Svenskene strømmer til et grønt aksjefond fra Norge

Den svenske varianten av Storebrand Global ESG Plus har blitt et folkefond. Det indeksnære aksjefondet investerer i selskaper som bidrar til å løse klimaproblemet, samtidig som det har gitt god avkastning.

– Se for deg at vi våkner opp i morgen og alle, ved et mirakel, har bestemt seg for at nå skal vi sette alle kluter til for å nå målene i Parisavtalen. Det er drømmedagen til dette fondet. 

Henrik Wold Nilsen forvalter Storebrand Global ESG Plus, et indeksnært og fossilfritt* aksjefond som investerer i over 700 internasjonale selskaper.

Og hvorfor er egentlig det drømmedagen?

Forvalteren fortsetter:

– Vi kjøper selskapene som leverer gode løsninger på klimaproblemene, samtidig som vi unngår å investere i fossil energi, sier han.

Mens om lag 90 prosent av pengene er investert i den generelle verdensøkonomien, retter Global ESG Plus resten av investeringene mot selskaper og teknologi som kutter klimagassutslipp og gjør verden til et bedre sted. Samtidig unngår aksjefondet selskaper med høye CO2-utslipp, både fra egen produksjon og fra kundenes bruk av produktene.

Strategien senker klimarisikoen og har en potensiell stor oppside:

– Hvis du ser for deg at vi skal bli et nullutslippssamfunn tidsnok til å nå togradersmålet, så trenger vi et enormt krafttak. Når EU skal kutte utslipp, kommer de til å gå for både fornybare energikilder og energieffektive løsninger. Det kommer i så fall til å skape en kraftig medvind for de selskapene som produserer løsninger på klimakrisen, sier han.

Les også: Slik kommer du i gang med å investere

henrik-wold-nilsen-800p-web
FORVALTER: Henrik Wold Nilsen forvalter aksjefondet Storebrand Global ESG Plus. Foto: Jonas Lisether/Storebrand

Populært og lønnsomt

Aksjefondet er på kort tid blitt veldig populært. Den svenske varianten av fondet dro inn mest penger av alle fondene på markedet i Sverige de første 11 månedene av fjoråret. Over ni milliarder svenske kroner ble sprøytet inn i fondet i perioden.

– Det er en oppvåkning på gang. Flere begynner å forstå nødvendigheten av å gjøre noe, sier forvalteren.

Strategien har vist seg å være svært innbringende. Avkastningen i fjor endte på 32 prosent. Det er rundt tre prosent mer enn indeksen fondet følger. Siden oppstart i 2017 har avkastningen vært blant de ti prosent beste globale fondene på Oslo Børs. Det årlige forvaltningshonoraret er 0,4 prosent.

i

Storebrand Global ESG Plus

  • Er et fossilfritt og indeksnært aksjefond med en utpreget klimaprofil.
  • Investerer blant annet i selskaper som er godt posisjonert for å løse klimakrisen.
  • Investerer mer i selskaper som får en høy score i vår bærekraftsrating og mindre i selskaper som får en lav score.
  • Investerer i globale aksjemarkeder (ikke fremvoksende markeder).
  • Utelukker en fjerdedel av selskapene i indeksen den følger, blant annet klimanegative selskaper. Har som målsetning å minimere avviket fra fondets referanseindeks, gitt de krav som stilles til klima og bærekraft.

Et grønt skifte?

Wold Nilsen er ikke som forvaltere flest. Han har en doktorgrad i partikkelfysikk og har jobbet for Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN).

Bakgrunnen hans gir grunnlag for å forstå teknologi som skal erstatte de fossile energikildene vi bruker i dag.

Han peker på flere utviklingstrekk som teller positivt for grønne selskaper i tiden som kommer.

– Klima er kommet høyere på den politiske agendaen for vanlige europeere. Bare de siste to årene har vi sett en stor endring. Flere ønsker økt politisk handlekraft, og de grønne europeiske partiene begynner å komme i vippeposisjon.

