Dag Josef Foss, daglig leder og gründer i Justify, som samarbeider med Storebrand.

En grunn mindre til å utsette testamentet

Vi har for lengst vent oss til at banken er på nettet, og flere og flere snakker med legen på videochat. Nå er det også blitt enklere å få juridisk bistand – helt elektronisk.

Selv om de fleste har behov for juridisk hjelp i løpet av livet, kan terskelen for å be om advokatbistand være høy. Det kan oppleves som tidskrevende og komplisert for mange.

Som kunde i Storebrand får du nå tilgang til digitalt testament. Det betyr at du kan enkelt håndtere egen arv og samtidig få juridisk trygghet for de valgene som tas, uten å forlate hjemme ditt. Tjenesten leveres i samarbeid med Justify.

– Folk har ofte et anstrengt forhold til juss i eget privatliv og tilbudet fra advokater oppfattes ikke som relevant for de fleste, sier Dag Josef Foss, daglig leder og gründer i Justify (toppbildet).

Foss har selv lang fartstid som advokat, men opplevde i økende grad at bransjen ikke var flink nok til å levere effektive tjenester som folk forstår.

Det ble starten på Justify. Selskapets verdiforslag er å løse juridiske spørsmål på en enklere måte ved å kombinere juss med teknologi.

– Vi vil gi folk juridisk orden i privatlivet, sier Foss.

Gjør arveoppgjøret enklere

Uten å forlate hjemmet kan du nå enkelt håndtere egen arv og samtidig få juridisk trygghet for de valgene som tas.

– Arv er et tema det kan føles vanskelig å ta tak i, men det trenger ikke være så komplisert.

Det første du burde gjøre er å få oversikt over hvordan arven din fordeles etter loven, anmoder Foss.

Mange tar for gitt at arveloven også sørger for ønsket arveoppgjør
- Dag Josef Foss, Justify

– Mange tar for gitt at arveloven også sørger for ønsket arveoppgjør for de som ikke oppretter testament. Det er ofte ikke tilfellet.

I den nye løsningen som tilbys Storebrands kunder har du tilgang på et selvbetjent verktøy hvor du får oversikt over hvordan arven faktisk fordeles om du ikke foretar deg noe. Men selv om du ønsker å beholde samme fordeling, vil du likevel ha nytte av tjenesten.

– En godt gjennomtenkt kontrakt gir et tydelig signal til arvingene om egne ønsker, noe som kan forhindre konflikter mellom arvingene i fremtiden, forklarer han.

Les også: Det er ingen skam å dø med gjeld

testament-800x449-compressed

i

Enklere juridisk trygghet

  • Storebrand har inngått samarbeid med Justify.
  • Selskapet tilbyr enkel og digital juridisk trygghet.
  • Tjenesten gjør det lett å sette opp testament og fremtidsfullmakt.
  • Som Storebrand-kunde får du mulighet til å oppdatere dokumentene dine kostnadsfritt i tre år.
  • Med Premium kan du gjøre endringer i alle dine tjenester, og kvalitetssikring av advokat og utsendelse av nye dokumenter er inkludert.

Hjelp til å unngå konflikter

Arv er dessverre en relativt vanlig årsak til konflikt i familier. Ved å opprette et digitalt testament kan du nå lett sørge for at ønskene dine ivaretas. Er du usikker på hva som vil være rett for deg, får du gode, juridiske råd som du ellers må oppsøke advokat for å få.

– Konflikter er ødeleggende og går ut over livskvaliteten. Tjenesten vår løser ikke alt, men vi ser at en stor andel av konfliktene rundt arv kunne vært unngått med klare føringer i testamentet. I tillegg er det viktig å være åpen om dette med arvingene.

Digitalt testament oppretter du i Smart pensjon, tjenesten som hjelper deg med å ta de riktige valgene slik at du får den pensjonstilværelsen du ønsker deg. Alt gjennomføres digitalt med unntak av selve signeringen. En ny lov kan snart endre på dette også, ved at signering med BankID erstatter dagens krav til bevitnelse.  

