Jeg er i 50-årene, kan IPS lønne seg for meg?

Nye IPS – individuell pensjonssparing med skattefordeler – kom 1. november 2017. Er det på tide å starte å spare til pensjon på egenhånd?

Du har kanskje lest om den nye ordningen for individuell pensjonssparing (IPS)? I korte trekk er IPS en spareordning som gir deg skattefordeler i bytte mot at du binder sparepengene til pensjonsalder.

Les også: Hva er IPS?

Er du i 50-årene bør du absolutt se nærmere på hvilke fordeler sparing i IPS har. Du nærmer deg pensjonsalder, og har sikkert en viss peiling på hvordan økonomien vil se ut da. Samtidig er det mange i denne alderen som faktisk har anledning til å spare mer og forbruke mindre.

Storebrands kunder i 50-årene sparer i snitt cirka 1 800 kroner i måneden i fond.

Nå er du inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Les også: Tore (56) sparer i IPS: – Pengene er «out of sight, out of mind»

– Vær disiplinert, og øk etter hvert det månedlige sparebeløpet. Nå er du inne i en alder hvor du bør ha et bevisst forhold til pensjonen din, og hvor du fortsatt kan ta grep uten at det sluker for mye av budsjettet ditt. Lag en plan for nedbetaling av lån og oppbygging av sparekapital. Gjør du dette nå, sikrer du deg selv økonomisk valgfrihet senere i livet, poengterer pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Lyst til å sjekke pensjonssparegrisen og få full oversikt over pensjonen din? I «Ditt pensjonstall» gir vi deg også konkrete anbefalinger til hva akkurat du kan gjøre for å få en bedre pensjon. 

Knut Dyre Haug 72441_800px.jpg
FÅ OVERSIKT, OG TA GREP: IPS er en svært gunstig spareordning som alle i 50-årene bør vurdere, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

 

«Kjell» (52) kan få 13 prosent mer

For å ta et eksempel, så kan vi se på Kjell (52). Han har spart i aksjefond i en del år, men har også spart langsiktig i banken. Han har innsett at banksparing egner seg dårlig for langsiktig sparing, så han bestemmer seg for å ta 40 000 kroner årlig fra høyrentekontoen og setter i IPS. Han får 8 800 kroner laverer skatt det året han sparer (22 prosent av sparebeløpet). Etter 10 år med sparing kan Kjell forvente å ha rundt 579 000 kroner i sparesaldo etter skatt. 

Hadde Kjell spart samme netto sparebeløp i en fondskonto, 30 000 kroner (40 000–8 800) årlig i 10 år, ville sparesaldoen vært 531 000 kroner. Forskjellen er 68 000 kroner, altså 13 prosent. Forskjellen skyldes at han får avkastning på skattefradraget i 10 år, at IPS-pengene er fritatt for formuesskatt, samt at skattesatsen på utbetalingen er noe lavere  (22 prosent i IPS versus cirka 30 prosent i fondskonto/aksjefond). Da har vi regnet med 5,5 prosent årlig avkastning på sparepengene etter at kostnadene i aksjefondet er trukket fra, og 22 prosent skatt på utbetalingen. 

Selv uten formuesskatt er IPS-sparingen vesentlig mer lønnsom enn sparing i samme aksjefond uten bindingstid: I vårt eksempel blir forskjellen i sparesaldo 10 prosent i favør av IPS.

IPSvsFondskonto_50_åra@2x
FORUTSETNINGER: Vi forutsetter en avkastning på 5,50 prosent årlig netto nominell avkastning, noe som er i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (tilsvarer våre indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt, 22 prosent i 2019. Avkastningen på aksjesparekonto/fondskonto med 100 prosent aksjer blir beskattet med 31,68 prosent (2019). Formuesskatt er på 0,85 prosent årlig, men IPS er fritatt for formuesskatt. Skjermingsrenten er antatt lik 0,7%. Det er ingen ekstra kostnader i IPS-sparingen. Infografikk: Storebrand.

Et skattetriks

Betaler du formueskatt, blir det ekstra attraktivt å spare i IPS. Alt du sparer her er fritatt for denne skatten, fordi pengene er budet til pensjonsutbetalinger. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket kun beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).

Les også: Skeptisk til å binde pengene? Derfor utbetales IPS-pengene over flere år

– For de som er så heldig å ha en del penger i fond, aksjer, fondskonto eller aksjesparekonto, kan det være smart å selge andeler for 40 000 kroner hvert år for så å plassere disse i IPS. Skattefordelene gjør at du kan forvente høyere avkastning her – og om du ønsker kan du kjøpe de samme fondene i IPS som du solgte, tipser pensjonsøkonom Haug.

Les også: Med dette trikset får du dobbel skattefordel

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019).
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).
  • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Les også:

IPS for deg i 20-årene
IPS for deg i 30-årene
IPS for deg i 40-årene
IPS for deg i 60-årene