Les også: – Et mer bærekraftig samfunn er den eneste løsningen

Det er godt nytt for grønne selskaper og dårlig nytt for selskaper med stort klimaavtrykk. Wold Nilsen trekker fram Tyskland som et eksempel.

– Tyske myndigheter øker skattene på CO2-utslipp, gjør togbilletter billigere og innfører ENOVA-lignende tiltak som gjør det billigere å etterisolere boliger. Vi forventer at det kommer flere slike klimagrep i flere land, forteller forvalteren.

i

Hva er et indeksfond?

  • Et indeksfond forvaltes ikke aktivt, men følger børsindeksens utvikling automatisk. Målet er å gjenspeile utviklingen i en markedsindeks fremfor å slå markedet eller plukke ut vinnere på børsen.
  • For eksempel: Er fondet et norsk indeksfond med for eksempel referanseindeksen til Oslo Børs, skal du forvente tilsvarende avkastning som utviklingen til Oslo Børs. Dersom børsen stiger med ti prosent, skal indeksfondet gjøre det samme.
  • Den største fordelen med indeksfond er at de er billige i drift.
  • Et indeksnært fond søker å speile utviklingen til børsen, samtidig som det velger bort en rekke selskaper, slik som klimaverstinger og selskaper som bryter menneskerettigheter og er involvert i korrupsjon.

En titt under panseret

Global ESG Plus tar utgangspunkt i den brede MSCI-indeksen og skal kun ha moderate avvik fra den. Avvikene skal begrunnes av klima- og bærekraftshensyn. Det betyr for eksempel at aksjefondet eier omtrent like store andeler av tekno-gigantene Apple, Amazon, Microsoft, Facebook og Google-eier Alphabet Inc som MSCI-indeksen gjør.

Men, fondet skiller seg også fra andre globale indeksfond. Global ESG Plus eier ikke fossile selskaper. I stedet investerer fondet i drøyt hundre selskaper som leverer løsninger på klimakrisen. Selskaper som jobber med ren energi, energieffektivitet, resirkulering og lavkarbon-transport.

Et av dem er Scatec Solar, den norske utbyggeren av solcelleparker.

Selskapet er et godt eksempel på hvor lønnsomt det kan være å investere i fornybar energi. Prisen på energiprodusenten skjøt til værs i 2019 og økte med drøyt 70 prosent. Til sammenligning har verdien på europeiske kullselskaper falt med 80 prosent de siste ti årene.

I tillegg til å gi en høy avkastning, bidrar Scatec Solar direkte til kutt i klimagassutslipp.

– Scatec Solar jobber i mange land med voksende energibehov der alternativene står mellom sol og kull.

Les også: Fire råd: Slik lykkes du med langsiktig sparing

scatec-solar-800p-web
NORSK SUKSESS: Scatec Solar spesialiserer seg i å utvikle, bygge, eie og drifte store solparker i noen av verdens mest solrike land. Her i Honduras. Foto: Scatec Solar

Solenergi er både billigst og best for planeten, men likevel bygges det nye kullkraftverk.

– Solenergi er det billigste alternativet, men kommer med en ganske høy oppstartskostnad. Man er derfor avhengig av gode lånevilkår, noe Scatec bidrar med. Kullkraftverkene er billigere å sette opp, men totalprisen, som inkluderer drivstoff, er dyrere over tid, forklarer forvalteren.

Som nevnt utgjør Scatec Solar og resten av de 100 grønne selskapene fondet investerer i, rundt 10 prosent av investeringene.

– Mens et tradisjonelt, aktivt fond ville forsøkt å plukke et mindre antall fremtidige vinnere fra denne listen, så investerer Global ESG Plus litt i alle selskapene og sprer dermed risikoen i tråd med det man forventer fra et indeksnært fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

* Aksjefondet Storebrand Global ESG Plus er fossilfritt i henhold til definisjonen til Fondbolagenes forening i Sverige: ingen selskaper med over 5 prosent av salgsinntekter fra produksjon/distribusjon av fossil brensel. I tillegg unngår fondet å investere i fossile selskapers verdikjede, samt i en rekke andre selskaper som selger produkter som ansees for å ha negativ påvirkning på klima.