Med dette trikset kan du få dobbel skattefordel

De siste par årene har vi fått to nye og potensielt lønnsomme spareordninger for privat sparing. Kjenner du til hvordan disse fungerer, kan du få maksimalt ut av sparingen din.

Høsten 2017 kom det to store nyheter for norske sparekunder: Aksjesparekonto (ASK) og Individuell Pensjonssparing med skattefordel (IPS).

Dette er ASK

– Aksjesparekontoen gjør det lettere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver og foredragsholder i Storebrand.

Aksjesparekontoen åpner for at privatpersoner kan investere på lik linje som investeringsselskaper. Dette betyr at du kan kjøpe og selge aksjefond uten å betale skatt av avkastningen underveis. Skatt betaler du først den dagen du tar pengene ut av aksjesparekontoen.

– Dette er en veldig god nyhet for langsiktige sparere. Vi ser altfor ofte at folk blir sittende for lenge i dyre og dårlige fond, fremfor å bytte det ut med et fond man har mer tro på fremover, sier Strøm. 

Med en aksjesparekonto kan du ta ut det opprinnelige beløpet du satte inn og la gevinst stå igjen på kontoen, uten å betale skatt.

Les også: Aksjesparekontoen kan bli en skattegave

NB: Fredag 20. desember er siste frist for å melde flytting til aksjesparekonto dersom du allerede har aksjefond i Storebrand. Hvis du har fond hos en annen leverandør, er fristen for flytting til Storebrand 1. desember.  

Dette er nye IPS

Ved siden av aksjesparekonto har vi også fått en ny ordning for privat pensjonssparing, IPS. Her kan du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir deg et fradrag i alminnelig inntekt, slik at du kan få inntil 8 800 kroner i skattefordel året etter. Pengene er bundet frem til pensjonsalder, men de er fritatt for formueskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).

– Sparer du i IPS, kan du få skattefordeler som hjelper deg på veien til en bedre pensjon. Jeg liker å si at IPS er som et kinderegg, med tre fordeler: For det første får du skattefordeler på pengene du har satt inn, og utsatt skatt på avkastningen. For det andre er pengene fritatt fra formuesskatt, dersom du betaler det. For det tredje får du lavere skatt på avkastningen når pengene tas ut, forklarer Strøm.

Les også: Hvor lønnsomt er IPS?

NB: Siste frist for å få skattefordel i IPS i 2019 er 27. desember.

Bra alene, best sammen

Når boliglånet har kommet under kontroll, kan det være lurt å spre den langsiktige sparingen din. Aksjesparekonto og IPS er da to veldig gode alternativer hver for seg, men enda bedre sammen, gitt at du allerede eier aksjefond.

Les også: – Mange sitter «skattefast» i dyre og dårlige aksjefond

Ved å kombinere fordelene fra IPS og Aksjesparekonto, kan du nemlig oppnå en dobbel skattefordel. Det er like enkelt som det kan være lønnsomt. Her følger en oppskrift for hvordan du gjør det:

 1. Opprett en aksjesparekonto før nyttår, og flytt de eksisterende aksjene og aksjefondene dine over til denne i god tid før flyttefristen går ut – gitt at de ikke har tapt seg i verdi.
 2. Selg aksjer eller aksjefond som har økt i verdi, men som i senere tid har stagnert. 
 3. Ta ut inntil det opprinnelig innskutte beløpet, og plasser 40 000 kroner i en IPS. Dette er det årlige maksbeløpet for IPS, og gir deg en skattefordel på 8 800 kroner i inntektsåret 2019.
 4. I og med at du bare tar ut opprinnelig innskutt beløp, kan de tas ut fra ASK skattefritt. Er opprinnelig innskutt beløp høyere enn 40 000 kroner, kan du vurdere om du skal benytte overskytende til en IPS for ektefellen, eller gjøre det samme året etter.

Det er viktig å understreke at du ikke må sette inn maksbeløpet på 40 000 kroner for å få fordelene av å kombinere aksjesparekonto og IPS. Dette er kun ment som et eksempel for å illustrere hvordan du kan få maksimalt ut av de to spareordningene.

Poenget er at om du ønsker å spare langsiktig, kan kombinasjonen av aksjesparekonto og IPS gi deg fordeler som er gunstige – uavhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Lønnsomheten ligger i at du kan opprette en aksjesparekonto, flytte over aksjer og aksjefond du allerede eier, ta ut innskutt beløp uten å betale skatt, for så å sette beløpet du tar inn på en IPS-konto som gir deg en skattefordel.

Foredragsholder Øyvind Bendz Strøm foran et publikum på pensjonsseminar.
LØNNSOM KOMBINASJON: Om du har muligheten, kan det være veldig lønnsomt å kombinere høstens nye spareordninger, sier foredragsholder og pensjonsrådgiver Øyvind Bendz Strøm. Foto: Storebrand

Noen likheter

IPS og aksjesparekonto er to ulike spareløsninger, men de har likevel noen likheter. Blant annet lar begge spareformene deg slippe unna gevinstbeskatning inntil den dagen du tar ut pengene av kontoen.

Sammenlignet med en aksjesparekonto er IPS mindre fleksibelt – du kan først begynne å ta ut pengene når du er 62 år. Men om du uansett har planer om å la pengene stå frem til pensjonsalder, så gir IPS deg årlige skattefordeler du ellers ville gått glipp av.

Les også: 2 av 3 vet ikke hvor mye penger de har i pensjonssparegrisen sin

Skattefordelene gir deg 8 800 kroner som du kan sette tilbake i IPS, og kan dermed gi deg ekstra avkastning, uten at du samlet må investere mer penger. Over et yrkesliv kan det faktisk gi deg flere hundre tusen kroner ekstra.

– Sist vi hadde en skattegunstig ordning for langsiktig sparing (AMS) for nesten 20 år siden, var det kø utenfor Storebrands kontorer i desember hvert år. Vi vet at nordmenn elsker å spare skatt, og selv om du bare setter inn noen hundrelapper i måneden, kan du få glede av skattefordelen, avslutter Strøm.

i

FAKTA OM AKSJESPAREKONTO

Gjelder for aksjer og aksjefond med en aksjeandel på minst 80 %.

 • Aksjesparekontoen lar deg spare i aksjer og aksjefond, og du trenger ikke å skatte av gevinsten før du tar pengene ut av kontoen. Du kan altså bytte fra ett fond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten.
 • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet skattefritt, og la gevinsten stå igjen.
 • Du må betale skatt, men ikke før du tar gevinst ut av aksjesparekontoen. Skatten på gevinstuttak har en skattesats på 31,68 prosent i 2019.
 • I en overgangsperiode vil du kunne flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto, uten å måtte skatte av gevinsten.
 • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er et skattefritak for avkastning og utbytte opp til et visst nivå, og bestemmes årlig av myndighetene. Det betyr at du kun skatter av avkastning som overstiger skjermingsfradraget*.

*Mer om skjermingsfradrag

i

FAKTA OM IPS

 • Nye IPS ble lansert i 2017 som en tilbud for deg som vil spare øremerket til pensjon. Innskuddene du gjør på IPS-kontoen gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt.
 • Du kan spare så mye du vil i måneden, men maks 40 000 kroner i året. Klarer du å spare 40 000 kroner, får du en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2020).
 • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2020).
 • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 70 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
 • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.