Hva innebærer det å gå fra ordinær fripolise til fripolise med investeringsvalg?

Fripolisene dine er nå overført til Storebrand, og konvertert til fripolise med investeringsvalg. Men hva betyr det, egentlig? Og hva bør du gjøre nå? Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug svarer.

Nå som fripolisene dine er overført til Storebrand og endret til fripoliser med investeringsvalg, tipper vi mange av dere lurer på hva dette egentlig innebærer.

Det er heldigvis ikke så omfangsrikt som det kanskje virker, og fordrer på ingen måte at du er nødt til å slippe alt du har i hendene og bli en ekspert på investeringer.  

Det du derimot gjør lurt i, er å sette deg inn i hvordan den nye ordningen fungerer, og hvilke muligheter den gir deg.

Les også: 5 ting du bør vite om FMI

Vi har bedt Storebrands pensjonsøkonom Knut Dyre Haug om å forklare nettopp det.

– Først og fremst: Hva er forskjellen på en ordinær fripolise og en fripolise med investeringsvalg?

– Fripolise er pensjon fra en tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon. Den har en årlig alderspensjon, basert på den garanterte renten som ligger gjerne mellom 3 og 4 prosent. Fripolise med investeringsvalg er akkurat den samme avtalen, men uten avkastningsgarantien. Isteden får du frihet til å velge hvordan sparepengene dine investeres. Dette gir deg mulighet til å få høyere avkastning enn den garanterte renten.  

– Hva innebærer overgangen til Storebrand i praksis?

– Den store forskjellen er hvordan pengene forvaltes. Forøvrig fortsetter alt som før. Hvis den opprinnelige avtalen for eksempel omfattet forsikringer, har avtalen dette i Storebrand også. Det samme gjelder utbetalingstiden: Var den livsvarig i Silver, er den det også hos oss.

– Hva anbefaler du de tidligere Silver-kundene å gjøre nå?

– Det første de bør gjøre er å logge seg inn på sine personlige sider på Storebrand.no, hvor de kan sjekke pensjonstallet sitt og få en oversikt over sin fremtidige pensjonsøkonomi. Der finner de også masse informasjon om den nye avtalen sin.

– Hvilke valgmuligheter har du?  

– Pengene er automatisk blitt plassert i den spareløsningen vi kaller «Anbefalt pensjon». Det er Storebrands standardvalg for alle kunder. Så dersom du ikke ønsker å styre sparingen din selv, kan pengene trygt bli her, sier Knut, og forklarer.

Knut Dyre Haug 72677-800-tiny
STYR EGEN SPARING: Knut Dyre Haug, pensjonsekspert i Storebrand, mener at det er viktig å styre sparingen sin selv. Du må aktivt velge den spareordningen som passer deg og din situasjon best. Er du ung, bør du velge en høyere aksjeandel, da dette gir best avkastning over tid.  Foto: CF Wesenberg

– I «Anbefalt pensjon» fordeles pengene dine mellom aksjer, renter og obligasjoner som tilpasses etter alderen din. Er du ung og har en lang sparehorisont, blir en stor del av potten investeres i aksjer, før aksjeandelen trappes ned jo nærmere du kommer pensjonsalder. Dette gir større sikkerhet for pengene til den dagen du skal begynne å ta dem ut. 

– Vil du isteden styre sparingen selv, kan du bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant alle våre fond. Via dine personlige sider får du tilgang til fondslisten, hvor du finner massevis av aksjefond, rentefond, kombinasjonsfond, og Storebrands spareprofiler.

– Hvem anbefaler du å velge «Anbefalt pensjon»?

– Den er bra for alle, men er først og fremst det beste valget for dem som ikke ønsker å ta stilling til hvordan pensjonspengene investeres. Før man eventuelt bestemmer seg, anbefaler jeg uansett alle å gå inn å se på fondslisten og drodle litt rundt hvilke muligheter som finnes.

Jeg mener at den største risikoen man kan ta med langsiktige sparepenger er å ikke gjøre noen verdens ting
- Knut Dyre Haug, Pensjonsekspert i Storebrand

– Kreves det noen spesielle forutsetninger for å bytte pensjonsprofil eller velge fritt blant fondene?

– Du trenger ikke å ha noe kunnskap om aksjemarkedet eller de ulike bedriftene – det gjør fondsforvalteren for deg. Det du må gjøre, er å tenke litt over hvilken spareprofil du ønsker. Skal du spare lenge, kan det være lurt å velge en offensiv spareprofil med høy aksjeandel, da det har vist seg å gi best avkastning over tid. En høyere aksjeandel øker risikoen for svingninger, men på lang sikt ser vi at det lønner seg. Ønsker du derimot en mer forsiktig spareprofil, velger du fond med lavere aksjeandel. Da blir svingningene mindre, men det kan også gi noe mindre avkastning. Poenget er at du selv kan tilpasse sparingen etter dine egne ønsker og behov.

Det du må gjøre, er å tenke litt på verden. Og det er nettopp det som gjør dette litt morsomt: Du kan observere hva som foregår rundt deg og omsette dette til en økonomisk tankegang for å finne din egen måte å spare på
- Knut Dyre Haug, Pensjonsekspert i Storebrand

– Hvilke fordeler og muligheter finnes med fripolise med investeringsvalg?

– Grunnen til at vi tilbød fripolise med investeringsvalg til våre kunder så fort dette produktet var etablert, er at vi mener langsiktig sparing har det best med høy aksjeandel. Det rådet gir vi til alle som kommer inn døra her. Mens garantibeløpet på ordinær fripolise nå er mellom 3 og 4 prosent, er prognosen for langsiktig sparing med høy aksjeandel på rundt 6 prosent. Så hvis vi skal ha noen som helst tro på at verdensøkonomien består slik den har gjort i flere hundre år, er det grunn til å tro at det å spare med høy aksjeandel er mer gunstig enn en beskjeden garanti, sier Dyre Haug.

