– Jeg vil spare 500 kroner i måneden i IPS

Elisabeth Sættem (43) har spart 400 kroner i måneden i aksjefond i 12 år. Pengene har vokst til 100 000 kroner. Nå vil hun fortsette sparingen i IPS, og øke sparebeløpet noe.

– Det er ikke all verden, men litt er det jo, sier Elisabeth Sættem fra Oslo.

43-åringen har spart i 12 år i to ulike aksjefond, som har gitt en avkastning på i gjennomsnitt ni prosent i året. Det vil si at innbetalte 58 000 kroner har vokst til cirka 100 000 kroner, nesten en dobling.

Hun har også spart tilsvarende beløp for datteren, og de pengene har vokst omtrent like mye. Pengene skal gå til bolig for datteren og til hennes egen pensjonisttilværelse.

Jeg skal uansett spare noen hundrelapper i måneden, og en IPS-avtale er den spareformen som gir meg høyest forventet pensjon per krone spart.
- Elisabeth Sættem

Les også: Hva er IPS?

Nå vil hun stoppe spareavtalen i aksjefondet (men ikke ta ut pengene) og opprette en ny månedlig spareavtale i IPS, Individuell pensjonssparing.

– Jeg har fått med meg at det har kommet nye og bedre regler for privat pensjonssparing. Jeg skal uansett spare noen hundrelapper i måneden, og en IPS-avtale er den spareformen som gir meg høyest forventet pensjon per krone spart, forteller hun.

Kan øke sparebeløpet uten å måtte betale noe mer

Innskuddet i IPS gir fradrag i alminnelig inntekt (med 24 prosent i 2017). Det medfører at Elisabeth kan øke sparebeløpet fra 400 til 525 kroner måneden, uten egentlig å måtte spare noe mer.

Det første året må hun riktignok legge ut 525 kroner i månedlig sparing, men ved neste skatteoppgjør vil hun få tilbake et beløp tilsvarende 125 kroner i måneden, som hun kan bruke til videre IPS-sparing. Dermed trenger hun ikke spare noe mer enn før. 

Les også: Så lønnsomt er IPS

– Ved å spare i IPS får jeg avkastning på et større beløp i mange år, og det må jo være bra, kommenterer hun.

Hun forteller at hun fremdeles vil spare i det samme aksjefondet som før i IPS, siden aksjer gir høyest forventet avkastning på lang sikt – samt at hun har lav risiko i jobbpensjonen som statsansatt. 

IMG_7435-400px-tiny
GIR MEST FOR PENGENE: Elisabeth Sættem (43) vil spare i den nye IPS-ordningen. – Jeg skal uansett spare til pensjon, så da velger jeg den spareordningen som gir mest pensjon for pengene, sier hun. Foto: Storebrand

Elisabeth må betale tilbake skattefordelen hun har fått når pengene en gang utbetales, etter hun fyller 62 år. Men avkastningen på inntektsfradraget, samt lavere skattesats på avkastningen (24 versus cirka 30 prosent), gjør at hun kan forvente 15 til 20 prosent høyere pensjonssaldo etter skatt, sammenlignet med om hun hadde fortsatt den ordinære aksjefondssparingen, ifølge beregninger fra Storebrand.

Ved å spare i IPS vil jeg få avkastning på et større beløp i mange år, og det må jo være bra.
- Elisabeth Sættem

Vurderer å utnytte dobbel skattefordel

NRK.no intervjuet Elisabeth i august 2017. Da fortalte hun at hun ville flytte sine aksjefond til aksjesparekonto. Hun vurderer nå om hun skal ta ut 40 000 kroner fra aksjesparekontoen og sette de inn som et engangsinnskudd i IPS, for å utnytte skattefordelen fullt ut i ett år.

Siden uttaket er en del av hennes opprinnelige innskudd, betaler hun ikke skatt av uttaket. På den måten kan hun få en dobbel skattefordel.

Jeg vil ikke sette alle sparepengene mine i IPS, siden jeg vil ha muligheten til å ha penger tilgjengelig dersom noe uforutsett skulle skje.
- Elisabeth Sættem

– Dette er noe jeg vurderer. Jeg vil ikke sette alle sparepengene mine i IPS, siden jeg vil ha muligheten til å ha penger tilgjengelig dersom noe uforutsett skulle skje. Men kanskje inntil halvparten, avslutter hun.

Les også: Med dette trikset får du dobbel skattefordel

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017, og du kan starte å spare fra 1. november. Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 24 prosent i 2017), slik at du kan få inntil 9 600 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017). Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.