Hva skjer med pensjonen din hvis du er hjemme med barna?

Anne Erlien Stakkestad (58) gikk hjemme i ti år mens barna var små. Her er hva som skjer med pensjonen din hvis du gjør det samme.

I tillegg til at kvinner sparer mindre pensjon i året enn menn, og har lavere lønninger, kommer en rekke problemstillinger som ofte vil ramme kvinnen i en husholdning.

Mange småbarnsforeldre velger å jobbe deltid en periode, men ikke alle vet at det får konsekvenser for pensjonen din.

Det gjorde det for Anne fra Haugesund (toppbildet). Hun har tre barn, og var hjemme med dem i ti år mens mannen jobbet. I tillegg til lønnstapet ved å være hjemmeværende, tapte hun også en del pensjon. Det var imidlertid ikke noe hun tenkte på den gang.

– På 80-tallet var det mer vanlig enn i dag at en av foreldrene, fortrinnsvis mor, var hjemme mens barna var små. Vi fikk tre barn på fem år, så det var naturlig for meg å være hjemme og passe på de små. Pensjon og pensjonspoeng var heller ikke noe tema den gang ettersom det lå minst 30 år frem i tid.

Heldigvis fikk hun godskrevet pensjonsopptjening i folketrygden, siden hun hadde barn under seks år i hele hjemmeperioden. Pensjon fra kommunal arbeidsgiver fikk hun imidlertid ikke.

Les også: Kvinner får 26 prosent mindre i pensjon

Pensjon og pensjonspoeng var ikke noe tema den gang, ettersom det lå minst 30 år frem i tid.
- Anne Erlien Stakkestad, trebarnsmor

Ville jobbet i dag

Stakkestad har i mange år vært tilbake i arbeid som tannpleier i kommunen, men noe penger ble tapt av å være hjemme med barna, uten at hun sitter på konkrete tall. Hun angrer ikke på valget, men ville imidlertid ikke tatt samme beslutning i dag.

– Hadde jeg vært ung i dag og fått barn hadde jeg nok gått tilbake til jobb etter endt permisjon, blant annet på grunn av pensjon. Det er også mer vanlig i dag. Det er en kamp om arbeidsplassene, og man må henge med dersom en ikke skal falle av lasset. Verden går fortere i dag enn for 30 år siden. 

Les også: Har du lyst til å gå av med pensjon som 62-åring?

De ti årene hun ikke var i vanlig jobb har gjort at hun i dag sparer mer enn gjennomsnittet på hennes alder.

– Jeg hadde ikke hørt om pensjonsinntekt før jeg snakket med datteren min. Jeg visste imidlertid at pensjonen min blir vesentlig lavere enn dagens lønn, så min første tanke var da å begynne å spare, sier hun og fortsetter:

– En egen spareavtale ble opprettet på dagen, og nå setter jeg av 3 000 kroner til pensjonssparing hver måned. Etter hvert vil jeg øke summen.

Les også: Tre grunner til at Egen pensjonskonto er godt nytt

La ektefellen spare for deg

Pensjonsrådgiver i Storebrand, Øyvind Bendz Strøm, har forståelse for at man ønsker å jobbe deltid eller være hjemme med barna i noen år mens barna er små.

– For de med god økonomi, er det også en god løsning på tidsklemma i hverdagen. Men småbarnsforeldre bør bli mer bevisste på hvor stort lønns- og pensjonstapet kan bli for den som blir hjemme, sier han.

Nysgjerrig på hva du får å leve av den dagen du slutter å jobbe? Min pensjon gir deg god oversikt over hva du har spart opp til nå, hva du kan forvente å leve av i fremtiden, samt hvilke grep du kan ta for å få en bedre pensjon.

Oyvind Bendz Strom_800x
PENSJONSEKSPERT: Øyvind Bendz Strøm mener at dersom du som helt eller delvis hjemmeværende, bør du kreve at den som jobber fulltid setter av pensjonssparing til deg. Foto: Storebrand

Det er også slik at du ved en eventuell skilsmisse eller et dødsfall i dag ikke har krav på ektefellens oppsparte pensjon, og du kan da bli sittende med lav inntekt.

– Det er ikke rettferdig at den som har vært helt, eller delvis hjemmeværende, skal ta regningen for det, mener Strøm.

Les også: Eksen kan stikke av med pensjonen din

Så mye taper du

Det finnes imidlertid en enkel og klar løsning for småbarnsforeldre, mener pensjonseksperten.

– Dersom du velger å jobbe deltid for familien, må du kreve at den som jobber fullt setter av penger til deg på en pensjonskonto. Summen bør tilsvare det NAV og arbeidsgiveren din ville spart til deg dersom du jobbet 100 prosent.

Heldigvis får foreldre som er hjemme med omsorg for barn under seks år godskrevet omsorgsopptjening i folketrygden tilsvarende 18,1 prosent av en lønn på 4,5 G (416 600 kr) – uansett hvilken inntekt du hadde i utgangspunktet.

Det er ikke rettferdig at den som vært helt, eller delvis hjemmeværende, skal ta regningen for det.
- Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver i Storebrand

La oss si at du jobber 50 prosent for å få mer tid til familien, og at barna er i skolealder. Da får du ikke omsorgsopptjening i folketrygden. Du har halvert inntekten din, som vi kan si utgjør 250 000 kroner lavere lønn. Da vil pensjonstapet ditt være 18,1 prosent av 250 000 kroner, altså 45 000 kroner. Dette er beløpet din ektefelle bør spare til deg i ditt navn, for hvert år du er hjemme med redusert lønn.

Du bør også undersøke konsekvensene for pensjonsopptjeningen fra arbeidsgiver. Her er reglene ulike avhengig av hva slags pensjonsordning du er medlem av.

For foreldre som ikke har råd til en slik løsning, finnes det andre muligheter. Én av dem kan være å skrive inn en lignende avtale i en ektepakt, mener Strøm.

Les også: Ane (32) begynte tidlig: – Med egen sparing vil du aldri være avhengig av noen andre