Smart 5-åring

Fondet Storebrand Global Multifactor fyller fem år nå i høst. Jubileet feires på toppen av salgs- og avkastningslistene.

Er du blant de mange som har plassert egne sparepenger i Storebrand Global Multifactor, så har du allerede fått med deg det du trenger å vite: Lave forvaltningskostnader, en unik forvaltningsstrategi og stabilt god avkastning over flere år.

Summen av dette har fått Morningstar til å kåre Storebrand Global Multifactor til markedets beste globale aksjefond og Finansavisen til å slå fast at «det beste globale fondet du som nordmann kan kjøpe, er ikke fra internasjonale giganter som Fidelity eller Vanguard. Det er fra Storebrand.»

Les også: – Fantastisk avkastning

For fem år siden, 1. november 2013, så fondet dagens lys. Eller for å være presis: Da skiftet fondet navn og forvaltningsstrategi, til det som i dag er Storebrand Global Multifactor.

Se oppskriften for suksessfondet i denne videoen!

Vinnerformelen blir til

– Forløperen til Storebrand Global Multifactor, «Storebrand Global Quant Equity» ble startet tilbake i 2006 og investerte i selskaper med to kjennetegn, eller såkalte faktorer: Verdi og momentum. I 2008 fikk forvalterteamet også ansvaret for fondet Storebrand Global, som hadde en lignende forvaltningsstrategi, forteller fondsforvalter Andreas Poole.

I 2013 ble fondets investeringsstrategi lagt om, og da var det samtidig naturlig å endre navnet.

– Dette ga oss mulighet til å la de to fondene gå ulike veier. Mens vi i fondet «Storebrand Global», som samtidig fikk navnet «Storebrand Global Verdi», gikk fra to til én faktor, nemlig verdi-faktoren, gikk vi motsatt vei for «Storebrand Global Quant Equity». Der vi utvidet fra to til fire faktorer, derav navnet Multifactor, sier Poole.

Storebrand_-_JK_-_Andreas-2676 (1)
FORVALTER: Andreas Poole er fondsforvalter i Storebrand og er en av hjernene bak Storebrand Global Multifactor. Foto: Newslab

Poole forklarer at endringene i fondene ikke ble gjort fordi fondene hadde levert dårlig.

– Tvert imot, resultatene var gode. Det reflekteres i dag på Oslo Børs avkastningsoversikt for globale fond, der både Storebrand Global Value og Storebrand Global Multifactor ligger høyt oppe på listene for langsiktige tidshorisonter som 10 år, påpeker Poole.

Etter omleggingen for fem år siden har fondet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,6 prosent, og topper Oslo Børs sin avkastningsliste for globale aksjefond med fem års historikk.

Modellene bestemmer

Storebrand Global Multifactor forvaltes i dag av Storebrands team for modellbasert forvaltning, som består av fire forvaltere. Det er det samme teamet som forvalter Storebrands indeksfond - fond som ikke er aktive, men som investerer i de samme selskapene som fondets indeks. Dette i motsetning til aktive fond, hvor en forvalter bestemmer hvilke selskaper som skal inn i fondet.

Faktorene i Multifactor har alle gitt dokumentert høyere avkastning enn markedet over tid.
- Andreas Poole, Fondsforvalter i Storebrand

Et faktorfond, derimot, ligger mellom et aktivt og et passivt fond. Her har forvalteren laget en modell, eller algoritme, som bestemmer hvilke kjennetegn (eller "faktorer") selskapene som fondet skal investere i skal ha. Forvalterens rolle er altså ikke å velge selskapene, men å lage og etterse modellen.

Med andre ord: Grunnen til at Storebrand Global Multifactor kalles et faktorfond eller et modellbasert fond, er fordi det er modeller, og ikke en forvalter, som bestemmer hvilke aksjer fondet skal investere i.

Les også: Slik bruker Storebrand datamaskiner for å knuse konkurrentene

Mange faktorer

Det finnes mange ulike faktorer man kan velge å legge til grunn i en investeringsstrategi. I Storebrand Global Multifactor er det følgende kjennetegn datamaskinene leter etter før de investerer i selskaper: Verdi, momentum, størrelse og lav volatilitet.

i

Faktorene i Storebrand Global Multifactor, forklart av Andreas Poole

  • Verdi: – Dette handler om billige aksjer som er undervurderte, kanskje litt upopulære i markedet. Her bygger vi rett og slett på «kjøpe billig og selge dyrt»-ideen, og søker etter aksjer som er lavt priset. Disse blir gjerne repriset til et mer fornuftig nivå, noe som medfører at aksjen stiger mer enn andre aksjer i markedet.
  • Momentum: – Det betyr at aksjer som har gått bra gjerne fortsetter å gå bra. Aksjer går gjerne bra om det kommer positive nyheter, men det viser seg ofte at de ikke blir repriset tilstrekkelig i forhold til hvor positiv nyheten var umiddelbart – det skjer gjerne mer gradvis. Og dermed fortsetter de å gå bra.
  • Størrelse: – Dette kan handle om noe som vi kaller likviditetspremier – der man får betalt for å kjøpe og holde aksjer som er litt vanskeligere å handle enn andre typer aksjer. Men det handler også om at små selskaper gjerne har det største potensialet. Det er mye lettere for et lite selskap å doble sin markedsverdi, enn for et kjempestort selskap. Se bare på Apple, som mer eller mindre må erobre hele verden om de skal doble seg.
  • Lav volatilitet: – Dette er aksjer som er undervurderte fordi de er kjedelige, rett og slett. Høyvolatile aksjer gir gjerne en mulighet til å oppnå en stor gevinst. Der er det jaget etter den store gevinsten blant investorene som gjør at slike aksjer fort blir for dyre, fordi man er villig til å betale for dette loddet. Dette er den faktoren som trekker risikoen ned, mens de andre trekker risikoen opp – men balansert opp blir altså risikoen tilfredsstillende, spesielt målt opp mot avkastningen.

– Det finnes mange flere faktorer man kan eksponere seg mot. De fire faktorene i Multifactor har alle gitt dokumentert høyere avkastning enn markedet over tid. Samtidig fins det rasjonelle forklaringer for at disse skal gi meravkastning – noe som gjør at vi kan forvente at det også vil fungere fremover, forteller Poole.

Forvalternes rolle i faktorfondet er som nevnt å lage modellene, ikke å la egne meninger om valg av selskaper styre investeringen. Overvåking og «fintuning» av modellen for å få den mest mulig effektiv er imidlertid forvalternes rolle.

– Forvalterens rolle er å implementere teorien i praksis og forvalte fondet på en måte som gir mest mulig eksponering mot faktorene, samtidig som kostnadene holdes så lave som mulig. I takt med at fondet har vokst fra ca. 800 millioner i 2013 til 20 milliarder i 2018, har vi gjort kontinuerlige justeringer og forbedringer av den underliggende modellen, sier Poole.

Populært folkefond

Storebrand Global Multifactor har vært inkludert i Storebrands pensjonsprofiler siden oppstarten, noe som betyr at over en halv million nordmenn eier fondet gjennom sin pensjonsordning. Som privatperson kan du kjøpe fondet hos Storebrand, men også gjennom eksterne distributører som SBanken og Nordnet.

I likhet med alle Storebrands fond forvaltes Storebrand Global Multifactor etter «Storebrands standard for bærekraftige investeringer». Storebrand arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling.