Heidi Skaaret, konserndirektør for privatmarkedet i Storebrand.

Slik settes renten

Renten du betaler på boliglånet styres ikke bare av renten Norges Bank setter.

Når Norges Bank setter ned styringsrenten er det ikke en automatikk i at bankenes utlåns- og innskuddsrenter settes ned like mye. 

For å skjønne hvorfor må man se på hvordan bankene får sine penger. Da blir det lettere å forstå hvorfor varslingen av rente som oftest kommer seks uker før endringen skjer på konto. 

Banken låner også

Bankene låner penger fra i et globalt marked, som den så låner videre til norske boliglånskunder. Dette markedet er ikke styrt av Norges Banks styringsrente. I normale tider følger de hverandre ganske godt, men med varslingstid på to måneder fra bankene til forbruker.

Når det er uro i de internasjonale pengemarkedene, slik det er når det skjer plutselige endringer, blir situasjonen uoversiktlig. Da er det ingen, verken i Norge eller andre land, som har klare svar på hva som skjer med rentenivåene og bankenes kostnader på sikt. Det blir da mer usikkert om sentralbankens rentekutt gir rentekutt for bankkunder. 

i

Slik får bankene penger

  • Bankene har grovt sett to hovedkilder for å låne inn penger: innskudd fra kunder og lån i det profesjonelle pengemarkedet.
  • Siden innskuddsrenten ikke kan endres før det er gått åtte uker, vil denne delen av bankenes innlånskostnad ikke bli påvirket av renteendringene fra Norges Bank, før det er gått to månedene. Innskudd utgjør om lag 40 prosent av bankenes utlån og utgjør med det 40 prosent av grunnlaget for å sette utlånsrentene.
  • Det profesjonelle pengemarkedet, som grovt sett utgjør 50 prosent av innlånskostnaden, er i hovedsak styrt av renten bankene tilbyr hverandre (NIBOR) pluss et risikopåslag avhengig av den enkelte banks sikkerhet for sine lån

Lytter til kundene og tilpasser oss

Da Korona-krisen traff verdensøkonomien ble alt veldig uoversiktlig. Men selv om ikke renteendringene kunne skje like fort som forbrukerne ønsket, var det hjelp å få umiddelbart. 

– Vi følger utviklingen tett, og gjør det vi kan for å hjelpe de kundene som nå får det krevende økonomisk i tiden framover, sier Skaaret.

I en ekstraordinær situasjon er vi villige til å strekke oss langt for kundene våre.

– Vi kan også hjelpe med å gi avdragsfrihet på lånene i inntil seks måneder, og for mange vil dette være et viktig tiltak for å få hverdagen til å gå rundt.

Les også: Koronaviruset: Hjelp og råd til bank- og lånekundene våre

Renteeksempel: Nominell rente fra 1,99 prosent. Effektiv rente 2,04 prosent. Lån på 4 millioner kroner nedbetalt over 25 år. Kostnad 1 099 114 kroner. Totalt å tilbakebetale 5 099 114 kroner.

Gråhåret dame med laptop som sitter i vinterhage og ser ut av vindet.
BEKYMRET FOR ØKONOMIEN?: Vi har full forståelse for at ikke alt er som før, og skal strekke oss langt for å hjelpe deg som har bank- og låneprodukter hos oss. Rentene settes ned, og du kan søke om avdragsfrihet. Illustrasjonsfoto

Strengt regulert

Det norske bankmarkedet er også preget av konkurranse. Markedet er strengt regulert. Ingen banker har lov til å gi signaler offentlig om hva de ønsker å gjøre eller ikke gjøre med rentene sine, fordi det kan påvirke de andre bankenes beslutninger. 

– Finansnæringen har en ekstremt viktig rolle for å holde hjulene i et samfunn i gang, både for privatpersoner og bedriftskunder. Alle er derfor tjent med at næringen fortsetter å fungere godt for å bidra til aktivitet i samfunnet, understreker Skaaret.

Vi følger utviklingen tett, og gjør det vi kan for å hjelpe de kundene som nå får det krevende økonomisk i tiden framover.
- Heidi Skaaret, konserndirektør for privatmarkedet i Storebrand

– Heldigvis er norske banker i dag godt kapitaliserte, men når det er stor usikkerhet knyttet til både fremtidig inntjening, forventede tap og mulighet for å skaffe finansiering, er det et ekstremt krevende landskap å navigere i, forklarer hun.

Ettersom renten allerede er svært lav, er det lite igjen å sette ned på innskudd. Mange har sikkert lagt merke til at renten man får på brukskontoen nå nærmer seg null. Marginene, forskjellen på det man betaler for å låne inn, og tar betalt for å låne ut, er bankenes måte å tjene penger på. Denne marginen blir lav, når rentene er lave.

i

Risiko

  • For å forklare hvorfor renten nå er mer usikker, må vi forstå hva risiko er. Vi tar et eksempel som ligger nærmere hverdagen vår enn de internasjonale pengeinstitusjonene.
  • Når du låner penger, vurderer bankene risikoen for at du ikke betaler. Med sikkerhet i en bolig med god egenkapital, er banken ganske sikker på at de får igjen pengene, og renten er lav. Låner du til pipa, er renten ofte høyere på en del av lånet. Med sikkerhet i en bil, er banken litt mindre sikre, og fordi verdien faller fortere, må du betale lånet raskere og renten er høyere.
  • For banker er det en rente mellom banker som kalles NIBOR. På toppen av dette legger bankene på et risikopåslag. Dette påslaget varierer avhengig av hvor man er plassert i kreditorhierarkiet, akkurat som med bolig, bil og forbruk. Jo lavere prioritet, jo høyere risiko og dermed høyere risikopåslag.
  • Den spesielle situasjonen vi er midt oppe i gitt utslag i en vesentlig økning på risikopåslagene for bankenes finansiering. Markedene vurderer risikoen som høyere.