– Jeg mener at den største risikoen man kan ta med langsiktige sparepenger er å ikke gjøre noen verdens ting. Og det er omtrent sånn det er med ordinær fripolise. Du får rentegaranti, men du får ikke noe mer. Fripolisene taper kjøpekraft for hvert år som går. Med fripolise med investeringsvalg kan man derimot gjøre noen grep og sette pengene sine i arbeid – og det bør være et mål for alle.

Grunnen til at vi tilbød fripolise med investeringsvalg til våre kunder så fort dette produktet var etablert, er at vi mener langsiktig sparing har det best med høy aksjeandel
- Knut Dyre Haug, Pensjonsekspert i Storebrand

Ekspertens generelle råd, er å spare med så høy aksjeandel som mulig.

– Dette gjelder spesielt om du er under 50 år, eller hvis fripolisen din ikke betyr så mye i den totale pensjonssparingen din. Da tåler du at sparingen din kan svinge endel i verdi. Men til syvende og sist er det kundenes valg. Fripolise med investeringsvalg kan tilpasses alle, ettersom du kan velge å investere pengene dine med alt fra 0 til 100 prosent aksjeandel. Produktet bærer sitt navn med rette: du har et investeringsvalg. 

– Hvilke ulemper og risikofaktorer finnes med denne ordningen?

– Du kommer til å oppleve at verdien på pensjonspengene dine går opp og ned. Sånn er det med fondssparing: det svinger. Og jo høyere aksjefondsandel du har, jo mer svinger det. Det er imidlertid viktig å understreke at det er en svingningsrisiko, og ikke en tapsrisiko. For når du sparer over mange år – og i pensjonstilfellet også skal ta ut pengene over lang tid – så utjevner disse svingningene seg, og økningen er etter all sannsynlighet høyere enn inflasjonen, forklarer Dyre Haug.

– Men svingningene er også grunnen til at vi i «Anbefalt pensjon» skrur ned aksjeandelen mot pensjonsalderen. Når vi reduserer svingningene får du mer forutsigbarhet, samtidig som du har mulighet til å hente ut noe avkastning.

Les også: Hvordan gikk det med pensjonspengene til Storebrand-kunder i 2017?

Tabllen under viser hvor høy avkastning de ulike spareprofilene i Storebrand gav i 2017, samt hvordan utviklingen har vært de siste årene. 

NYAvkastningstabell_pensjonsporteføljer 2018@2x
FORUTSETNINGER: Tall per 31.12.2017. Tabellen viser avkastning før kostnader. For perioder over ett år, viser tabellen gjennomsnittlig årlig avkastning. For innskuddspensjon betaler arbeidsgiver kostnadene så lenge den ansatte jobber i bedriften. For deg som har privat sparing, pensjonskapitalbevis eller fripolise med investeringsvalg, blir avkastningen noe redusert som følge av administrasjons- og forvaltningskostnadene. *Ekstra forsiktig og ekstra offensiv ble lansert i 2012.

– Hvordan blir det for de tidligere Silver-kundene som har pensjon under utbetaling?

– Vi har et spesialtilbud til dem som er under utbetaling, hvor de kan sikre verdiene sine mot negativ avkastning – altså mot minus. Disse kundene har fremdeles et investeringsvalg: enten velger de dette tilbudet – hvor du i større grad er sikret, men også har redusert sjanse for å få avkastning. Eller så velger de å investere pengene i valgfri spareprofil eller fond på lik linje med andre – hvor du ikke er skjermet mot negativ avkastning, men isteden har mulighet til å få høyere avkastning. Her bør hver enkelt se an sin egen privatøkonomi og finne ut om de kan leve med en risikoen.

– Hvor kan kundene henvende seg hvis de vil ha mer informasjon eller råd om hvordan de bør investere pensjonen sin?

– Vi kommer til å legge ut løpende informasjon på Storebrand.no/silverkunde, i tillegg er kundesenteret vårt tilgjengelig for alle kunder, opplyser Dyre Haug, og legger til:  

– Jeg reiste rundt hele Norges land for å snakke med Silver-kunder i høst, og de stilte mange gode spørsmål og hadde satt seg veldig grundig inn i sakene. De skal vite at de kan føle seg trygge på at de har kommet inn i et stort selskap med en trygg økonomi, og at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å ta godt vare på dem.

i

Har du fått overført andre type produkter enn ordinær fripolise til Storebrand?

Da gjelder følgende:

  • IPA TRAD (tradisjonell individuell pensjonsavtale): Blir overført til fripolise med investeringsvalg.
  • IPA med investeringsvalg: Blir overført til IPA Link i Storebrand.
  • PKB (pensjonskapitalbevis): Forsetter som PKB i Storebrand.

Alle forsikringsdekninger fortsetter uforandret i Storebrand.

Har du andre spørsmål er det bare å kontakte Storebrands kundesenter på telefon: 915 08880

Les også: 5 grunner til å spare i Storebrand

STB-bygget_800px.jpg
STØRST PÅ PENSJON: Storebrand er Norges største pensjonsleverandør, og tar vare på pensjonen til mer enn én millioner nordmenn. Vi har eksistert i 250 år, og i dag forvalter vi over 700 milliarder kroner, noe som gjør oss til Norges største private kapitalforvalter. Vi kan pensjon, og gir deg den hjelpen du trenger. Foto: Storebrand