Dette enkle grepet gjorde Kristina for en bedre pensjon

Lever vår forbrukerøkonom som hun lærer? Se hvordan Kristina Picard (38) klikket seg til en bedre pensjon ved å bytte spareprofil.

Når du har innskuddspensjon, sparer din arbeidsgiver en viss prosentsats av lønnen din til pensjon. Disse pengene plasseres i aksjer og renter. En spareprofil sier helt enkelt hvor stor aksjeandel du har på sparingen din. Visste du at du kan selv, enkelt på nett, styre hvor mye du vil ha i aksjer, og hvor mye du vil ha i renter? 

– Å velge riktig spareprofil kan ha mye å si for hvor mye pensjon du får utbetalt som pensjonist. Derfor var dette noe av det første jeg endret på da jeg begynte i Storebrand i 2011, forteller forbrukerøkonom Picard.

– Storebrands beregninger viste at når du er relativt ung, så bør du ha mest mulig aksjer i spareprofilen fordi det er forventet å gi mer i pensjon. Dette er en mulig avkastning jeg ikke ville gå glipp av! For min del kan dette enkle valget gi meg hundretusener mer i pensjon.

Kristina_Picard_2.jpg
VIKTIG FOR FREMTIDIG LØNN: Forbrukerøkonom Kristina Picard er opptatt av at vi skal leve godt i dag, samtidig som vi tar noen lure valg for fremtiden. Å sjekke om du har riktig spareprofil, er på lista over ting hun selv gjør for å få en bedre pensjon. Foto: CF Wesenberg / Kolonihagen.no

Picard fortsetter:

– Jo høyere andel aksjer i pensjonen, desto høyere avkastning kan man forvente å få – med andre ord mer penger når du blir eldre. Men mer pensjon i aksjer, betyr også at jeg i teorien tar en høyere risiko, påpeker forbrukerøkonomen.

For min del kan dette enkle valget gi meg hundretusener mer i pensjon.
- Kristina Picard, forbukerøkonom i Storebrand

Overlat jobben til Storebrand

Risiko er ikke et ord man liker å plassere sammen med pensjon. Storebrand plasserer innskuddspensjonen til Picard i aksjer og renter fordi det Storebrand sparer for henne hvert år, skal vokse slik at hun kan få mer i pensjon. Pengene kan svinge mer underveis, men siden pengene skal spares over flere tiår, bør ikke dette bety noe for 38-åringen.

– Det er fordi jeg har valgt å plassere pensjonspengene jeg får fra Storebrand i spareløsningen «Anbefalt pensjon». Mennesker i ulike livsfaser har ulike sparebehov. Anbefalt pensjon som tar hensyn til hvor gammel du er, og justerer andelen aksjer og renter deretter. Profilen gir en optimal tilpasset pensjon gjennom livet slik at du ikke trenger å tenke på dette selv.

Enkelt sagt: Storebrand gjør gjerne jobben for deg. 

Les mer om Anbefalt pensjon og de andre spareprofilene du kan velge

Arbeidsgiver velger, men du kan endre

I dag er det bare mellom fem og ti prosent av pensjonskundene våre som aktivt endrer spareprofilen, selv om det er enkelt å gjøre på nettet.

Pensjonsøkonom og kollega Knut Dyre Haug forklarer at det er arbeidsgiver som velger hvilken spareprofil alle ansatte skal ha på pensjonen sin.

– Når arbeidsgiver skal ta ett valg på vegne av vaktmesteren på 60 år og ingeniøren på 25 år, blir det ofte en middelvei – f.eks. halvparten av pengene i aksjer, og halvparten i renter. Arbeidsgiver vil jo gjøre alle fornøyde, sier Haug.

Det valget arbeidsgiver har gjort, trenger ikke være riktig for deg. Fra 2013 har alle nye pensjonskunder i Storebrand automatisk fått spareløsningen «Anbefalt pensjon», hvor aksjeandelen automatisk blir tilpasset kundens alder. «Gamle» kunder sitter derfor fremdeles med spareprofilene som arbeidsgiver har valgt. Dette gjaldt også Picard.

– Det valget arbeidsgiver har gjort, trenger ikke være riktig for deg. Logg inn, og sjekk om du har riktig spareprofil, avslutter hun.

Slik endrer du spareprofil

  • Logg deg inn på ditt pensjonstall
  • Deretter klikker du på «Endre spareprofil».
  • Under «Endre spareprofil» ser du hvor mye mer du kan få i pensjon ved å endre spareprofil.