. Du nærmer deg pensjonsalder, og har sikkert en viss peiling på hvordan økonomien vil se ut da. Samtidig er det mange i denne alderen som faktisk har anledning til å spare mer og forbruke mindre.

Storebrands kunder i 50-årene sparer i snitt cirka 1 800 kroner i måneden i fond.

Nå er du inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

– Vær disiplinert, og øk etter hvert det månedlige sparebeløpet. Nå er du inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt. Lag en plan for nedbetaling av lån og oppbygging av sparekapital. Gjør du dette nå, sikrer du deg selv økonomisk valgfrihet senere i livet, poengterer pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Les også: Skeptisk til å binde pengene? Derfor utbetales IPS-pengene over flere år

Knut Dyre Haug 72441_800px.jpg
FÅ OVERSIKT, OG TA GREP: IPS er en svært gunstig spareordning som alle i 50-årene bør vurdere, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Kjell (52) kan få 12 prosent mer

For å ta et eksempel, så kan vi se på Kjell (52). Han har spart i aksjefond i en del år, men har også spart langsiktig i banken. Han har innsett at banksparing egner seg dårlig for langsiktig sparing, så han bestemmer seg for å ta 40 000 kroner årlig fra høyrentekontoen og setter i IPS. Han får 9 200 kroner laverer skatt det året han sparer (23 prosent av sparebeløpet). Etter 10 år med sparing kan Kjell forvente å ha rundt 394 000 kroner i sparesaldo etter skatt. Vi antar at Kjell plasserer pengene i en balansert portefølje med en lik miks av aksjer og renter, siden han ønsker middels risiko i sparingen. Vi antar også at han betaler formueskatt.

Hadde Kjell spart samme netto sparebeløp i en fondskonto, 30 000 kroner (40 000 – 9 200) årlig i 10 år, ville sparesaldoen vært 352 000 kroner. Forskjellen er 42 000 kroner eller 12 prosent. Forskjellen skyldes at han får avkastning på skattefradraget i 10 år, at IPS-pengene er fritatt for formuesskatt, samt at skattesatsen på utbetalingen er noe lavere. Vi regner med 4,6 prosent forventet årlig avkastning etter kostnader i den balanserte porteføljen (3,25 prosent på rentedelen og 6 prosent på aksjedelen). Skattesatsen er 23 prosent på IPS-utbetalingen. Skattesatsen på fondskonto er 24 prosent for avkastningen på rentepapirer, og cirka 30 prosent for avkastning på aksjedelen.

Selv uten formuesskatt er IPS-sparingen vesentlig mer lønnsom enn sparing i samme aksjefond uten bindingstid: I vårt eksempel blir forskjellen i sparesaldo 6 prosent i favør av IPS.

Les også: Tre måter å spare til pensjon på (IPS, Ekstrapensjon og aksjesparekonto)

IPSvsFondskonto 50 åra@2x_NY
FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 6 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges bransjestandard på 6,25 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen blir skattlagt alminnelig inntekt, med en skattesats på 23 prosent i 2018. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med med 29,76 prosent (2017). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Vi ser bort fra skjermingsfradrag. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

Et skattetriks

Betaler du formueskatt, blir det ekstra attraktivt å spare i IPS. Alt du sparer her er fritatt for denne skatten, fordi pengene er budet til pensjonsutbetalinger. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket kun beskattet som alminnelig inntekt (23 prosent i 2017).

– For de som er så heldig å ha en del penger i fond, aksjer, fondskonto eller aksjesparekonto, kan det være smart å selge andeler for 40 000 kroner hvert år for så å plassere disse i IPS. Skattefordelene gjør at du kan forvente høyere avkastning her – og om du ønsker kan du kjøpe de samme fondene i IPS som du solgte, tipser pensjonsøkonom Haug.

Les også: Med dette trikset får du dobbel skattefordel

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017, og du kan starte å spare fra 1. november. Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 23 prosent i 2018), slik at du kan få inntil 9 200 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (23 prosent i 2017). Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.

Les også:

IPS for deg i 20-årene
IPS for deg i 30-årene
IPS for deg i 40-årene
IPS for deg i 60-årene