Sammen med Storebrand håper Foss at forenklingen av den juridiske prosessen vil senke terskelen for å opprette et testament, spesielt for de som har kviet seg for å ta tak i alle problemstillingene. Generelt tror han alle kan ha nytte av å få klarhet i sin egen situasjon.

– Skulle du finne ut at du ikke trenger et testament, har du i det minste blitt mer bevisst på egen arv og kan være trygg på at dine nærmeste blir ivaretatt på en god måte. Blir man alvorlig syk eller dement og mister samtykkekompetanse, vil det være for sent, sier Foss.

Tilpasset vår digitale tid

I tillegg til å fordele penger og fysiske verdier, kan tjenesten håndtere dine digitale eiendeler, noe som i dag utgjør en økende andel arvegodset. De aller fleste som har benyttet seg av løsningen hittil, velger å inkludere de digitale kontoene og eiendelene sine, forklarer Foss:

– Dette er en av grunnene mange oppgir for å opprette testament hos oss. Du kan også opprette meldinger til etterlatte og registrere forskudd på arv. Dette er ting som lovens ordning ikke dekker.

Når det gjelder samarbeidet mellom Storebrand og Justify, er digitalt testament bare en av mange tjenester som etter hvert vil tilbys. Neste tjeneste ut er digital fremtidsfullmakt.

– Det ligger et hav av muligheter i brytningspunktet mellom juss og teknologi, og vi ser et stort potensial i å bygge ut plattformen for å tilføre verdi for kunder i alle livets faser, sier Foss.

Les også: Dette betaler du i skatt som pensjonist

Hva er en fremtidsfullmakt og holder det?

Knut Dyre Haug2_540x
EKSPERT. Knut Dyre Haug, Pensjonsøkonom i Storebrand. Foto: CF Wesenberg.

– Vi som er oppe i årene har et forhold til de verdiene vi har skapt og utviklet gjennom livet. Jeg er derfor sikker på at flere vil ha nytte av en juridisk kontrakt. Om testament eller fremtidsfullmakt er rett for deg, avhenger av flere faktorer, forklarer pensjonsøkonom Knut Dyre Haug.

Som rådgiver har han selv sett hvordan disponeringer gjort med ett bestemt mål for øyet, ikke blir som ønsket. Hvis du dør, kan arveloven kun overstyres av et testament. Ved demens trer andre lover inn, men effekten er den samme.

– Om du havner i en situasjon hvor du ikke er i stand til å ivareta deg selv og økonomien din, kan du med en fremtidsfullmakt gi noen du stoler på rett til å handle på dine vegne. Har du ikke gitt noen en slik fullmakt, vil ingen ha rett til å gå inn i nettbanken din, om det så bare er for å betale en regning, fortsetter Dyre Haug.

Rådgiveren anbefaler at du setter deg godt inn i disse tingene før du snakker med arvingene om det. Ved å være godt forberedt vil diskusjonen bli bedre og mer på dine egne premisser. Tenk så nøye gjennom hvilken kontrakt som vil dekke behovet ditt.

Disse to juridiske kontraktene kan altså være din stemme i en tid der du ingen stemme har.
- Knut Dyre Haug, pensjonsekspert i Storebrand

– Disse to juridiske kontraktene kan altså være din stemme i en tid der du ingen stemme har. Innholdet må være gjennomtenkt og ikke etterlate uklarheter. Sørg derfor også for å diskutere med din ektefelle og få rådgivning før du setter endelig punktum.

Les også: Hvem arver pensjonen din?

Gjennom tjenesten til Justify får du hjelp til å utforme et dokument som overlever deg selv og sørger for å bringe dine verdier og ønsker videre.

– Min erfaring er at dette også bringer noe annet videre fra deg: Gleden over å overta ditt livsverk akkurat på den måten du ønsket det, helt uten triste diskusjoner, avslutter han.